SUSŢINEREA TEZELOR DE LICENŢĂ – SESIUNEA 2008 CATEDRA FILOLOGIE FRANCEZĂ ULIM

Posted by on

web-foto.JPG

La 18 iunie a vut loc ultima probă din cadrul sesiunii de licenţă pentru absolvenţii anului 2008 ai Facultăţii Limbi Străine, Catedra Filologie Franceză a avut loc susţinerea tezelor de licenţă. Absolvenţii au prezentat rezultatele cercetărilor pe care le-au efectuat pe parcursul a 4 ani, tratând probleme ce ţin de fenomenele sistemice şi funcţionale ale limbii franceze, aplicabilitatea terminologiilor specializate din diverse domenii ale cunoaşterii umane, epistemologia traducerii literare şi filosofice ş.a. Toate prezentările au fost realizate în Power Point în faţa comisiei de licenţă şi cu prezenţa conducătorilor ştiinţifici. Pentru cei mai perseverenţi absolvenţi urmează studiile la ciclul masterat fie în instituţiile din Republica Moldova, fie în centrele universitare de peste hotare.

Comments ( 2 )

  1. Alex
    Mrs. GUTU, I congratulete you for your finest students, that i had and have the opportunity to know one of them. Once again you have prooven your manager and techer skills to us; you can be proud of your "children". wish you much luck and succes in your carrere ! Alex