MASĂ ROTUNDĂ LA UNIUNEA LATINĂ

Posted by on

16042008.JPG

La 16 mai 2008 filiala Uniunii Latine din Chişinău împreună cu Centrul de Terminologie din Moldova a organizat o masă rotundă internaţională cu genericul:
“Abordarea profesionistă a comunicării şi avantajele ei pentru o economie în dezvoltare: spaţiul traducătorului.”

Invitaţii la masa rotundă Domnul Daniel Prado, Directorul Departamentului de Terminologie şi Inginerie Lingvistică a Uniunii Latine, Franţa; Doamna Laura Vrabie Directorul Secţiei de Coordonare a Institutului European din Bucureşti, România, universitarii din România şi Republica Moldova implicaţi în formarea traducătorilor şi interprţilor au făcut un chimb de experienţe şi opinii la subiectul pregătirii traducătorilor, perfecţionării calificării acestora, activităţii lor profesionale. Un fapt relevant, asupra căruia merită să se insiste în contextul tematicii abordate, a constituit activitatea Institutului European din România în domeniul traducerii acqisului comunitar. Participanţii la masa rotundă au căzut de acord că în cazul necesităţii traducerii de către Republica Moldova a documentaţiei europene (legislaţie cu preponderenţă), ce ţine de acqisului comunitar, politicienii ar trebui să profite de rezultatul deja obţinut de colegii din România (circa 158 000 de pagini, muncă asiduă pe parcursul a 7 ani în perioada de preaderare a României la UE: 2000 – 2007, activitate complexă realizată de circa 100 traducători, numeroşi jurişti-lingvişti, jurişti -revisori, informaticieni etc).

Doamna Ana Gutu a prezentat comunicarea Formarea traducătorilo: principii epistemologice, studiu de caz ULIM.

Programul mesei rotunde