panorama APCE

  Interviu cu Ana Guțu la Consiliul Europei.

Sesiunea APCE are loc între 29 septembrie – 3 octombrie 2014. La 28 septembrie am avut ședința cu președinta APCE Anne Brasseur și alți președinți ai comisiilor permanente. Seara am participat la reuniunea Biroului ALDE, care a decis activitățile grupului politic pe durata întregii sesiuni. Pe agenda sesiunii sunt incluse diverse chestiuni, inclusiv Criza din Ucraina, Crimele Statului Islamic impotriva umanității. La ședința Biroului APCE din 29 septembrie s-a discutat inclusiv reluarea dialogului cu delegatia rusa. Deputatul britanic Bob Walter, dar si eu, am avut opinii separate: APCE nu trebuie sa-i fie rusine pentru suspendarea dreptului de vot al delegatiei ruse. Rusia a ocupat teritorii straine, Rusia a violat dreptul international, deci APCE trebuie sa fie consecventa si sa pastreze sanctiunea atata timp cat Crimeia nu a revenit inapoi in Ucraina, cat razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina constituie un pericol de escaladare, inclusiv prin declansarea unei noi conflagratii mondiale.

comisiile birou APCE

La ședința grupului politic ALDE Presedintele Internationalei Liberale Juli Minoves a vorbit  despre necesitatea ca liberalismul sa faca fata noilor provocari precum fundamentalismul religios, majoritarismul, care sub masca democratiei uita ce inseamna stat de drept, primordialitatea legii si democratia. Juli Minoves a atenționat colegii liberali despre reculul pe care îl cunoaște astăzi liberalismul european,  făcând referință la experiența Germaniei, în special, liberalii nu au intrat în parlament după alegerile din parlamentare din anul trecut.

juli ALDE

In cadrul dezbaterii libere Josette Durrieu a cerut parlamentelor tarilor UE sa ratifice cat mai curand Acordul de Asociere incheiat intre RM si UE, senatoarea franceza a facut referinta la recenta vizita in RM. A atentionat APCE despre pericolul escaladarii conflictului militar din Ucraina prin zona separatista Transnistria, referindu-se la proiectul Novarosia. Pe mine, din pacate, de data aceasta nu ma ajunge randul sa vorbesc in dezbaterea libera, poate voi avea mai mult noroc birocratic pe marginea altor rapoarte.

durrieu

La 30 septembrie am tinut un discours in plenara pe marginea raportului “A face baraj manifestarilor neo-fasciste”, am atentionat membrii APCE referitor la posibilitatea deturnarii si manipularii textului rezolutiei, termenul de “neo-nazism” fiind pe larg utillzat de propaganda rusa la subiectul razboiului din Ucraina. Am pomenit si de “Antifa” , care de fapt, edte ea insasi o organizatie neo-nazista. Citește   AICI discursul anti-neonazism FR/RO

La 30 septembrie Comisia Cultura, Stiinta, Educatie si Mass-media APCE, pe care am onoarea s-o conduc, a organizat audieri pe marginea raportului ”Dreptul la religie și practici religioase”. Alaturi de raportorul Huseinov, rabinul Moche Lewin si experta Elisabeta Kitanovic, dupa discutiile in Comisia Cultura, Stiinta, Educatie si Mass-media APCE pe marginea raportului “Libertatea religiilor si practicile religioase”, CoE, APCE, Strasbourg, Franta, 30 septembrie, 2014. Tot la 30 septembrie Comisia a propus pentru  sedinta plenara APCE  doua rapoarte – ” Buna guvernanta si calitatea invatamantului” si ” Ameliorarea statutului invatamantului profesional”. Rezolutiile si recomandarile sunt utile pentru parlamentele nationale, pentru comunitatile de profesori din RM, in sensul ameliorarii sistemului nostru educational, pentru modelarea mentalitatilor sociale.

comisia rabin comisie raport

La 1 octombrie în cadrul Comisiei Cultura, Stiinta, Educatie si Mass-media APCE, am audiat expertul Peggy Valcke, profesor la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, pe marginea raportului ”Transparența proprietarilor media”. Expertul a menționat necesitatea transparentizării proprietarilor instituțiilor media, după exemplul Norvegiei, atât a instituțiilor TV, Radio, cât și a portalurilor de știri.

media owners

La 1 octombrie am ținut un discurs pe marginea dezbaterii ”Criza din Ucraina”, în care am argumentat necesitatea prevenirii și combaterii separatismului de obediență post-sovietică, după modelul celui din Crimeia, unde o minoritate rusă a găsit pretext pentru intervenția Rusiei, conflictul degenrând ulterior într-o profundă criză umanitară și politică.

Vezi Aici discursul pe marginea dezbaterii ”Criza în Ucraina” FR , 01.10.2014/FR

foto separatism

 

 

La 25 septembrie deputatul liberal reformator Ana Guțu a înregistrat un demers în adresa procurorului general Corneliu Gurin și directorului CNA Viorel Chetraru cu sesizarea de a investiga legalitatea activităților pre-electorale ale lui Renato Usatâi în conformitate cu Legea partidelor politice (finanțarea partidului din exterior), Codul penal (spălarea banilor) și Codul contravențional.

