Yearly Archives

29 Articles

ZECE ARGUMENTE ÎMPOTRIVA NOULUI COD AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Posted by on
  1. Codul învăţământului, care a fost adoptat deja de către parlamentul Republicii Moldova la 19 decembrie 2008, reprezintă un document amorf, prost structurat, elaborat într-un limbaj completamente non-racordat la terminologia şi epistemologia educaţională modernă.
  2. Există o contradicţie dintre articolele Codului
  3. Transpare discrepanţa flagrantă dintre spiritul/litera Codului şi legislaţia europeană la care RM este parte
  4. Codul Învăţământului acordă un rol exagerat Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  5. Codul învăţământului desconsideră profesia învăţătorului şi a profesorului universitar
  6. Codul învăţământului legiferează finanţarea insuficientă a sistemului educaţional
  7. Codul învăţământului adoptă o terminologie improprie familiei de limbi romanice din care face parte şi limba română
  8. Codul învăţământului nu protejează interesele pieţei educaţionale din RM
  9. Codul învăţământului instituie un model de gestionare centralizată, autoritară şi coercitivă a instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar

10. Codul învăţământului este un act normativ incomplet

Citeste textul integral

COLOCVIU “MEMORIE ŞI RECONCILIERE” – COLLOQUE “MEMOIRE ET RECONCILIATION”

Posted by on

La 8-9 decembrie 2008 în incinta salii de conferinţe Dedeman de la Chişinău a avut loc un colocviu organizat de Ambasada Franţei la Chişinău cu genericul: “Memorie şi reconciliere: construirea identităţii naţionale moldoveneşti” cu participarea experţilor în domeniul istoriei din Franţa şi Republica Moldova. Genericul colocviului a stârnit interesul şi curiozitatea mea personală – cine ar putea să ne înveţe pe noi, românii din Basarabia, cum să construim o “identitate moldovenească”? După cum am şi presupus, organizatorii colocviului au întins mâna actualei guvernări şi au venit cu un sprijin din exterior, finanţat de diplomaţia franceză, ca să “traseze” un algoritm al identităţii moldoveneşti în spirit statalist. Experţii s-au arătat îngrijoraţi de soarta minorităţii ruse din RM, şi au regretat lipsa reprezentanţilor populaţiei rusofone. Am rămas dezamăgită de prestaţia tinerilor “savanţi” – istorici şi sociologi  din RM – care, fiind în postura de ex-bursieri ai guvernului francez, au încercat în fel şi chip, fie să fugă de la subiectul colocviului, fie să oscilize, trăgând balanţa spre o abordare statalist-moldovenistă a subiectului discutat. Intelectualii prezenţi la acest colocviu – universitari, deputaţi, membri ai diferitor partide politice –  au intervenit cu diverse comentarii judicioase. Din păcate, organizatorii  colocviului  nu au găsit de cuviinţă să diversifice spectrul experţilor invitaţi la colocviu cu prezentări la temă în sisunile plenare. Anexez programul colocviului şi intervenţia mea în timpul dezbaterilor (în limba franceză). Colocviul s-a desfăşurat cu preponderenţă în limbile franceză şi română cu traducere simultană şi în limba engleză.

programme-colloque-a.jpgprogramme-colloque-b.jpg

Intervention Ana GUTU

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DE LA CONFRECO

Posted by on

dsc05187.JPG

Le 4-5 décembre 2008 à Sinaia, Roumanie a eu lieu la réunion du Comité de Pilotage de la Conférence des Recteurs des Universités Francophones de l’Europe Centrale et Orientale (CONFRECO). Les membres du Comité du pilotrage, élus lors du séminaire de Chisinau “L’application du Processus de Bologne et la mise en oeuvre du LMD en Europe Centrale et Orientale. Enjeux et perspectives” (28 février-1 mars 2008), ont discuté des actions à mener jusqu’à 2010, l’année de l’Assemblée Générale de la CONFRECO. Les participants à la réunion ont pris connaisance de la nouvelle politique de communication de l’AUF, des décisions du Comité multilatérale d’assistance à la gouvernance universitaire lors de la réunion de 3-4 juillet de Montréal, ont établi un écheancier des actions, ont discuter le projet de statuts de la CONFRECO.

