Inaugurarea anului academic la ULIM

Posted by on

foto-web-1.JPG

La 1 septembrie 2008 ora 10.00 la Palatul Naţional a fost inaugurat anul academic 2008-2009 în prezenţa profesorilor şi studenţilor anului întâi înmatriculaţi la ULIM la cele 7 facultăţi: Drept, Ştiinţe Economice, Limbi Străine şi Ştiinţe ale comunicării, Psihologie şi Asistenţă Socială, Informatică şi Inginerie, Istorie şi Relaţii Internaţionale. În noul an academic priorităţile ULIM se vor axa pe calitatea procesului educaţional la cele două cicluri universitare – licenţă şi masterat. În anul 2008 ULIM a obţinut acreditarea didactco-ştiinţifică periodică instituţională pentru 5 ani, nota acordata fiind 8,8 de către Comisia de Evaluare a calităţii învăţământului universitar de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Este nota cea mai înaltă din notele acordate până acum altor instituţii de învăţământ superior. Potenţialul uman ULIM a făcut posibilă promovarea imaginii instituţionale departe de hotarele ei. Absolvenţii ULIM reprezintă Alma Mater în diverse ţări ale lumii în calitate de manageri, cercetători, funcţionari internaţionali.

foto-web.JPG