Category: cercetare (Page 2 of 5)

DESPRE POLITICILE LINGVISTICE INEXISTENTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

20150611_093103

La 11-12 iunie la Galați, România,  Universitatea ”Dunărea de Jos” se desfășoară colocviul internațional ”Lexic comun/Lexic specializat” cu genericul ”Interculturalitate și plurilingvism în context european”.  Universitatea Liberă Internațională prin Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, este partenerul fidel al acestui colocviu de prestigiu, care întrunește universitari cercetători de pe ambele maluri ale Prutului, dar și din alte țări europene. O echipă de profesorii de la ULIM la această ediție a colocviului au prezentat rezultatele cercetărilor desfășurate în domeniul filologiei, studii fundamentale și aplicative, au înmânat colegilor de la Galați ultimele ediții ale revistei ”Intertext”, editate la ULIM și alte cărți publicate de profesorii ULIM în domeniul filologiei.

Ana Guțu a susținut o comunicare cu tema ”Politici lingvistice în Republica Moldova: probleme și soluții”, afirmând că în RM, de fapt, nu există politici lingvistice din lipsă de voință și viziune politică. Se atestă necesitatea cută de creare a unui departament care s-ar ocupa de aceste politici, care ar gestiona procesul de predare-învățare a limbii române la toate nivelele de către toți membrii societății din RM scindate pe criterii identitare.

Vezi AICI Programul Colocviului LSLS ediția 2015

Vezi AICI Prezentarea ”Politici lingvistice în RM: probleme și soluții”

COLOCVIU INTERNAȚIONAL ”MODERNITATEA SECOLULUI LUMINILOR”, UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”, GALAȚI, ROMÂNIA

20150429_160731 20150429_130652 20150429_130642 downloadfile

La 29-30 aprilie Facultatea Litere a Universității ”Dunărea de Jos”, Galați, România, Departamentul Limbă și Literatură Franceză, Centrul de Cercetare Teoria și practica discursului, Centrul de Reușită Universitară, au desfășurat Colocviul internațional ”La modernité des Lumières au début du troisième millénaire. Le XVIII-e siècle revisité”. Colocviul  s-a desfășurat cu genericul ”A 12-e ediție a Zilelor Francofoniei”.

Colocviul a fost dedicat literaturii și filosofiei franceze a secolului  al XVIII-lea, supranumit și secolul Luminilor grație deschiderii intelectuale de care au dat dovadă cei mai renumiți literați și filosofi francezi ai acelei perioade – Rousseau, Voltaire, Diderot, D’Alambert ș.a.

În același timp, deschiderea și iluminarea minților provocată de libertatea gândirii filosofice franceze, generatoare de revoluție și revoltă, a lăsat loc și pentru manifestări ale scrierilor supranumite ”obscure” sau ”tenebre”; printre aceste scrieri se numră și operele lui D.A.F.Sade, despre care Ana Guțu a făcut o prezentare cu titlul : ”Libertatea ad infinitum la D.A.F. Sade – lumină sau obscuritate?” .  Lucrările coloviului s-au desfășurat în limba franceză.

Citește Programul colocviului (FR)

 

LES POUVOIRS DE LA LANGUE – NOUVEAU LIVRE D’ANA GUTU

carte 1 001 20141219_120546

Le nouveau livre de Mme Ana GUTU vient de paraitre, ayant comme titre „Les pouvoirs de la langue”. L’auteur nous présente sa théorie sur les pouvoirs qu’une langue exerce dans une société. A part le pouvoir politique, économique, social et culturel, la langue exerce des influences définitoires sur l’évolution des mentalités sociales dans un pays. L’auteur nous le prouve par le biais d’un riche matériel philosophique et empirique, se basant surtout sur l’exemple des réalités socio-l linguistiques de la République de Moldavie, mais puisant aussi ses idées dans le patrimoine civilisationnel européen, surtout celui français et roumain, sans négliger l’apport des autres continents (la référence que l’auteur fait à l’histoire de la pensée féminine en Amérique Latine).