****

Către Procurorul General Corneliu Gurin

Directorul CNA Viorel Chetraru

 DEMERS PUBLIC

 

In conformitate cu art.17 p.(6), art. 20 p.(2) ale Legii despre statutul deputatului în Parlament, și art. 125 al Regulamentului Parlamentului, sesisez instituția condusă de Dumneavoastră în vederea  demarării unei anchete penale și administrative pe numele lui Renato Usatâi, verificând astfel legalitatea  activităților sale pre-electorale, prin organizarea de concerte, însoțite de coruperea cetățenilor, cu utilizarea banilor cash. Vă rog să investigați dacă aceste activități, coroborate cu dubla cetățenie a lui R.Usatâi,  sunt conforme legislației Republcii Moldova, și anume, Codul penal, Legea cu privire la partidele politice, Codul contravențional.

Codul penal,    Articolul  243. Spălarea banilor

(1) Spălarea banilor săvîrşită prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
c) achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 3521. Falsul în declaraţii
Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Legea cu prvire la partidle politice, nr. 294-XVI  din  21.12.2007,   Art.25 (7) Încălcările prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale se sancţionează în conformitate cu legea ;  art.26. (5) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a partidelor politice de către alte state şi organizaţii internaţionale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat, capital străin, de către organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase, de către cetăţenii Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate, de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, de către persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.

Codul contravențional, Nr. 218
din  24.10.2008
,  Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum
a fondurilor venite din străinătate sau a
fondurilor nedeclarate public
Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

În speranța unei reacții prompte din partea Dumneavoastră și a instituției pe care o conduceți, rog să acceptați expresia  considerațiunii mele.

 

Ana GUȚU

Deputat în Parlament

Vezi Demersul către CNA / Demersul către PG /

 

La 17 septembrie Ana Guțu, președinta Comisiei pentru politică externă și integrare europeană, deputat liberl reformator,  a avut o întrevedere cu untrei  senatori francezi, Jean-Claude Frécon (UMP), Patrice  Gélard  (Soc)și  Josette Durrieu (Soc), membru al APCE, raportoare timp de 14 ani a Comisiei monitorizare APCE pentru funcționarea democratică a instituțiilor în RM. Senatorii francezi se află în vizită oficială  pentru fortificarea cooperării interparlamentare între Franța și Republica Moldova.

20140917_125035 20140917_125153

Ana Guțu le-a mulțumit senatorilor francezi pentru interesul manifesat față de Republica Moldova într-un context regional complicat și a exprimat speranța că Senatul și Adunarea Națională a Franței vor ratifica cât mai curând Acordul de Asociere a RM la UE. Ana Guțu a descris situația politică din RM, a exprimat necesitatea nu doar a păstrării vectorului european după alegerile parlamentare din noimebrie, ci și intensificarea procesului de reforme structurale în domeniul justiției, combaterii corupției, și a procesului de modernizare în profunzime a RM.

Josette Durrieu a exprimat atașamentul său față de Republica Moldova, deoarece a devenit o adevărată prietenă a tânărului nostru stat. De asemenea, Josette Durrieu a felicitat reprezentanții coaliției pro-europene cu faptul că au dat dovadă de maturitate politică, și pe lângă numeroasele crize politice din ultimii ani, au atins scopul major și RM a devemit stat asociat la UE. Senatoarea franceză a exprimat încrederea că această maturitate politică va fi demonstartă solidar și în timpul campaniei electorale, când în prim plan va fi pus dezideratul integrării europene. Josette Durrieu a menționat colaborarea cu Ana Guțu în cadrul APCE și a promis că după alegerile parlamentare din noiembrie, care vor asigura revenirea coaliției pro-europene la guvernare,  va fi prima care va pleda pentru scoaterea RM de sub monitorizarea APCE. Amintim că RM este membru al CoE din 1995 și e sub monitorizarea APCE până în prezent.

La finele întrevederii Ana Guțu le-a înmânat ultimele sale două apariții științifice în limba franceză – cărțile Confusio identitarum, Le pouvoir judiciaire de la langue française.

foto 7 foto 8

La 16 septembrie președinta Comisiei politică externă și integrare  europeană, deputat liberal reformator,a avut o întrevedere cu viceministra afacerilor externe a Georgiei,  Tamar Beruchashvili. În cadrul discuțiilor oficialul georgian a discutat despre obiectivele comune ale Georgiei și Republicii Moldova din perspectiva parcursului european al ambelor țări. Ana Guțu a propus ca în cadrul viitorului summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în luna mai 2015 la Riga, Letonia, cele trei țări ale PE – Ucraina, Republica Moldova și Georgia, să convină asupra unui noi format de cooperare interparlamentară între cele trei state, cu participarea membrilor Parlamentului European, substituind astfel formatul ce a existat până acum – EUROEST.

