Daily Archives

2 Articles

Inaugurarea anului academic la ULIM

Posted by on

foto-web-1.JPG

La 1 septembrie 2008 ora 10.00 la Palatul Naţional a fost inaugurat anul academic 2008-2009 în prezenţa profesorilor şi studenţilor anului întâi înmatriculaţi la ULIM la cele 7 facultăţi: Drept, Ştiinţe Economice, Limbi Străine şi Ştiinţe ale comunicării, Psihologie şi Asistenţă Socială, Informatică şi Inginerie, Istorie şi Relaţii Internaţionale. În noul an academic priorităţile ULIM se vor axa pe calitatea procesului educaţional la cele două cicluri universitare – licenţă şi masterat. În anul 2008 ULIM a obţinut acreditarea didactco-ştiinţifică periodică instituţională pentru 5 ani, nota acordata fiind 8,8 de către Comisia de Evaluare a calităţii învăţământului universitar de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Este nota cea mai înaltă din notele acordate până acum altor instituţii de învăţământ superior. Potenţialul uman ULIM a făcut posibilă promovarea imaginii instituţionale departe de hotarele ei. Absolvenţii ULIM reprezintă Alma Mater în diverse ţări ale lumii în calitate de manageri, cercetători, funcţionari internaţionali.

foto-web.JPG

Vizita la ULIM a Ambasadorului Spaniei la Bucureşti

Posted by on

foto-web-sp.JPG

La 27 august 2008 Ambasadorul Spaniei la Bucureşti

Excelenţa Sa Domnul Pablo Garcia-Berdoy Cerezo

a efectuat o vizita la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Acest eveniment este prilejuit de intenţia Ambasadei Spaniei la Bucureşti de a acredita în anul academic 2009-2010 un profesor de limba şi civilizaţie spaniolă în scopul promovării hispanităţii în Republica Moldova, odată cu acordarea acesteia statutul de ţară vecină cu Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii cu Prim-Vicerectorul ULIM Dna Ana Guţu Excelenţa Sa a menţionat importanţa asistenţei financiare în măsura posibilităţilor a tuturor iniţiativelor culturale, organizate de ULIM prin filiera Institutului Cervantes, al cărui Centru Asociat a fost deschis la ULIM în acest an. Semnarea oficială a Memorandumului va avea loc în luna octombrie 2009. Recent noi posibilităţi de colaborare hispanice au fost iniţiate cu Universitatea Complutense din Madrid, Spania, Facultate de filologie romanică şi slavă. Excelenţa Sa Domnul Pablo Garcia-Berdoy Cerezo a dat asigurări că toate acţiunile cultural-educaţionale vor fi sprijinite de Ambasada Spaniei la Bucureşti şi agenţii economici cu capital spaniol din Moldova.