Monthly Archives

3 Articles

ZIUA UŞILOR DESCHISE LA ULIM

Posted by on

foto-web-gutu.JPG

Sâmbătă, 17 mai 2008, la orele 10.00 la ULIM a avut loc Ziua uşilor descise. În cadrul evenimentului mai mulţi liceeni, potenţiali candidaţi la studii unversitare, au vizitat ULIM, au avut posibilitatea să ia cunoştinţă de specificul curriculei la facultăţile care îi interesează. Liceenii câştigîtori ai olimpiadei ULIM din 12 aprilie 2008 au fost premiaţi. Deţinătorii diplomelor de gradul I vor beneficia de bursa ULIM, adică vor fi exoneraţi de taxa pentru studii la facultăţile pe care le-au ales. În cadrul evenimentului a fost organizat un seminar pentru preşedinţii de raioane, şefii direcţiilor de învăţământ, directorii instituţiilor preuniversitare din republică. Doamna Ana Guţu a prezentat comunicarea “Contribuţie instituţională la implementarea reformei învăţământului superior”.

MASĂ ROTUNDĂ LA UNIUNEA LATINĂ

Posted by on

16042008.JPG

La 16 mai 2008 filiala Uniunii Latine din Chişinău împreună cu Centrul de Terminologie din Moldova a organizat o masă rotundă internaţională cu genericul:
“Abordarea profesionistă a comunicării şi avantajele ei pentru o economie în dezvoltare: spaţiul traducătorului.”

Invitaţii la masa rotundă Domnul Daniel Prado, Directorul Departamentului de Terminologie şi Inginerie Lingvistică a Uniunii Latine, Franţa; Doamna Laura Vrabie Directorul Secţiei de Coordonare a Institutului European din Bucureşti, România, universitarii din România şi Republica Moldova implicaţi în formarea traducătorilor şi interprţilor au făcut un chimb de experienţe şi opinii la subiectul pregătirii traducătorilor, perfecţionării calificării acestora, activităţii lor profesionale. Un fapt relevant, asupra căruia merită să se insiste în contextul tematicii abordate, a constituit activitatea Institutului European din România în domeniul traducerii acqisului comunitar. Participanţii la masa rotundă au căzut de acord că în cazul necesităţii traducerii de către Republica Moldova a documentaţiei europene (legislaţie cu preponderenţă), ce ţine de acqisului comunitar, politicienii ar trebui să profite de rezultatul deja obţinut de colegii din România (circa 158 000 de pagini, muncă asiduă pe parcursul a 7 ani în perioada de preaderare a României la UE: 2000 – 2007, activitate complexă realizată de circa 100 traducători, numeroşi jurişti-lingvişti, jurişti -revisori, informaticieni etc).

Doamna Ana Gutu a prezentat comunicarea Formarea traducătorilo: principii epistemologice, studiu de caz ULIM.

Programul mesei rotunde

CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES AUX ETUDIANTS DE L’ULIM EN CO-DIPLOMATION AVEC L’UNIVERSITE D’ORLEANS

Posted by on

grupa-ulim.JPG

Le 14 mai 2008 dans les locaux de l’ASEM a eu lieu la cérémonie de remise des diplomes de l’Université d’Orléans aux étudiants des filières francophones de l’ULIM et de l’ASEM qui ont suivi le programme de licence délocalisée en base d’un accord de Consortium entre les universités mentionnées. L’Agence Universitaire de la Francophonie a été le bailleur des fonds principal dans ce projet qui a eu à la source les démarches des universitaires français et moldaves. En base de l’harmonisation des curricula des missions d’enseignement ont été délocalisée par l’Université d’Orléans, les étudiants ont siuvi des cursus et ont soutenu des examens. C’est le premier projet de ce genre qui a permis aux étudiants d’obtenir deux diplomes – celui de leur établissement et celui de l’Université d’Orléans sans se déplacer en France.

copy-of-final.JPG