REZOLUŢIA APCE CU PRIVIRE LA STAREA DEMOCRAŢIEI ÎN ŢĂRILE SUPUSE MONITORIZĂRII DE CĂTRE CONSILIUL EUROPEI

Posted by on

IMG_0010 IMG_0012 IMG_0011

La 23 iunie curent în conformitate cu agenda sesiunii de vară APCE a fost examinată chjestiunea vizând starea democraţiei în Europa, inclusiv în ţările supuse procesului de monitorizare şi post-monitorizare.  Şefa delegaţiei RM la APCE Doamna Ana Guţu, împreună cu membrii delegaţiei Doamna Stela Jantuan şi Domnul Valeriu Ghileţchi cât  şi alţi colegi au înaintat trei amendamente la proiectul de rezoluţie, care au venit să actualizeze informaţia propusă de autorii raportului. Toate cele trei amendamente au fost acceptate în şedinţa plenară APCE. Doamna Ana Guţu a ţinut o cuvântare prin care a mulţumit raportorilor pentru RM Ejidjius Vareikis şi Josette Durrieu, cât şi Preşedintelui APCE M.Cavusoglu şi Secretarului General al CE Tobjorn Jagland pentru participarea activă la procesul de mediere  în găsirea soluţiei optime de rezolvare a blocajului instituţional. Doamna Ana Guţu a avut o întrevedere cu Preşedintele APCE Mevlut Cavusoglu şi sociologul francez Alain Tourraine, care a participat la sesiunea APCE ca invitat special la subiectul starea democraţiei în Europa.

Discurs Ana GUŢU (fr)