Această inițiativă vine în contextul detașării celor trei țări – Ucraina, Republica Moldova și Georgia de Belarusi, Armenia și Azerbaijan, în materie de avansare pe calea integrării europene.

Tamar Beruchashvili a exprimat încrederea în victoria forțelor pro-europene în alegerile parlamentare care se apropie și a asigurat de toată susținerea și solidaritatea pe care o vor manifesta autoritățile georgiene pentru noi colaborări bilaterale între parlamentele ambelor state.

S-au înmulțit  scribuiarzii în Republica Moldova, ai căror comanditari fac business cu statul într-o veselie, chiar dacă din banii furați le dau bloggerașilor de trei parale niște sume derizorii. Din cauza comanditarilor politici, hoți de buget public, avem drumuri reparate ce se strică după prima zăpadă, trenuri renovate cu materiale spumante pentru tuning-uri de automobile, trenuri ce ard la razele soarelui, avem instituții reparate anual și echipamente, procurate cu sume ce depășesc de zeci de ori costul real al materialelor de construcție și al pieselor inginerești….Din para-îndărături (”otkat-uir” pi moldovenești) sunt finanțate partidele politice și…scribuiarzii (a se citi – bloggerii)! Tare s-au mai înmulțit, Doamne, acești ”vărsători” neinspirați de cerneală politic angaja(n)tă! Culmea, își permit apostrofări, porecle, denigrări, numai să îi facă pe placul comanditarului politic! Denigrarea nefondată a persoanelor publice – așa e  percepută  de către scribuiarzii de trei parale libertatea de exprimare. Sclavul-scribuiard – trebuie să pupe fundul stăpânului – căci asta e sarcina de bază a scribuiardului, să îl ”uimească” prin ”talentul” de blogger, care îi va asigura existența de zi cu zi, căci în afară de postări agramate și aberante nu știu să facă nimic în viața aceasta. Am avut și eu o altercație verbală cu unul din acești scribuiarzi de trei parale, care mișună în spațiul virtual din RM ( nu i-a dus capul niciodată să facă ceva bun pentru românizarea internetului). Culmea! Tipul crede că TOȚI politicienii sunt niște incapabili, nu știu să scrie, și nu își gestionează ei personal conturile pe rețelele sociale! (Minte de scribuiard de trei parale, care se crede ”primul cocoș scriitor din coteț”). Prezint mai jos fotografia (”capture”) dialogului. E valabil pentru toți bloggerașii de trei parale din RM, care nu se dezlipesc de la ecranele tabletelor, cei care nu au nici părinți, nici mame, nici copii, cei care cred că lumea se învârtește doar în jurul lor și al comanditarului pe care îl venerează. Ei sunt mulți, exact ca la Lăpușneanu. E o dedicație pentru scribuiarzii de trei parale, mai mult la această temă nu revin. Iar bloggerașii – cățeluși  lătrători la lună plină, sper, cel puțin vor avea un freamăt de remușcare în   modesta ramificare de circumvoluțiuni ale materiei cenușii din căpuceanul  rataților cu diplomă de studii superioare.

pagina Gandrabur

 

 

20140913_200404 20140913_200504

La 13 septembrie Graham Watson președintele ALDE și fostul raportor pentru Republica Moldova din Parlamentul European, aflându-se într-o vizită la Chișinău, a avut o întrevedere cu Ana Guțu, co-președinta PLR, președinta Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană,  Dorin Dușciac, vicepreședinte PLR, viceministrul Mediului, Tudor Ulianovschi, viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Roman Clima, secretar general PLR. În cadrul întrevederii au fost discutate chestiuni ce vizează oportunitățile învingerii în alegerile parlamentare din noiembrie a forțelor pro-europene, pentru a putea oferi Republicii Moldova continuitatea modernizării sale pe calea apropierii de Uniunea Europeană.

Ana Guțu a menționat că miza principală a alegerilor din toamnă este nu doar una geopolitică, prin păstrarea orientării pro-europene a Republicii Moldova, ci mai ales  asigurarea unui ritm mult mai rapid de implementare a prevederilor Acordului de Asociere, intensificând atât ritmul reformelor, cât și eficiența acestora pe toate segmentele socio-economice.

Graham Watson a atras atenția, că în condițiile unei eventuale coaliții de guvernare cu participarea PCRM după alegerile parlamentare din 30 noiembrie  va prejudicia imaginea RM și va converti unii prieteni europeni  ai RM, țări membre ale UE,  în parteneri cu mari reticențe vizavi de politica internă din RM și perspectiva avansării pe calea integrării europene.

Liberal reformatorii au discutat de asemenea despre posibilele scenarii și strategii electorale și postelectorale și s-au arătat deschiși pentru o coagulare a partidelor pro-europene în campania electorală în scopul asigurării unei victorii a forțelor pro-europene în alegerile parlamentare  din 30 noiembrie.

Next Page »