DESPRE CONTROVERSATA PROBLEMĂ A LIMBII ŞI IDENTITĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Posted by on

pieter-brueghel1

Turnul Babel, pictură de Pieter Brueghel, 1528,
Muzeul Regal de artă modernă din Bruxelles.

Mitul babelian a fost invenţia salutară a omenirii pentru a explica una din eternele enigme ale umanităţii: miracolul şi provenienţa limbilor…

Într-o Europă în care dezvoltarea progresează, bilingvismul pare să nu mai satisfacă necesităţile comunicării societale  atât la nivel oficial, cât şi la nivel de conexiuni lingvistice cotidiene în spaţiului comunitar. Niciodată spiritul babelian nu ar fi cunoscut o astfel de proliferare lingvistică şi nu ar fi atins un grad atât de înalt al transversalităţii  dialogului, dacă astăzi nu ar fi fost epoca marilor delocalizări culturale şi, prin urmare a celor lingvistice…

Sloganul european  „unitate prin diversitate” se bazează, în primul rând, pe diversitatea lingvistică şi, în consecinţă, culturală a Europei. Istoria conceptului este mult mai veche decât pare la prima vedere…..

Funcţia manipulatoare a limbii oglindeşte cognoscibilitatea infinită a posibilităţilor sale combinatorii. Litera scripta sunt manipulate foarte bine de către jurnalişti şi politicieni, verba sunt manipulate de către oratori pentru a putea atinge scopurile de o manieră cât mai  persuasivă. În virtutea faptului că limba este prin excelenţă mijlocul unic al expresiei clare şi nete a gândirii (făcând abstracţie de la artele vizuale din perspectiva semiotică modernă), coerciţia sau puterea coercitivă a limbii constă în impunerea de atitudini, comportamente şi viziuni prin intermediul limbii.

Actualmente în Republica Moldova locuim în condiţiile unei  diglosii, care a degenerat într-un conflict lingvistic.  Conflictul lingvistic este inevitabil într-o societate bilingvă sau multilingvă, deoarece, din perspectiva noţiunii de coerciţie lingvistică, una  din limbile vorbite îşi revendică statutul de limbă dominantă.

Odată cu instaurarea noului parlament după alegerile anticipate din 29 iulie 2009 mai stringent decât vreodată trebuie repusă pe tapet problema promovării politicilor lingvistice corecte, care ar institui stima şi respectul pentru limba română ca limbă vorbită de majoritatea populaţiei băştinaşe şi care politici ar permite celorlalte limbi minoritare să se dezvolte la nivel de comunităţi lingvistice, în conformitate cu Carta europeană a limbilor.

Priorităţi la nivel de politici de stat în RM:
· Actualizarea Legii cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul RM, inclusiv a legeii publicităţii;
· Modificarea articolului 13 din Constituţia RM prin afirmarea adevărului ştiinţific – Limba vorbită în RM este limba română;
· Asanarea climatului lingvistic din RM prin reducerea puterii coercitive a limbii ruse şi promovarea unor politici corecte în ceea ce priveşte statutul limbii române şi cunoaşterea acesteia de către funcţionarii publici;
· Trecerea limbii ruse predate în şcoli şi licee în modulul disciplinelor opţionale în rând cu alte limbi străine de comunicare internaţională (a lăsa la discreţia părinţilor şi elevilor posibilitatea de a alege limba străină predată);
· Ameliorarea statutului limbii române pe teritoriul RM prin românizarea internetulu, mass media mijloacelor de informare TV şi radio.

Citeste articolul integral aici