FORUMUL COMITETULUI REGIUNILOR, BRUXELLES, BELGIA, 16-17 iunie 2009

Posted by on

dsc059651

Ana Guţu şi Luc Van Der Brande, Preşedintele Comitetului Regiunilor

La 16-17 iunie 2009  la Bruxelles, a avut loc Forumul Comitetului Regiunilor (www.cor.europa.eu)  pe problema Parteneriatului Oriental, care a fost lansat la Praga la 7 mai şi prevede o finanţare în volum de circa 900 mln Euro până în 2013 pentru 6 ţări din fosta URSS  – Belorusi, Ukraina, Moldova, Armenia, Georgia şi Azerbaigean. Comisia Europeană a delegat Comitetului Regiunilor sarcina de a coordona  proiecte ce ţin de două din cele 4 segmente ale Parteneriatului Oriental (PO): democraţia, buna guvernanţă şi stabilitatea pe de o parte, şi contactele interpersonale pe de alta. PO este un program european menit să asigure continuitatea Politicii de vecinătate a UE prin susţinerea reformelor democratice, fortificarea statului de drept, edificarea instituţională. Participanţii la forum în calitate de vorbitori şi invitaţi speciali au menţionat existenţa unor dificultăţi în promovarea  PO, precum identificarea partenerilor credibili în aceste 6 ţări ex-sovietice, problema barierei lingvistice, inegalitatea situaţiilor geo-politice şi sociale în cele 6 ţări ale Europei de Est. Mai mulţi dintre vorbitori au menţionat rolul deosebit pe care sunt chemate să-l joace universităţile în promovarea experienţelor reuşite în domeniul guvernanţei, edificării instituţionale, comunicării interculturale.

EaP programme

pres.gutu-ulim-fr.