COMISIA PENTRU CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI EDUCATIE APCE PROPUNE NOI SUBIECTE PENTRU SESIUNILE DIN 2011

Posted by on

Azi, 6 octombrie, la şedinţa de lucru a Comisiei pentru Cultură, ştiinţă şi educaţie APCE au fost examinate două proiecte de rapoarte, însoţite de proiecte de rezoluţii şi recomandări, care cel mai probabil vor fi propuse pentru dezbatere în sesiunile APCE în anul 2011. Primul raport se întitulează “Protecţia surselor de informare a jurnaliştilor”  şi acest raport abordează problema presiunii care se exercită asupra jurnaliştilor când sunt obligaţi de unele organe de administrare publică sau judiciare să divulge sursele de informare în cazul unor publicaţii, astfel se încalcă un set de documente reglatoare ale CoE şi APCE în dome niul libertăţii de exprimare. Proiectul de rezoluţie propune măsuri concrete pentru a evita astfel de abuzuri.

Cel de-al doilea raport ţine de “Fortificarea măsurilor de protecţie şi relansare a limbilor europene pe cale de dispariţie”. Proiectul de rezoluţie încurajează statele membre ale CoE de a salvgarda şi dezvolta limbile europene pe cale de dispariţie, deoarece ele fac parte din patrimoniul cultural european.

În şedinţa plenară de azi APCE a dezbătut chestiunileurmătoare:  Drepturile omului şi întreprinderile, Activitatea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE),  Activitatea BERD, Activitatea Băncii de dezvoltare a CoE. Tot azi o dezbatere în şedinţa plenară a fost consacrată aniversării a 60 de ani de la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.