Această pagină conţine prezentări în Power Point ale autoarei la diverse foruri didactico-ştiinţifice pe problema reformei învăţământului superior; traductologiei şi terminologiei limbii franceze.

Autotraducerea, prezentare la seminarul ştiinţific “Grigore Vieru”, ULIM, 12 februarie 2011

Traducerea documentelor APCE, prezentare la seminarul traducătorilor, ULIM, oct.2010

Prezentare la seminarul cultural Moldova-Spania, Santander, mai, 2010

Managementul calitîăţii la ULIM, (FR) Sankt-Petersbourg 2009

Gestionarea calităţii proceselor universitare la ULIM

Experienţa franceză în organizarea studiilor de masterat

Principiile semantice de terminologizare în domeniul referenţial “Tehnică de calcul”

L’identité des polyglottes – entre polyglossie et cosmopolitisme

L’autotraduction – activité complexe

Filosofemele antitetice în creaţia lui Voltaire

Prezentarea “Universitatea europeană şi noile provocări la început de mileniu”, şedinţa plenară a Simpozionului ştiinţific din 15 octombrie, ULIM

LA TRANSCENDANCE DE L’IMAGINAIRE DANS LES POEMES D’EMINESCU : INTRADUISIBILTE OU REVELATION ?

Despre sinonimia terminologică a domeniului referenţial “Tehnica de calcul”

DIACRONIA STRUCTURALĂ A SISTEMULUI TERMINOLOGIC: DOMENIUL REFERENŢIAL AL TELECOMUNICAŢIILOR (1790 – 1881).