Une version en langue roumaine paraitra bientôt,  toujours aux éditions de l’Université Libre Internationale de Moldavie. Le lancement du livre aura lieu l’année prochaine lors des journées de la Francophonie au mois de mars.

***

A văzut lumina tiparului o nouă carte a Doamnei Ana Guțu, „Les pouvoirs de la langue” – Puterile limbii, în ea autoarea își cristalizează teoria sa cu privire la puterile pe care o limbă le exercită în societate. Ana Guțu constată, că pe lângă puterile politică, economică, socială și culturală, limba are influențe determinante asupra evoluției mentalităților sociale în orice țară. Autoarea demonstrează afirmațiile sale printr-un material filosofic și empiric bogat, bazându-se mai cu seamă pe realitățile socio-lingvistice din Republica Moldova, dar inspirându-se de asemenea din patrimoniul civilizațional european, mai cu seamă cel francez și românesc, fără a neglija aportul altor continente (referința la istoria gândirii feminine din America latină).

Versiunea în limba română – ”Puterile limbii” – va fi publicată în anul 2015, la editura ULIM. Lansarea ambelor cărți vaavea loc anul viitor în cadrul Zilelor Francofoniei în luna martie.

 

 

Metalimbajele specializate și documentarea terminologică multilingvă – seminar științific, ULIM

poza 2 poza 3 ??????????

La 30   octombrie,  la ULIM, în Sala Senatului a avut loc Conferința științifico-practică cu participare internațională “Metalimbajele specializate și documentarea terminologică  multilingvă din perspectiva practicii traductive”, organizata de Catedra Filologie Romanică “Petru Roşca”, ULIM, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale și Centrul de Reușită Universitară, patronat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF). Am avut o prezentare în sesiunea plenară cu tema ”Împrumuturile din limba engleză în terminologia franceză a noilor tehnologii și internetului”.

Vezi AICI Programul conferinței 

Vezi AICI Prezentarea PowerPoint

 

LIMBA ROMÂNĂ – OPERA NESCRISĂ A REPUBLICII MOLDOVA

l.romana 2

La 31 august sărbătorim Ziua Limbii Române pe ambele maluri ale Prutului. Ne amintim de istoricul devenirii noastre ca neam românesc, organizăm manifestări științifice, recităm poezii, cântăm limba română. Însă, trebuie să realizăm faptul că în ciuda timpul care a trecut, în ciuda eforturilor intelectuale depuse pentru revenirea limbii române la noi acasă, opera limbii române în Basarabia  încă nu a fost scrisă. Picătură cu picătură, facem pași mici pentru a asigura victoria limbii române pe malul stâng al Prutului.

Vom menționa importanța constituționalizării de către Curtea Constituțională a RM la 5 decembrie 2013 a Declarației de Independență din 1991, prin acest act juridic suprem, fiind constituționalizată și limba română. (Vezi comunicatul CC ). Decizia Curții a survenit în urma sesizării mele, depuse la 26 martie 2013, în care am solicitat interpretarea art.13 din Constituție în raport cu Declarația de Independență, dar și ținându-se cont de experiența franceză în materie de constituționalizare a Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789. Astfel, în tratatele, acordurile internaționale, încheiate de RM, de acum încolo figurează sintagma ”limba română”, și nu ”limba moldovenească”, așa cum era până la 5 decembrie 2013. Dar mai avem de lucru.

Priorităţi la nivel de politici de stat în RM:

  • Adoptarea noii legislații lingvistice, Legea despre funcționarea limbilor din 1989 fiind obsoletă, și instituind, de jure, bilingvismul român-rus;
  • Înființarea Departamentului de politici lingvistice pe lângă Ministerul Educației și Cercetării, care va contribui la asanarea climatului lingvistic din RM prin reducerea coerciţiei limbii ruse şi promovarea unor politici corecte în ceea ce priveşte statutul limbii române şi cunoaşterea acesteia de către toți cetățenii Republicii Moldova;
  • Ameliorarea statutului limbii române pe teritoriul RM prin românizarea internetului, mass mediei, spațiului informațional;
  • Dotarea bibliotecilor din RM cu carte românească în proporții mari, ajungând până la 99% din patrimoniul de carte al fiecărei biblioteci;
  • Stimularea publicării cărții românești în Republica Moldova, obiectivul fiind depășirea numărului de cărți de limbă rusă în librării, rețele comerciale etc.

