Daily Archives

One Article

COMISIA PERMANENTĂ A APCE – REUNIUNE LA PARIS

Posted by on

DSC06826La 12 martie 2010 la Paris,   sala Lamartine, Asambleea Naţională a Franţei, a avut loc şedinţa Comisiei permanente a APCE care a examinat o serie de rapoarte şi a votat un şir de rezoluţii şi recomandări ce urmează a fi discutate şi aprobate la sesiunile plenare ale APCE. Printre documentel de bază figurează proiectul Convenţiei Consiliului Europei despre contrafacerea produselor medicamentoase şi infracţiunile similare care pun în pericol sănătatea publică, Protecţia minorităţilor în Europa, Copiii – victime ale violenţei domestice, Decalajul salarial între bărbaţi şi femei, Drepturile de autor ale creatorilor in era internetului. Raportorii au prezentat rezultatul activităţii lor, au fost votate amendamentele parvenite la secretariatul Comisiei permanente. Următoarea reuniune a Comisiei permanente a APCE va avea loc la Skopie, 21 mai 2010.

Ordre du jour

Convention du CE sur la contrefaçon des médicaments

Protection des minorités en Europe

Les enfants témoins de violence domestique

Le fossé salarial entre les femmes et les hommes

Repenser les droits d’auteurs à l’ère internet