Category: publicatii (Page 1 of 6)

Capture

UNIVERSITATEA AMERICANĂ DIN MOLDOVA LA PRIMUL SĂU SIMPOZION INTERNAȚIONAL

viber image 5 viber image 3 viber image2

Universitatea Americană din Moldova, inaugurată în 2015 la Chișinău de către umanistul și filantriopul Serhat Akpinar, el fiind Cancelarul rețelei de universități americane repartizate în 7 țări pe continente diferite, a organizat la 10 mai 2018 primul simpozion internațional cu tema ”Aspecte interdisciplinare ale învățământului superior contemporan”. Simpozionul a întrunit participanți din diferite țări din regiune și a dezbătutu subiecte științifice interesante, repartizate în patru ateliere. Am intervenit în plenul ședinței cu prezentarea ”Filosofii, Libertatea și Politica” – eseu despre rolul gânditorilor în progresul societăților, în făurirea destinelor civilizațiilor și luarea deciziilor epocale pentru soarta popoarelor.

Citește  AICI articolul științific prezentat de Ana Guțu

Vezi AICI Programul conferinței

COLOCVIUL ”LA FRANCOPOLYPHONIE” EDIȚIA 2017

IMG_2586 IMG_2522 IMG_2577

IMG_2537 IMG_2525 IMG_2662

IMG_2665 IMG_2568

La 7-8 aprilie 2017 a avut loc cea de-a 12 ediție a colocviului ”La Francopolyohonie” manifestare științifică notorie, bine cunoscută în mediul universitar francofon regional și internațional. În acest an ediția a 12 a colocviului a găzduit circa 70 participanți din 12 țări francofone. Deja câțiva ani la rând colocviul ”La Francopolyphonie” este dedicat studiilor contrastive și dialogului intercultural.

În acest an oaspetele de onoare al colocviului a fost renumitul savant, umanist, filosof francez Jacques Demorgon, autor a vaste studii și cercetări filozofice, membru al comitetului științific al colcoviului. În cadrul ceremoniei de inaugurare distinsului filosof i-a fost decernat titlul Doctor Honoris Causa și i-au fost înmânate atributele respective: diploma și toga.

În discursul de acceptare Jacques Demorgon, în prezența ambasadorului Franței în Republica Moldova, excelenței sale domnul Pascal Vagogne,  a mulțumit ULIM pentru onoarea care i-a fost acordată și a susținut o conferință despre axele fondatoare ale teoriei sale filosofice – critica prezentului, valorificarea trecutului și construirea viitorului. Ultima carte a lui Jacques Demorgon – L’Homme anatgoniste – este un adevărat manifest al esenței dialectale a ființei umane, care grație antagonismelor existențiale, influențează dezvoltarea lumii înconjurătoare, iar energiile sale creatoare trebuie să fie concentrate pe construcția lumii, și nu distrugerea ei.

În cadrul colocviului am prezentat comunicarea ”Puterea politică a limbii: cuvânt, sens, discurs”/ “Le pouvoir politique de la langue: mot, sens, discours”.

Le pouvoir politique de la langue: mot, sens, discours (FR)

În cadrul colocviului a fost lansată noua mea carte ”Complexitatea sistemică și funcțională a terminoloșiei științifice franceze”

17760037_10211195440814498_6871055292601249733_n

Colocviul științific internațional dedicat aniversării a 160 de ani de la nașterea lui Sigmund Freud : ”La început a fost opera” ULIM, 13-14 mai 2016

13177783_10208211178609808_3858656397916388194_n   13164293_10208211178729811_2880173867847244112_nIMG_1866

În premieră pentru RM, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială organizează, la ULIM Colocviul Științific Internațional, dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud ”La început a fost opera”. Cadre didactice, cercetători și psihologi practicieni de la majoritatea universităților din RM, înalți oaspeți din România, Franța și SUA participă la simpozion.

O somitate românească și internațională, prezentă la eveniment.

Cu ropote de aplauze, participanții la simpozion au salutat participarea dr. conf. univ. Ion Mânzat din București,  fondatorul psihologiei sinergetice, președintele Asociației Române de Psihologie Transpersonală, autor a peste 20 de cărţi şi tratate de notorietate națională şi internaţională. Domnia sa a susținut un discurs despre interesanta și originala sa cercetare privind psihologia abisală în operele celor două genii: un scriitor creștin Fiodor Dostoievski și un psihiatru ateu Sigmund Freud.

Dna Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, a susținut o alocuțiune la inaugurarea colocviului. Domnia sa a evidențiat importanța operei freudiene și a culturii psihanalizei în spațiul românesc, care, ”deocamdată, rămâne la faza de exegeză, comprehensiune, tatonare, apropiere în interiorul elitelor științifice, dar poate cândva, vom asista la momentul nașterii unei noi interpretări sau la apariția unei noi doctrine.

“Îmi exprim speranța, că acest colocviu științific va contribui modest, dar sigur, la expansiunea psihanalizei românești în stânga Prutului”, a spus dna Ana Guțu.

Dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății  Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, a  mulțumit numeroșilor co-organizatori ai colocviului științific. ”Psihanaliza e un domeniu puțin promovat în RM. De aceea, ULIM rămâne o instituție deschisă spre perpetuarea tradiției și inovării, spre cele mai înalte realizări ale științei, lărgirii cadrului de colaborări în parteneriat fructuos cu Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, în RM și peste hotare”, a menționat dna Svetlana Rusnac. Dl. Viorel Robu, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Petre Andrei” din Iași, și-a exprimat satisfacția în privința colaborării de aproape un deceniu cu facultatea omoloagă de la noi. Cu acest prilej, domnia sa împreună cu dna Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, au semnat un nou Acord de colaborare între cele două facultăți.

Să precizăm participarea la colocviu a mai multor personalități de importanță internațională, precum dr. Vadim Moldovan, professor la City University of New York, SUA, dr.hab.  Anatol Nacu, membru titular al Societății Române de Psihanaliză (afiliată la Asociația Internațională de Psihanaliză), președintele Societății de Psihoterapie Psihanalitică din Moldova, dr. hab. Ion Moldovanu, președintele Asociației de Psihanaliză și Psihosomatică (afiliată Școlii de Psihanaliză a Forumurilor Câmpului Lacanian, Franța), dna. LuminitzaTigirlas-Claudepierre, specialist în psihopatologie din Lyon, France etc.

Un gest frumos al organizatorilor a fost să pună pe masa participanților la colocviu volumul deja gata imprimat cu toate contribuțiile psihanaliștilor invitați la simpozion.

20160513_165044-1

Citește AICI Programul Colocviului Freud 160 ani de la naștere

Citește Discursul inaugural al Anei Guțu, prim-vicerector ULIM

 

COLOCVIUL ”LA FRANCOPOLYPHONIE” , A 11-ea EDIȚIE, ULIM, 25-26 MARTIE 2016

12376847_10207804543684189_3683535731288034619_n 12718317_10207804543484184_1230025289170271807_n 12592624_10207804546844268_2176425894015813706_n 12718130_10207804545164226_783006549960257146_n 944944_1739717816273133_201601374260165856_n

Facultatea de Litere ULIM găzduiește ediția a XI-a a Colocviului internațional La Francopolyphonie: Multilinguisme, contrastivité et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală).

La eveniment participă cercetători și profesori din România,  Franța, Bulgaria, Spania, Brazilia, Turcia, Ucraina, Coasta de Fildeş, Maroc, ș.a. state, inclusiv din 12 universități din România și 6 din Republica Moldova, care îşi aduc contribuţia la dezvoltarea științei filologice prin comunicări variate şi originale.

Colocviul a fost inaugurat de Prim-Vicerectorul Ana Guțu, care a vorbit despre puterea cuvintelor și valorile francofoniei – libertatea, egalitatea, solidaritatea, diversitatea, universalitatea, referindu-se totodată și la importanța implementării unor politici lingvistice corecte în societățile multietnice, dar în spiritul salvgardării unității naționale.

