ZECE ARGUMENTE ÎMPOTRIVA NOULUI COD AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Posted by on
  1. Codul învăţământului, care a fost adoptat deja de către parlamentul Republicii Moldova la 19 decembrie 2008, reprezintă un document amorf, prost structurat, elaborat într-un limbaj completamente non-racordat la terminologia şi epistemologia educaţională modernă.
  2. Există o contradicţie dintre articolele Codului
  3. Transpare discrepanţa flagrantă dintre spiritul/litera Codului şi legislaţia europeană la care RM este parte
  4. Codul Învăţământului acordă un rol exagerat Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  5. Codul învăţământului desconsideră profesia învăţătorului şi a profesorului universitar
  6. Codul învăţământului legiferează finanţarea insuficientă a sistemului educaţional
  7. Codul învăţământului adoptă o terminologie improprie familiei de limbi romanice din care face parte şi limba română
  8. Codul învăţământului nu protejează interesele pieţei educaţionale din RM
  9. Codul învăţământului instituie un model de gestionare centralizată, autoritară şi coercitivă a instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar

10. Codul învăţământului este un act normativ incomplet

Citeste textul integral