Tag: international

FORUMUL COMITETULUI REGIUNILOR, BRUXELLES, BELGIA, 16-17 iunie 2009

dsc059651

Ana Guţu şi Luc Van Der Brande, Preşedintele Comitetului Regiunilor

La 16-17 iunie 2009  la Bruxelles, a avut loc Forumul Comitetului Regiunilor (www.cor.europa.eu)  pe problema Parteneriatului Oriental, care a fost lansat la Praga la 7 mai şi prevede o finanţare în volum de circa 900 mln Euro până în 2013 pentru 6 ţări din fosta URSS  – Belorusi, Ukraina, Moldova, Armenia, Georgia şi Azerbaigean. Comisia Europeană a delegat Comitetului Regiunilor sarcina de a coordona  proiecte ce ţin de două din cele 4 segmente ale Parteneriatului Oriental (PO): democraţia, buna guvernanţă şi stabilitatea pe de o parte, şi contactele interpersonale pe de alta. PO este un program european menit să asigure continuitatea Politicii de vecinătate a UE prin susţinerea reformelor democratice, fortificarea statului de drept, edificarea instituţională. Participanţii la forum în calitate de vorbitori şi invitaţi speciali au menţionat existenţa unor dificultăţi în promovarea  PO, precum identificarea partenerilor credibili în aceste 6 ţări ex-sovietice, problema barierei lingvistice, inegalitatea situaţiilor geo-politice şi sociale în cele 6 ţări ale Europei de Est. Mai mulţi dintre vorbitori au menţionat rolul deosebit pe care sunt chemate să-l joace universităţile în promovarea experienţelor reuşite în domeniul guvernanţei, edificării instituţionale, comunicării interculturale.

EaP programme

pres.gutu-ulim-fr.

XV-e ASSAMBLEE GENERALE DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

dsc058091

Le 17-18 mai 2009 à Bordeaux, France a eu lieu la XV-e Assemblée Générale de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Actuellement environ 700 universités de 80 pays font partie de l’AUF. Les 540 délégués à l’Assemblée dont 302 votants ont élu le nouveau président de l’AUF et les organes administratifs. Les participants à l’Assemblée ont eu la possibilité de réaffirmer leur solidarité pour l’excellence universitaire, pour la libre circulation des savoirs au profit d’un développement durable à travers le monde.

Mme Ana Gutu  a été élue dans le Conseil associatif de l’AUF en tant que déléguée de la part de la région Europe Centrale et de l’Est.

***

La 17-18 mai 2009 la Bordeaux, Franţa, a vut loc cea de a 15 Asamblee Generală a Agenţiei Universitare a Francofoniei. Actualmente circa 700 universităţi din 80 de state fac parte din AUF. Cei 540 de delegaţi inclusiv 302 votanţi au ales noul preşedinte şi organele de conducere ale AUF pentru următorii 4 ani. Participanţii la Asamblee au reiterat solidaritatea lor pentru excelenţa universitară, pentru libera circulaţie a cunoaşterii întru asigurarea dezvoltării durabile în lume.

Doamna Ana Guţu a fost aleasă în Consiliul de asociere AUF şi ulterior în biroul acestuia din partea regiunii Europa Centrală şi de Est.

http://www.auf.org/l-auf/instances/accueil.html


REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IFAG

dsc05581.JPG

Le 26 mars courant à Sofia s’est tenue la réunion du Conseil d’Administration de l’Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion, important opérateur de l’Agence Universitaire de la Francphonie. Les membres du Conseil, parmi eux  Mme Ana Gutu (c’est pour la prémière fois que la Moldova este présente dans ce Conseil), ont discuté des réalisations de cet établissement en 2008 et des perspectives de ce projet francophone qui a été lancé il y a 11 ans. Les conseillers ont mentionné la qualité des enseignements délivrés à l’IFAG, ainsi que le haut degré de satisfaction des diplomés de l’IFAG, qui, à 90% sont revenus dans les pays d’origine et suivent des carrières professionnelles de succès. Le 26 mars les membres du Conseil d’Administration ont assisté à la cérémonie de remise des diplomes aux étudiants de la promotion 2008. Les étudiants de l’IFAG, anciens étudiants de la filière francophone de l’ULIM Eugène Cerga, Iuliana Bondarenco et Mariana Damian  (dans la photo ci-dessous) ont été cités parmi les meilleurs de la promotion.

