SESIUNEA APCE 11-15 APRILIE 2011

Posted by on

36638_34 ImageAffichage.asp

La 11-15 aprilie a avut loc sesiunea plenară APCE. Agenda sesiunii a inclus chestiuni diverse precum Dialogul religios intercultural, Supraîndatorarea statelor – pericol pentru democrație, Combaterea sărăciei, Necesitatea bilanţului progreselor realizate în lumina Convenţiei de la Berna, Educaţia împotriva violenței în şcoală, Protejarea tinerilor împotriva obezităţii şi diabetului de tip 2, Situaţia în Africa de Nord, Femeile în mediul rural, Pedeapsa cu moartea în statele membre ale CoE – violarea drepturilor omului, Intensificarea mecanismelor de prevenire a torturii în Europa, Apa – sursă a conflictelor, Problema legată de venirea, sejurul şi întoarcerea copiilor neînsoţiţi, Protecţia femeilor imigrate pe piaţa muncii.

La 14 aprilie problema funcţionării instituţiilor democratice în RM a fost  audiată în Comisia de monitorizare. Raportorii pentru RM Piotr Wach şi Lise Christofferssen au prezentat rezultatele vizitei lor de documentare în RM care a avut loc la 22-25 martie 2011.

La 14 aprilie  delegaţia parlamentului RM a avut  o întrevedere cu Domnul Thomas Hammarberg Comisar pentru drepturile omului la CoE.

Discours Ana Gutu Dialoguie interculturel FR/Vezi AICI video

Discurs Ana GUTU Dialog intercultural RO

Discours Ana GUTU Combattre l’obésité et le diabète de type 2 FR/Vezi AICI video

Discurs Ana GUȚU Combaterea obezității și diabetului de tip 2 RO

Discours Ana GUTU Les femmes dans le milieu rural en Europe FR/Vezi AICI video

Discursul Femeia rurala in Europa Ana GUTU RO