Daily Archives

One Article

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PARTENERIATUL ESTIC: REALIZĂRI, OBSTACOLE ȘI PERSPECTIVE

Posted by on

IMG_1166 IMG_1173

La 5-7 mai la ASEM s-a desfășurat conferința internațională Politica de vecinătate, Parteneriatul Estic – realizări, obstacole și perspective, organizată de fundația Jean Monnet. Cele 3 zile de lucru ale conferinței au fost consacrate problemelor juridice, economice și educaționale ce au făcut subiectul proiectelor europene, la care sunt parte 6 țări ale Parteneriatului Estic – Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Azerbaigean, Armenia și Georgia.

La 7 mai Ana Guțu a prezentat în cadrul conferinței comunicarea Politica dezvoltării învățământului superior în Republica Moldova.

Jean MONNET Conference Programme 5-7.05.2011 (EN)

Comunicare Ana GUTU text (RO)

Power Point Presentation Ana GUTU (EN)

Prezentare Power Point Ana Gutu (RO)