dsc05601.JPG

LA FRANCOPOLYPHONIE A SA 4-E EDITION

dsc05446.JPG

Vendredi, le 20 mars 2009 l’Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles de l’ULIM a organisé la quatrième édition du colloque international “La Francopolyphonie”. Cette année le générique du colloque a été “La langue et la culture française en Europe de Sud-Est”. Les 110 participants venant de 6 pays (y compris de France et des pays de la région) ont présenté leurs communications en session plénière et dans les ateliers. Le volume des actes du colloque, comme par le passé, a été mis à la disposition des participants. Cette année l’invitée spéciale du colloque a été Mme Catherine Durandin, historienne, spécialiste renommée en histoire de la Roumanie postcommuniste.

Mme Ana Gutu a présenté la communication “Les écrivains d’expressions française en République de Moldova”

COLOCVIU “MEMORIE ŞI RECONCILIERE” – COLLOQUE “MEMOIRE ET RECONCILIATION”

La 8-9 decembrie 2008 în incinta salii de conferinţe Dedeman de la Chişinău a avut loc un colocviu organizat de Ambasada Franţei la Chişinău cu genericul: “Memorie şi reconciliere: construirea identităţii naţionale moldoveneşti” cu participarea experţilor în domeniul istoriei din Franţa şi Republica Moldova. Genericul colocviului a stârnit interesul şi curiozitatea mea personală – cine ar putea să ne înveţe pe noi, românii din Basarabia, cum să construim o “identitate moldovenească”? După cum am şi presupus, organizatorii colocviului au întins mâna actualei guvernări şi au venit cu un sprijin din exterior, finanţat de diplomaţia franceză, ca să “traseze” un algoritm al identităţii moldoveneşti în spirit statalist. Experţii s-au arătat îngrijoraţi de soarta minorităţii ruse din RM, şi au regretat lipsa reprezentanţilor populaţiei rusofone. Am rămas dezamăgită de prestaţia tinerilor “savanţi” – istorici şi sociologi  din RM – care, fiind în postura de ex-bursieri ai guvernului francez, au încercat în fel şi chip, fie să fugă de la subiectul colocviului, fie să oscilize, trăgând balanţa spre o abordare statalist-moldovenistă a subiectului discutat. Intelectualii prezenţi la acest colocviu – universitari, deputaţi, membri ai diferitor partide politice –  au intervenit cu diverse comentarii judicioase. Din păcate, organizatorii  colocviului  nu au găsit de cuviinţă să diversifice spectrul experţilor invitaţi la colocviu cu prezentări la temă în sisunile plenare. Anexez programul colocviului şi intervenţia mea în timpul dezbaterilor (în limba franceză). Colocviul s-a desfăşurat cu preponderenţă în limbile franceză şi română cu traducere simultană şi în limba engleză.

programme-colloque-a.jpgprogramme-colloque-b.jpg

Intervention Ana GUTU

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DE LA CONFRECO

dsc05187.JPG

Le 4-5 décembre 2008 à Sinaia, Roumanie a eu lieu la réunion du Comité de Pilotage de la Conférence des Recteurs des Universités Francophones de l’Europe Centrale et Orientale (CONFRECO). Les membres du Comité du pilotrage, élus lors du séminaire de Chisinau “L’application du Processus de Bologne et la mise en oeuvre du LMD en Europe Centrale et Orientale. Enjeux et perspectives” (28 février-1 mars 2008), ont discuté des actions à mener jusqu’à 2010, l’année de l’Assemblée Générale de la CONFRECO. Les participants à la réunion ont pris connaisance de la nouvelle politique de communication de l’AUF, des décisions du Comité multilatérale d’assistance à la gouvernance universitaire lors de la réunion de 3-4 juillet de Montréal, ont établi un écheancier des actions, ont discuter le projet de statuts de la CONFRECO.

Mme Ana Gutu a été réélue en unanimité Présidente du Comité de Pilotage.

programme.doc

Présentation Ana Gutu

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén