Daily Archives

One Article

COLOCVIUL INTERENAŢIONAL “DISCURS CRITIC ŞI LITERATURĂ ÎN EPOCILE TOTALITARE”

Posted by on

dsc059311

La 5-6 iunie 2009 a avut loc la Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, România, colocviul internaţional  “Discurs critic şi literatură în epocile totalitare”. Participanţii la colocviu, cercetători, profesori, studenţi au avut posibilitatea sa asculte o serie de comunicări ce ţin de critica  creaţiilor literare de pe ambele maluri ale Prutului din epoca totalitarismului socialist. Ambiguitatea tratării problematicii angajării ideologice în epoca totalitară constă, pe de oparte, în constatarea vidului spiritual al “realismului socialist” şi alproletkultismului, iar pe de alta, posibilitatea sau imposibilitatea “re-convertirii”/reabilitării  talenetlor de epoca după căderea comunismului. Vorbitorii au avut parte de un veritabil dialog al vârstelor, al geospaţiilor, animat  de curiozitatea studenţilor,  dar şi de diversele perspective de abordare a problematicii:  europeană,  conservatistă,  idealistă, materialistă ş.a.

Vezi aici:

Program colocviu

Presentation Ana Gutu

Articol integral (franceză)