În ședința plenară, au conferenţiat distinși invitați ca Anne-Marie Houdebine-Gravaud, profesor emerit de lingvistică și semiologie, Universitatea Paris-Sorbonne, Franța; Roumiana Stantcheva, prof. univ. dr., Bulgaria; Eugenia Bojoga, dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România; și Oana Boc, dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

La deschidere vor participat cu alocuțiuni Dl Jérémie Petit, Primul Consilier al Ambasadei Franţei în RM și Dna Claudia Vișan, Reprezentanta Antenei Chişinău a AUF.

ULIM este reprezentată de prof. univ. dr. Ana Guțu, prof. univ. dr. hab. Angela Savin, conf. univ. dr. Victor Untilă, prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, drd. Ghenadie Râbacov ș.a.

Atât în plenul colocviului și în ateliere participanții au dezbătut probleme legate de pluralitatea limbilor, lingvistica integrală, literatură comparată, teoria și practica traducerii ș.a.

Colocviul este organizat de Institutul de Cercetări Filologice în parteneriat cu Universitățile „Spiru Haret” și „Dunărea de Jos” din România, cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei, a Ambasadei Franţei şi Alianței Franceze din Moldova.

În Atelierul științific ”Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală prin prisma lingvisticii” Ana Guțu a prezentat comunicarea ”PLURILINGUISME ET POLITIQUES LINGUISTIQUES ” (Vezi prezentarea în Power Point a comunicării FR)

Vezi AICI video cu discursul inaugural al Anei Guțu (FR)

Citește AICI discursul inaugural al Anei Guțu la ediția a 11 a colocviului Francopolifonia (FR)

Citește AICI programul colocviului (Programme_Francopolyphonie_2016)

Screen shot 2015-09-03 at 09.41.48

ÎN CĂUTAREA UNUI TĂTUC

Din păcate, mentalitățile sociale ale populației din republica Moldova sunt majoritar tributare trecutului sovietic. Falsa convingere că o singură persoană poate decide totul într-un stat, a fost inoculată odată cu ideologia comunist-totalitară, imediat după instaurarea dictaturii proletariatului, izgonirii intelectualității adevărate din procesul de luare a deciziilor  în fostul imperiu sovietic.

Fenomenul Stalin (or, nu putem nega faptul că acest personaj istoric a marcat evoluția unei importante părți a lumii) pare să fi impresionat mentalitățile colective nu doar pentru perioada dominației politice a personajului, ci domină și astăzi o bună parte din mințile cetățenilor Republicii Moldova. Macabrul dictator, care a dat ordine de exterminare a concetățenilor săi, ordine de genocid prin deznaționalizare și înfometare  a milioane de oameni, pare să inspire din umbră vechea tradiție așa zis ”patriarhală”, termen preferat de analiști și istorici de la noi. Spiritul patriarhal poate avea o explicație istorico-romantică, și anume – atașamentul exagerat al populației de la noi față de gloriosul domnitor Ștefan cel Mare. Dar, încremenirea mentalităților colective în proiectul medieval   este un argument deloc plauzibil. Căci dacă era să fi depins mentalul colectiv de trecutul medieval al Principatului Moldovei, am fi fost toți astăzi solidari, responsabili, gata de sacrificii și victorii în numele binelui comun. Nu putem lega ”patriarhalismul” moldovenesc, din păcate, nici de ideea creștină. Mântuirea de păcate prin crucificarea fiului lui Dumnezeu,  Isus Hristos (chiar dacă circa 90% din cetățenii RM se declară ortodocși militanți), nu pare să inspire comportamentele sociale ale cetățenilor, acestea prezentând foarte des derapaje grave de la normele civilizate de conviețuire în comunitate. Mai ales preceptul biblic ”să nu  furi” pare să fie ignorat atât de cei din vârful piramidei, cât și de ”prostime”.

Deci, ”tătucul” atotputernic și  atotștiutor nici pe departe nu este prototipul atemporal al lui Ștefan cel Mare sau Isus Hristos. Mai curând este prototipul lui Iosif Stalin, Nikita Hrușciov și Leonid Brejnev – trei ”tătuci”, care au marcat mințile aservite din fosta URSS pentru perioade suficient de lungi pentru a crea o memorie colectivă.

Acest patriarhalism de sorginte sovietică a fost și continuă să fie alimentat de clasa politică de o cultură rudimentară din Republica Moldova. Competiția de idei politice se rezumă la sloganul: cine e mai mare, cine e mai tare. E foarte ușor, de fapt, să devii cel mai mare și cel mai tare într-un spațiu instabil, ce atestă un retard important în materie de civilizație și valori. Cei 24 de ani de așa zisă ”statalitate” au fost dedicați  unei competiții oarbe, inițial, între foștii nomenclaturiști sovietici, apoi între descendenții direcți sau co-laterali ai acestora. RM a avut și președinți aleși de ”popor”, și președinți aleși de ”aleșii poporului”. Unde am ajuns azi? A determinat oare modalitatea de alegere a președintelui RM calitatea vieții cetățenilor? A devenit Republica Moldova un spațiu al democrației, drepturilor omului, libertății și prosperității? Răspunsul este la suprafață – nu.

Consider că orice inițiativă politică, ce se cramponează în vechea-nouă idee de a schimba modalitatea de alegere a președintelui Republicii Moldova  nu face decât să perpetueze stagnarea socio-economică, sustrăgând atenția cetățenilor de la adevăratele probleme, care macină Republica Moldova. Republica Moldova este în criză – identitară, economică, financiară, socială, instituțională etc.

A vorbi astăzi despre modalitatea de alegere a președintelui ca despre un panaceu pentru această criză sistemică și endemică este un fariseism politic. Cine are nevoie de un ”tătuc” – să-și atârne pe pereți portretele marilor dictatori și  să se extazieze în fața lor, poate le mai din trece sindromul ”șerbului eliberat din sclavie”. Timpul ”tătucilor” a trecut. Eu îmi doresc să trăiesc în democrație veritabilă, cu libertăți și drepturi cetățenești garantate. Aceasta se poate realiza DOAR în cazul reunificării Republicii Moldova cu România. Orice alte experiențe, tatonări, referendumuri nu vor face decât să prelungească agonia acestui provizorat asfixiat pe nume statul Republica Moldova.

COLOCVIU INTERNAȚIONAL ”MODERNITATEA SECOLULUI LUMINILOR”, UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”, GALAȚI, ROMÂNIA

20150429_160731 20150429_130652 20150429_130642 downloadfile

La 29-30 aprilie Facultatea Litere a Universității ”Dunărea de Jos”, Galați, România, Departamentul Limbă și Literatură Franceză, Centrul de Cercetare Teoria și practica discursului, Centrul de Reușită Universitară, au desfășurat Colocviul internațional ”La modernité des Lumières au début du troisième millénaire. Le XVIII-e siècle revisité”. Colocviul  s-a desfășurat cu genericul ”A 12-e ediție a Zilelor Francofoniei”.

Colocviul a fost dedicat literaturii și filosofiei franceze a secolului  al XVIII-lea, supranumit și secolul Luminilor grație deschiderii intelectuale de care au dat dovadă cei mai renumiți literați și filosofi francezi ai acelei perioade – Rousseau, Voltaire, Diderot, D’Alambert ș.a.

În același timp, deschiderea și iluminarea minților provocată de libertatea gândirii filosofice franceze, generatoare de revoluție și revoltă, a lăsat loc și pentru manifestări ale scrierilor supranumite ”obscure” sau ”tenebre”; printre aceste scrieri se numră și operele lui D.A.F.Sade, despre care Ana Guțu a făcut o prezentare cu titlul : ”Libertatea ad infinitum la D.A.F. Sade – lumină sau obscuritate?” .  Lucrările coloviului s-au desfășurat în limba franceză.

Citește Programul colocviului (FR)

 

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén