Reuniunea Comitetului Director pentru Învăţământ Superior şi Cercetare, Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa

Posted by on

conseur2008.jpg

La 5-6 martie 2008, la Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa, a avut loc reuniunea plenară a Comitetului pentru Învăţământ Superior şi Cercetare (Comité pour l’Enseigenement Supérieur et la Recherche – CDSR). Doamna Ana Guţu a participat la reuniune în calitate de delegat din partea comunităţii universitare din Republica Moldova. Cele 16 puncte din ordinea de zi a şedinţei plenare au vizat activităţile CDSR şi ale Consiliului Europei pe parcursul anului 2007, ce ţin de promovarea reformei Procesului de la Bologna (universitatea europenaă între umanism şi economie de piaţă, universitatea europeană după 2010), educaţia pentru cetăţenie democrtică, educaţia pentru dialog intercultural, conexiunea dintre sistemul educaţional preuniversiztar şi cel universitar, exluderea oricărei forme de discriminare în învăţământ şi alte probleme importante. Comitetul a adoptat în unanimitate o serie de decizii care urmează a fi aduse la cunoştinţa guvernelor ţărilor membre ale Consiliului Europei, a ministerelor educaţiei şi cercetării şi a comunităţilor universitare europene.

Cadrul european al calificărilor – rezultatul activităţilor Consiliului Europei (fr.)

Educaţia pentru cultura democratică şi dialogul intercultural – realizările Consiliului Europei (fr.)

Evoluţia Spaţiului European al Învăţământului Superor – contribuţia Consiliului Europei (fr.)

Universitatea între umanism şi economie de piaţă – proiectul Consiliului Europei (fr.)

Declaraţia de la Faro, 2005 (fr.)