Citește AICI articolul  Anei GUȚU  ”DESPRE LIMBĂ ȘI IDENTITATE – CAZUL REPUBLICII MOLDOVA

Citește AICI articolul Anei GUȚU ”Tandemul limbă și putere”

 

 

 

 

PROIECT DE LEGE: PREȘEDINTELE ACADEMIEI – DOAR DOUĂ MANDATE ȘI FĂRĂ FUNCȚIE ÎN GUVERN

Toată agitația creată în jurul concursului la președinția Academiei de Științe a Moldovei a scos la iveală poftele balcanice ale unor personaje încremenite în proiectul gândirii sovietice, conform căreia  ”șefia” este un elixir al bunăstării materiale și morale, în afara ei inexistând viață sau activitate, ce ți-ar asigura notorietate.

Faimosul Cod pentru Știință și inovare a fost adoptat cu mare fast de parlamentul majoritar comunist, iar cei peste 70 de deputați comuniști (mulți, vorba lui Lăpușneanu) nici că s-au încumetat să ia la bani mărunți textul legii, fariseul Duca împingând în Cod unele prevederi care-i asigurau vecia unui mandat de președinte. Naveta scrisorilor între academicieni, juriști cu semnături valabile aidoma  celor făcute cu furca pe apă, mai multe scrisori anonime, venite pe numele meu, de parcă aș fi marele luptător pentru adevărul academicienilor, m-au inspirat la un proiect de lege, depus vineri,  21 martie  la parlament. Esența proiectului constă în primul rând, în eliminarea prevederii conform căreia președintele AȘM este membru din oficiu al guvernului (sic!), legea cu privire la guvern neavând nicio referință în acest sens, și în al doilea rând, excluderea alineatelor (2) și (3) din art.164 al Codului pentru Știință și Inovare, conform cărora consecutivitatea celor două mandate de președinție AȘM se numără în condițiile art.82 și 84 al respectivului Cod. O șmecherie pe care cei mulți peste 70 deputați comuniști în 2004 nu au depistat-o, nu le stătea atunci gândul la academie și academicieni, ei abia de învățau a citi și a scrie.

Apare întrebarea sacramentală, din trista experiență de deputat în coaliție, va avea sprijin politic această inițiativă pentru a stăvili poftele mereu crescânde ale unor personaje cu faimos trecut nomenclaturist? Speranța moare ultima. Regret că cele două comisii parlamentare  Cultură, educație, știință, tineret, sport și mass-media și Comisia Juridică au dat avize pozitive pentru al treilea mandat la care pretinde eternul președinte al AȘM Gheorghe Duca. Am ajuns în situația când chichițele juridice sunt mai presus de moralitatea intelectuală a pretinsei elite academice, când rectorii sunt aleși pe viață, președintele academiei spune că de fapt nu-s trei mandate, ci două etc.

Unde vă sunt, domnilor,valorile europene, spre care tindeți? E timpul să asigurați transferul de competențe între generații, ați îmbătrânit la cârma instituțiilor, creând adevărate rețele corupționale, care se extind inclusiv în mediul studențesc, unde cu ochiul liber poți distinge clanuri familiale, ce s-au înrădăcinat la catedre, facultăți – adevărate dinastii pseudoelitiste, impregnate de apucături vicioase bazate pe favoritism – do ut des… Unde sunt valorile? Unde sunt profesorii? Ubi sunt ?

Vezi AICI proiectul de lege cu privire la amendarea Codului pentru știință și Inovare

 

 

 

Page 2 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén