CURRICULUM VITAE

CURRCIULUM VITAE

Nume: Guţu
Nume de fata: Petrov
Prenume: Ana
Data, locul naşterii : 13.03.1962, s. Alexandru Ioan Cuza, judeţul Cahul
Starea civilă: căsătorită, 2 copii
Poşta electronică: agutu @ ulim.md
Adresa serviciu: 52, str.Vl.Pârcălab, Chişinău, 2012, Republica Moldova
Tel/fax: 22 55 05

Naţionalitate: Româncă

Cetăţenie: Republica Moldova
Calificare : filolog, trăducător, profesor de limba şi literatura franceză
Funcţia ocupată în prezent: Prim-Vicerector ULIM,
Vice-preşedinte al Senatului ULIM, Preşedintele Consiliului Educaţional ULIM

Deputat în Parlamentul RMde legislatura a XVII-a şi a XVIII-a

Funcţii în organisme academice internaţionale: Membru Biroului Consiliului de Asociere al Agenţiei Universitare a Francofoniei din partea Europei Centrale şi de Est (din mai 2009) Paris, Franţa – Montreal, Canada; Membru al Consiliului de Administrare a Institutului Francofon pentru Administrare şi Gestionare (IFAG), Soia, Bulgaria

Titlu ştiinţific : doctor în filologie romanică (1993)
Titlul didactic : conferenţiar universitar (1997) ; profesor universitar ad interim (2005).

Studii: Şcoala medie nr.2 din Cahul (1979), U.S.M., facultatea de limbi străine (1979-1984), doctorat la U.S.M. (1985-1990)
Teza de doctor: “Aspectul sistemic şi funcţional al antonimiei (studiu lexico-stilistic) (Chişinău, 1993)
Domeniul ştiinţific de activitate: Lexicologie, Traductologie, Terminologie, Semiotică, Hermeneutică, Stilistică
Experienţa profesională: Tiraspol (Institutul pedagogic “T.G. Şevcenko”, lector, 1984-1985; Şcoala nr. 2, profesor de limbă franceză, 1985-1988), U.A.S.M. (lector, 1988-1991), A.S.E.M. (lector superior 1991-1995), U.L.I.M.(din 1995, lector superior, conferenţiar, şefa catedrei limbă şi literatură franceză, director de departament, vicerector, prim-vicerector)
Lucrări publicate (în total) – circa 150
Conducător ştiinţific a 5 teze de doctorat
• Lucrări fundamentale: Despre aspectul structural semantic al antitezei // Cercetări în filologia romano-germanică (Chişinău, 1989, articol); La grammaire francaise en tests et exercices (Chişinău, 1996, manual); Curriculum naţional de limbi străine, ciclul gimnazial şi liceal (Chişinău, 1999, 2000, în colaborare); Aspects systémique et fonctionnel des antonymes (Chişinău, 2000, monografie); Dulce lacrimă de dor (Chişinău, 2001, culegere de versuri); Poezii pentru copii – Poésies pour les petits (Chişinău, 2003, culegere de versuri); Unele probleme de teorie, empirism şi didactică a limbilor – Certains problèmes de théorie, empirisme et didactique des langues (Chişinău, 2004, culegere de articole ştiinţifice); Exegèse et traduction littérare. Méthode de formation en traduction littéraire (Chişinău, ULIM, 2005); Sistemul de gestionare a calităţii la ULIM, ULIM, Chişinău, 2007; Théorie et pratique de la traduction (Chişinău, 2007); Introduction à la traductologie française (Chişinău, 2008);  Fascination (culegere bilingvă de poeme lirice franco-română, autotraducere, Chişinău, 2008); Confusio identitarum,  ULIM, Chişinău, 2011; Ecrits traductologiques, ULIM, Chişinău, 2012; Universitas Europeae, ULIM, Chişinău, 2012; Le pouvoir judiciaire de la langue, ULIM, Chișinău, 2013. Les pouvoirs de la langue, ULIM, Chişinău, 2014. Scrieiri traductologice, ULIM, 2015. Puterile limbii, București, 2015.

Cursuri universitare:

Instituții europene și integrare europeană, Limba franceză practică; Limba franceză de afaceri, Exegeza textului, Lexicologia, Bazele traductologiei, Teoria şi practica traducerii, Interpretarea de conferințe, Traducerea literară, Traducerea specializată, Filosofia şi semiotica traducerii (ULIM).


Realizări științifice: elaborarea tipologiei lexicografice a antonimelor limbii franceze şi tipologiei modelelor semantico-structurale ale actualizării acestora în textul literar francez (studiu semiotic); elaborarea teoriei puterilor limbii;  fondarea sistemului educațional (concepţie, planuri didactice, programe analitice) în domeniul formării universitare a traducătorilor-interpreţi în Moldova (fondarea specilităţii respective la ULIM); promovarea noilor tehnologii în predarea/învăţarea limbilor străine şi pregătirea traducătorilor-interpreţi la facultăţile filologice; restructurarea managementului ULIM; elaborarea curriculumului naţional de limbi străine, ciclul gimnazial şi liceal; elaborarea curriculei universitare şi sistemului de gestionare a calităţii procesului educaţional la ULIM; promovarea sistemului european al învățământului superior în Republica Moldova, regiune și în spațiul francofon ș.a.

Realizări politice: promovarea și adoptarea proiectului de lege pentru amendarea Legii cu privire la actele de stare cvilă în vederea înscrierii identității naționale în baza unei declarații (2010); Elaborarea, promovarea și adoptarea Codului Educației (2009-2014); Sesizarea   Curții Constituționalepentru interpretarea art.13.din Constituție și obținerea  constituționalizării  Declarației de Independență a RM din 1991; Promovarea drepturilor omului în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (2009-2014); Promovarea intensă a parcursului european al Republicii Moldova și asumarea deciziei politicie din 2013 prin votarea unui guvern european, fapt care a permis semnarea, ratificarea Acordului de Asocierea RM cu UE și liberalizarea regimului de vize în UE pentru cetățenii RM.


Participantă

la mai multe congrese, simpozioane, conferinţe, foruri internaţionale  de specialitate: Colocviu internaţional al FIPF (Paris, 1997); Conferinţa mondială pe problemele învăţământului superior, UNESCO (Paris, 1998); Seminar internaţional pe problemele multiculturalităţii în predarea limbilor străine (Sarajevo, Bosnia-Herţegovina, 1998); Conferinţă internaţională pe problemele minorităţilor francofone “Limbă şi pputere” (Saint-Vincent, Italia, 1998); Colocvium internaţional “Traducerea: alteritate sau echivalenţă?”(ESIT, Paris, Franţa, 2000); Seminar internaţional „Terminologie şi limbaje specializate”, Chişinău, mai 2001; Conferinţă internaţională „Conexiuni şi perspective în filologia contemporană”, Chişinău, 2002; Seminar internaţionale formare în terminologie şi traductologie, Chişinău, 2002; Probleme de lingvistică generală şi romancă, Conferinţă internaţională, in memoriam Grigore Cincilei; Chişinău, 2003; Seminar internaţional „Probleme curente ale învăţământului superior din Moldova, Soros, Chişinău,Moldova, 2002, 2003; Cunoaştere, guvernare şi cercetare, Forum internaţional UNESCO pe problemele învăţământului superior,  decembrie 2004; Sensul în traducere, Seminar internaţional, ESIT, Paris-III, Franţa; Guvernarea în învăţământul superior, Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, septembrie 2005; Colocviul internaţional „La francopolyphonie comme vecteur de la communication”, ULIM, 2006; Simpozionul „L’Impressa y il nuovo umanessimo” Roma,  Italia, iunie 2006; Conferinţa anuală a Comitetului Director  pentru  Învăţământ superior şi Cercetare, Consiliul Europei, 2006, 2008, Strasbourg, Franţa; Asambleea Generală AUF, Bordeaux, Franța, 2009; Seminar bilateral internațional ”Spania – Republica Moldova, două extreme ale latinității”, Santander, Spania, 2010; Asambleea generală AUF, Sao-Palo, Brazilia, 2013; Colocviul internațional Francopolyphonie, ULIM, edițiile 2006-2015;  Primul Congres al Diasporei unioniste, București, România, aprilie 2015; Primul Congres Internațional ”Vocea femeilor rurale în lume”, Ciudad Real, Spania, 2015; ş.a.

Director de ediţie al revistei Intertext

membră a Asociaţiei Profesorilor de Limbă Franceză din R.M.; Lider în Domeniul Educaţie şi Ştiinţă a Asociaţiei Absolvenţilor programelor Ambasadei SUA în RM (2005).

Distinctii:

Profesor Magna cum Laudae al ULIM, 1999;

Ordinul ULIM 2002,

Ordinul “Gloria Muncii”, 2002;

Medalia “ULIM – 15 ani de ascensiune”, 2007.

Ordinul ”Steaua Universitară”, ULIM, 2014;

Ordinul ”Steaua României” în grad de Mare Cruce, 2014;

Ordinul ”Legiunea de Onoare” în grad de Cavaler, Franța, 2014;

Medalia aniversară ”BECO AUF – 20 de ani”, AUF, 2014;

Medalia și Titlul de Membru Onorific APCE pe viață, Strasbourg, Franța, 2015

Ordinul Republicii, Republica Moldova, 2014.


 

Specializări şi cursuri de perfecţionare peste hotare: Universitatea Rennes-II, stagiu în traducere, redactare şi frazeologie (Rennes, Franţa, 1997); Centrul de perfecţionare a cadrelor didactice, stagiu în problemele sistemului de învăţământ (Jerusalem, Israel, 1998), Universitatea Bordeaux-IV, stagiu în problemele folosirii noilor tehnologii în predrea/învăţarea limbilor străine (Bordeaux, Franţa); ESIT, Universitatea Paris-III Sorbonne-Nouvelle, schimb de experienţă în metodologia predării traducerii (Paris, Franţa, 2000); International Visitors Program (SUA, 2003); Tempus-Tacis pe problemele managementului calităţii în instituţiile universitare, deplasări de documentare în Suedia, Universitatea din Vaxjo, (octombrie, 2006), Franţa, Universitatea Sophia Antipolis, Nisa (2007), Lituania, Universitatea din Vilnus (2007); Proiecte de cercetare, predare și guvernanță universitară în cadrul  Agenției Universitare a Francofoniei (Montreal, Paris, București – 1999 -2016) etc.

Cunoaşterea fluentă a limbilor străine: franceza – C2, rusa- C2, spaniola- C2, italiana- B2, engleza-B2, portugheza- B1.

 

1 Comment

  1. Dădusem peste ” In Basarabia a fi român înseamnă a fi naționalist”. Extraordinară aplecare! Războiul mediatic al monoteismului și al vechimii religiilor continuă. Mulțumim!

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén