Daily Archives

One Article

Audieri parlamentare: implementarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare

Posted by on

La 24 februarie în sala de conferinţe a Ministerului agriculturii (actualul sediu al parlamentarilor) au avut loc audieri parlamentare publice în problema implementării Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, organizate de Comisia pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media. La audieri au participat reprezentanţi ai AŞM, uiversităţilor, societăţii civile, savanţi, funcţionari publici. La finele şedinţei Comisia a venit cu decizia de a forma un grup de lucru care se va ocupa de elaborarea unui nou cadru legislativ ce va reglementa activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acest cadru  fiind  armonizat cu normele europene în domeniul organizării şi gestionării eficiente a cercetării ştiinţifice.

Susţinători AŞM au pledat pentru păstrarea status quo-ului Codului ştiinţei şi inovării, au venit cu discursuri laudative în adresa AŞM şi a preşedintelui său. Au răsunat şi opinii reformatoare, parvenite atât din partea repreyentan’ilor comunităţii universitare, cât şi din partea politicienilor.

Ana Guţu a venit cu o prezentare la tema academiilor de ştiinţe  în ţările europene.

Academiile în ţările europene