Category: Procesul de la Bologna (Page 1 of 3)

CERCLE DE PARTAGE SUR LA GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

 

Le 19 et 20 octobre à Bucarest la Conférence des Recteurs des universités francophones de l’Europe Centrale et Orientale en partenariat avec le BECO a organisé un Cercle de partage sur la problématique de la gouvernance universitaire. Le Cercle de partage a réuni les redcteurs et les vice-recteurs des universités francophones de la Roumanie et de la République de Moldavie. Les sujets débattus ont été centrés autour de l’autonomie universitaire, la réforme du système de l’enseignement supérieur en Europe, les relations des universités avec les entreprises, la gestion des projets européens, l’amélioration continue de l’autoévaluation, la mutation des formations avec le procesus de Bologne. Les interbenants, M.Claude Condé, Directeur du Bureau Europe de l’Ouest, M.Michel Troquet, Président du Conseil Scientifique de l’AUF, M.Erol Kulahci, Chargé des relations avec l’Union Européenne de l’AUF  ont animé les débats durant deux journées de travail. Les échanges devues que les gestionnaires des universités ont pu réaliser se sont avérés très précieux pour la mise en place de nouveux projets de coopération universitaire au niveau de la région, pour l’élargissement des horizons des gestionnaires et  pour l’impulsion de la réforme LMD au niveaux des experts dans le domaine. Un Cercle de partage similaire a eu lieu à Sophia et à Kiev, auquels ont participé d’autres universités francophones de la région ECO.

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “LEXIC COMUN/LEXIC SPECIALIZAT”, 11-12 OCTOMBRIE, GALAŢI, ROMÂNIA

 

La 11-12 octombrie Facultatea de Litere,  Departamentul Literatură, Lingvistică și Jurnalism al Universităţii “Dunărea de Jos” , Galați, România, a organizat conferința internațională “Lexic comun/lexic specializat: lexicul politic – – martor al transformărilor social-politice și de mentalitate în lumea contemporană”. La conferință au participat invitați din 12 țări, participanții au abordat problematica lingvisticii pragmatice din perspectiva funcţionării lexicului politic în toate varietăţile sale, atât în limba română, cât şi în alte limbi de circulaţie europeană.

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale   ULIM a fost co-organizatorul aceste manifestări ştiinţifice şi a donat Facultăţii de Litere, Departamentului Literatură, Lingvistică şi Jurnalism o colecţie de cărţi editate în anul academic 2011-2012.

Ana Guţu a susţinut o prelegere cu genericul “Limba politicului şi politica limbii în spațiul istoric  basarabean”.

Vezi AICI Programul conferinţei

Vezi AICI Discursul inaugural al Anei Guţu RO

Vezi AICI Prezentarea Power Point

DESPRE ISTORIA ROMÂNILOR, LIMBA RUSĂ ŞI ALTE PROBLEME DIN EDUCAŢIA NEREFORMATĂ A REPUBLICII MOLDOVA

În RM sistemul educaţional a beneficiat de o discontinuitate crasă în materie de modernizare şi reformare. Perindarea la nesfârşit a miniştrilor educaţiei practic în toate guvernele au făcut ca acest domeniu să fie intr-o permanentă derivă, supus unor experienţe mai mult sau mai puţin reuşite, care experienţe, în funcţie de competenţele miniştrilor, au generat un oarecare progres. Zicem un „oarecare” progres fiindcă nu putem nega meritul profesorilor din licee şi universităţi în educarea unor generaţii de tineri talentaţi, ambiţioşi şi cetăţeneşte activi. Totuşi, nu e un secret pentru nimeni că sistemul educaţional din RM trebuie supus unor reforme serioase, atât de ordin structural instituţional, cât şi de ordin conceptual. Aceste reforme depind, în primul rând, de voinţa politică a celor de la guvernare. Precizez: în interiorul unei coaliţii de guvernare există o majoritate de partid, prin urmare, voinţa politică a unei guvernări de coaliţie deseori se rezumă nu atât la consens, cât la voinţa politică a partidului majoritar din coaliţie, sau, prin extrapolare, la voinţa politică a liderului respectivului partid.

