ROSTUL ZILEI LA VOCEA BASARABIEI CU ANA GUŢU, 7 SEPTEMBRIE 2009. Subiect: reforma Academiei de Ştiinţe din RM

Comasarea institutelor de cercetare, distrugerea Institutului de Istorie, susţinerea “aberaţei despre  sărbătorirea a 650 de ani ai Statului Moldovenesc”, dorinţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) de a se plasa  asupra universităţilor şi instituţiilor superioare de învăţământ, finanţarea acestora prin intermediul AŞM, înstrăinarea clădirilor ce aparţin AŞM, cheltuirea banilor publici pentru  editarea unei cărţi de […]