La 26 martie deputatul PL Ana Guțu a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care se solicită  interpretarea articolului 13 din Constituția RM. Întrebarea care este formulată în adresa Înaltei Curți sună în felul următor:

Sintagma din articolul 13 al Constituţiei RM „limba moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei latine” poate fi echivalată semantic cu sintagma „limba română”, din moment ce sintagma „limba română” este în exclusivitate valabilă din punct de vedere ştiinţific, fapt demonstrat prin cercetările lingvistice contemporane şi aplicat fără excepţii în realităţile educaţionale şi ştiinţifice din RM.

Am solicitat Curții Constituționale să confere  Declarației de independență a Republicii Moldova adoptate la 27 august 1991 statutul de normă constituțională, confirmând astfel că limba oficială a Republicii Moldova este limba română, și nu ”limba moldovenească în baza grafiei latine” precum este formulat în articolul 13 din Constituția RM.

Argument: Declarația de independență a RM precede în timp adoptarea Constituției RM și în calitate de act politic fondator primează asupra Constituției RM adoptate în 1994.

Din precedentul jurisprudenței constituționale internaționale. Consiliul Constituțional al Franței, începând cu anul 1973, a constituționalizat mai multe principii din Declarația Universală a Drepturilor Omului și Cetățeanului adoptată în 1789 (libertatea individului, libertatea economică, dreptul la viața privată ș.a.). Prin urmare, acest precedent servește drept sursă de drept constituțional pentru a fi preluată și implementată.

Vezi AICI textul sesizării către Curtea Constituţională  referitor la interpretarea art.13 din Constituţia RM Vezi supliment-sesizare-2

Tot la 26 martie în cancelaria Parlamentului deputatul Ana Guțu în calitate de autor principal a înregistrat un nou proiect de Lege cu privire la politicile lingvistice în RM. Proiectul este contrasemnat de colegii din fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal.

Vezi AICI textul proiectului de lege cu privire la politicile lingvistice Nr 135.2013.ro