În ce punct al procesului de refornare a educaţiei din RM suntem în prezent? Exact acolo unde eram în 1994, 2002, 2006, 2009 şi…2012. Acest punct se numeşte Istoria românilor. Disciplina de predare în instituţiile de învăţământ preuniversitar a scos în stradă în 1994 tineri studenţi (care între timp s-au maturizat şi fac politică), a generat slogane de campanie pentru partidele politice (şi mai generează azi), a servit (neoficial) drept motiv de demitere a unui ministru, care s-a dovedit a fi, în primul rând, un mare intelectual, în afara  viziunilor oscilante ale unui lider de partid. Comunitatea istoricilor s-a pronunţat. Comisii speciale au votat. Oamenii de ştiinţă (cu exceptţia ideologilor de la curtea unor partide) au decis: istoria românilor şi punctum. Nu mai e loc pentru divagări de complezenţă pe placul „partenerului strategic” din est ce-şi ţine armata pe teritoriul RM, divagări alimentate şi de unii pretinşi istorici, care au făcut din românism o meserie. Prientenii ştiu de ce. Şi atunci? Căderea permanentizată în ridicol prin dorinţa de a evita orice cuvânt care ne aminteşte că suntem români (ce-i drept, o buna parte din noi fără memorie genetică, tot din lipsă de educaţie), ne face exclusivişti la capitolul identitar. Am ajuns să ignorăm politici educaţionale de modernizare a sistemului în numele ascunderii după deget. Am ridicat minciuna şi fariseismul la rang de demnitate de stat. Ăştia suntem noi,  mari geopoliticieni ai spaţiului est-european, produsul unei schizofrenii psiho- sociale, erijată pe post de „conducători”. Istoria românilor trebuie să rămână disciplină de studiu în şcoli şi licee, inclusiv cele alolingve, pentru a educa cetăţenii acestui stat în spiritul adevărului istoric, restul părerilor sunt opinii oportuniste. În istorie va rămâne adevărul despre noi, mai puţin nume de politicieni epigoni, care de dragul funcţiei sunt gata să afirme lucruri diametral opuse esenţei firii.

Şi ce e cu limba rusă? Citește AICI articolul în întregime

 

REUNIUNEA COMISIEI APCE EDUCAŢIE, CULTURĂ, ŞTIINŢĂ, MASS-MEDIA ŞI SPORT, BUCUREŞTI, 29 MAI 2012

La 29 mai 2012 la Bucureşti, Palatul Parlamentului, a avut loc reuniunea Comisiei Educaţie, Cultură, Ştiinţă, Mass-Media şi Sport a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Agenda de lucru a comisiei a cuprins dezbaterile pe marginea a doua rapoarte importante care vizează învăţământul superior european:  raportul “Consolidarea şi deschiderea internaţională a Spaţiului European al Învăţământului Superior” şi raportul “Guvernanţa instituţiilor de învăţământ superior în Spaţiul European al Învăţământului Superior”. Ambele rapoarte sunt prevăzute pentru discuţii şi dezbateri la sesiunea plenaraă APCE din octombrie 2012.

Membrii comisiei au avut posibilitatea să se întâlnească cu deputaţi şi senatori români, au dezbătut probleme actuale ce ţin de reforma învăţământului şi audiovizualului din România.

Ana Guţu a propus două amendamente la proiectele de rezoluţie pentru amblele rapoarte care au fost votate şi susţinute de membrii comisiei.

Următoarea reuniunea a Comisiei Educaţie, Cultură, Ştiinţă, Mass-Media şi Sport a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei va avea loc în peroada sesiunii APCE din iune 2012.

SEMINAR INTERNAŢIONAL DESPRE ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN CREAREA SPAŢIULUI EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

P1010003 P1010011 P1010017 P1010024

Joi, 2 februarie în Aula Magnifica ULIM a avut loc un seminar cu participare internaţională având ca generic BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ  ŞI IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR SPAŢIULUI EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR:  RESURSE DOCUMENTARE, SERVICII ŞI PRODUSE INFORMAŢIONALE, CULTURA INFORMAŢIEI. Seminarul a întrunit participanţi din România, SUA, Republica Moldova.  Departamentul Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova care a organizat acest seminar reprezintă un concept novator, unical de structurare a spaţiilor bibliotecare, care a fost implementat în urma unui proiect Tempus încă în anii 2000 – 2002.

Vezi AICI programul manifestării

Vezi AICI prezentarea Anei GUTU

Vezi AICI versiunea engleză a prezentării

Vezi aici ştirea despre eveniment publicată în cotidianul Timpul

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR SPAŢIULUI EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

IMG_1566 IMG_1570 IMG_1579

La 1-2 decembrie 2011 la ULIM a avut loc conferinţa internaţională “Implementarea pricnipiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova”, organizată cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, Direcţia Educaţie. Anul 2010 a fost declarat anterior anul creării Spaţiului European al Învăţământului Superior, ca şi rezultat al procesului de reformare a sistemului învăţământului superior din Europa în conformitate cu principiile Bologna. La 6 ani de la aderarea RM la Procesul Bologna mai multe reforme au avut loc în domeniu, acestea deseori fiind realizate de managerii universitari, ghidaţi de Ministerul Educaţiei, practic fără suport financiar suplimentar de la bugetul de stat. Care este situaţia la zi cu reformarea învăţământului superior din RM? Care sunt noile provocări ale universităţilor europene în cadrul construirii unei Europe bazate pe cunoaştere şi cercetare? Sunt doar câteva din întrebările la care au încercat să răspundă participanţii la conferinţă. Lucrările acesteia s-au încheiat cu adoptarea unei declaraţii, textul final al căreia va fi coordonat cu partenerii de la Consiliul Europei. Participanţii au decis să dea startul unei bienale la tema Spaţiului European al Învăţământului Superior, care să întrunească universitarii din Europa de Est şi să solidarizeze eforturile lor în procesul de reformare a universităţilor în spiritul Procesului Bologna.

Vezi AICI programul conferinţei

Vezi AICI discursul de salut al Doamnei Ana Guţu, Vice-preşedintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén