ANA GUŢU PARTICIPĂ LA REUNIUNEA BIROULUI ŞI COMISIEI PERMANENTE APCE

Posted by on

IMG_1031 IMG_1030

La 10-11 martie la Paris au loc reuniunile Biroului şi  Comisiei permanente APCE. Ana Guţu participă la aceste reuniuni în caliotate de vice-preşedintă APCE. Agenda reuniunilor prevede varii chestiuni, printre care crearea unui comitet ad hoc în vederea monitorizării situaţiei deţinuţilor politici din Belarus, reforma Consiliului Europei, reforma APCE, susţinerea democraţiilor emergente în ţările arabe după revoluţiile în lanţ, adoptarea avizului la Convenţia europeană cu privire la prevenirea violenţei domestice ămpotriva femeii, avizul Comisiei Regulament, imunităţi şi afaceri instituţionale referitor la reprezentarea echoitabilă a grupurilor politice în delegaţiile naţionale, rezoluţia şi recomandarea cu privire la culturile agricole modificate genetic, rezoluţia şi recomandare cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile ş.a.

La 21-24 martie în RM se vor deplasa raportorii Comisiei de monitorizarea pentru RM, Domnul Piotr Wach şi Doamna Lise Christoffersen. La 25 martie delegaţia RM la APCE (un reprezentant al coaliţiei de guvernare şi un reprezentant al opoziţiei) este invitată la reuniunea Comisiei de monitorizare care va avea loc la Paris.

Parlamentul RM încă nu a votat noua componenţă a delegaţiei RM la APCE.

Vezi AICI documentele adoptate (fr)  la această parte a sesiunii APCE.