Simpozionul internaţional „Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”

Posted by on

img_8403.jpg

La Simpozonul internaţional „Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective” prilejuit de cei 15 ani de la fondarea ULIM. care a avut loc la 15 octombrie 2007, Ana Guţu a prezentat în şedinţa plenară a simpozionului comunicarea “Universitatea europeană şi noile provocări la început de mileniu”. Vezi textul prezentării la rubrica “Articole Management universitar”.