Mme Ana Gutu a été réélue en unanimité Présidente du Comité de Pilotage.

programme.doc

Présentation Ana Gutu

REMISE DES DIPLOMES DE L’UNIVERSITE D’ORLEANS

Posted by on

web.JPG

Le 21 novembre 2008 dans la Salle du Sénat de l’ULIM a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes de l’Université d’Orléans, France, aux promus des filières francophones de l’ULIM et de l’ASEM dans le cadre du projet de licence délocalisée initié par l’ULIM et l’ASEM et appuyé par l’Agence Universitaire de la Francophonie. La deuxième promotion de cette année compte 18 diplomés. Le professeur de l’Université d’Orléans M.Jean-Pierre Matière a félicité les diplomés et a fait un véritable éloge à leur capacités et leur assiduité avec laquelle ils se sont impliqués dans cette fromation ambitieuse. De son côM.Serge Bellini, le responsable de l’Antenne de l’AUF à Chisinau a rassuré les partenaires de l’appui constant que l’AUF apportera au porjet qui, sans doute, trouvera une continuation au cycle master.

Discours de Mme Ana GUTU

COLLOQUE FRANCOPHONE A BUCAREST

Posted by on

img_0547.jpg

Le 7-8 novembre l’Université “Spiru Haret” de Bucarest a organisé avec l’appui de l’Agence Universitaire de la Francophonie le colloque international “Dialogue des cultures chez les écrivains balkaniques d’expression française“. Le colloque a réuni plusieurs participants venus de 7 pays. Mme Ana Gutu a pésenté dans la séance plenière la communication

“Les écrivains d’expression française en République de Moldavie”

Présentation PPT

Programme colloque

Les participants au colloque ont souligné dans leurs communications l’importance de la langue française en tant que phénomène exceptionnel de préservation de sa propre culture et sa propre langue, de résistance au régime communiste et survie dans le goulag, de promotion des valeurs fondamentales telles que la paix, la démocratie, la tolérance dans un monde qui se cosmopolitise et se diversifie.

FASCINATION – NOUA CULEGERE DE VERSURI PUBLICATĂ DE ANA GUTU

Posted by on

Recent a văzut lumina tiparului noua culegere de versuri lirice, autor Aneta Guţu, culegerea de poeme are drept titlu varianta franceză “Fascination” – “Fascinaţie” şi cuprinde creaţii poetice ale autoarei scrise fie în limba română, fie în limba franceză, autotraduse ulterior. Grafica plachetei de versuri a fost realizată de Domnul Ion Ţâgulea, doctor, conferenţiar universitar. Prefaţa a fost scrisă de maestrul Nicolae Dabija.

Récemment Mme Ana Gutu a publié un nouveau recueil de poèmes lyriques “Fascination” qui comprend les créations poétiques de l’auteur conçues soit en roumain, soit en français, autotraduits ultérieurement. La graphique est réalisée par M.Ion Tagulea, docteur en arts, maitre de conférence. L’avant propos est rédigé par M.Nicolae Dabija, poète, écrivain, journaliste d’autorité dans l’espace bessarabien.

prefata-nicolae-dabija.doc

le-mur.doc

Ana GUTU a publié son livre “Introduction à la traductologie française”

Posted by on

1.jpg

Tout récemment Ana Gutu a lancé sur le segment universitaire francophone son livre “Introduction à la traductologie française”.

Le présent ouvrage propose une approche originale aux étudiants en filière traduction, qui suivent le cursus de traductologie.

Le support didactique est structuré en trois modules : la synthèse du cursus contenant 10 conférences, faites à la base des sources scientifiques de traductologie française qui font autorité. Les deux autres modules rassemblent les publications de l’auteur en traductologie et en terminologie, qui viennent compléter judicieusement les postulats doctrinaires par des données ponctuelles et précises dues à la recherche scientifique des phénomènes complexes de la langue.

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “ROMÂNA CA LIMBĂ STRĂINĂ – ÎNTRE METODĂ ŞI IMPACT CULTURAL”

Posted by on

foto-web.jpg

La 23-24 octombrie Facultatea de Litere, Departamentul de Limbă şi Literatură română şi Literatură comparată a Universităţii “A.I.Cuza” din Iaşi, România au organizat simpozionul internaţional “Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural“.

Subiectul simpozionului a pus în discuţie judiciozitatea exportării limbii române în spsaţiul european, aspectul civilizator al fenomenului şi instrumentele ştiinţifice şi didactice pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare a limbii române pentru alolingvi.

Manifestarea a fost organizată în multiple secţiuni ştiinţifice cu participarea savanţilor din România, Republica Moldova, Franţa, Austria, Germania, Canada, Macedonia, Bulgaria, Ungaria, Rusia şi alte ţări. Organizatorii simpozionului au pus la dispoziţia participanţilor un impunător volum al contribuţiilor ştiinţifice. Ana Guţu a prezentat în şedinţa plenară comunicarea

Coerciţia limbii – expresia falsului intenţionat în Republica Moldova”.

program-simpozion-iasi.doc

web-foto-2.JPG

COLABORARE ACADEMICĂ ULIM – ISIDA, PALERMO, ITALIA

Posted by on

isida-grup.jpg

La 7-8 octombrie 2008 în rezultatul tratativelor iniţiate pe parcursul anului, la Palermo, Italia, a fost semnat memorandumul de colaborare între ULIM şi ISIDA (Instituto Superiore per Imprendedori e Dirigenti di Azienda – Institutul Superior de formare a Antreprenorilor şi Directorilor de Întreprinderi – http://www.isida.it).

Acordul a fost semnat în sediul Preşedinţiei regiunii Siciliei, Palatul Orleans, Palermo, Italia, iar după ceremonie delegaţia moldo-italiană a avut întrevedere cu Preşedintele Regiunii Sicilia

Domnul Raffaele Lombardo (http://www.regione.sicilia.it/presidente.asp)

Acordul prevede colaborarea între cele două instituţii în domeniul cercetării şi formării universitare la ciclul masterat, care va stimula mobilităţile academice ale cadrelor universitare şi studenţilor ULIM. Din partea ULIM memorandumul a fost semnat de Doamna Ana Gutu, prim-vicerector, din partea ISIDA – de către Vice-preşedintele vicar Domnul Fabrizio Bignardelli. În cadrul aceleiaşi vizite Doamna Ana Guţu a avut întrevederi şi cu rectorul Universităţii de Studii din Palermo (http://portale.unipa.it/) Domnul Giuseppe Silvestri, prorectorul vicar şi prorectorul pentru relaţii internaţionale. Părţile au convenit asupra unor colaborări în cadrul proiectului de mobilităţi acacemice Erasmus Mundus International Cooperation Windows.

În fotografii: sus – in compania colegilor de la ISIDA; jos – Ana Gutu împreună cu Preşedintele Regiunii Sicilia Domnul Raffaele Lombardo.

pressicil2.jpg

Comités Pédagogiques et de Gestion édition 2008

Posted by on

Le 19 et 20 septembre courant à Bucarest s'est tenue la réunion annuelle des CPG à laquelle se sont rencontrés une centaine des participants, professeurs universitaires, impliqués tous dans différents programmes de formation francophone couvrant des champs disciplinaires tels que le droit, la gestion, les sciences de l'ingénieur, la médecine, les sciences humaines. Le pôle Economie et Sciences de Gestion a été représenté par les responsables des filières francophones de l'AUF de l'ASE de Bucarest, de l'ULIM, de l'ASEM et des établissements partenaires: Université d'Orléans, France, Institut Francophone pour l'Administration et la Gestion, Sofia, Bulgarie. Le projet de licence délocalisée de l'Université d'Orléans a été l'exemple de réussite d'une initiative qui, sur la proposition des partenaires, trouvera une suite favorable au cycle master. Cette année pour la première fois une partie de la réunion des CPG a été consacrée aux filières francophones non-institutionalisées, où la dispense des formatons est réalisée indépendamment des financements réguliers de l'Agence Universitaire de la Francophonie. Un sujet important des présentations et discussions menées a été celui des programmes de master conjoints, organisés au niveau de la région ainsi que de l'attractivité des formatons francophones.