CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR SPAŢIULUI EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Posted by on

IMG_1566 IMG_1570 IMG_1579

La 1-2 decembrie 2011 la ULIM a avut loc conferinţa internaţională “Implementarea pricnipiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova”, organizată cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, Direcţia Educaţie. Anul 2010 a fost declarat anterior anul creării Spaţiului European al Învăţământului Superior, ca şi rezultat al procesului de reformare a sistemului învăţământului superior din Europa în conformitate cu principiile Bologna. La 6 ani de la aderarea RM la Procesul Bologna mai multe reforme au avut loc în domeniu, acestea deseori fiind realizate de managerii universitari, ghidaţi de Ministerul Educaţiei, practic fără suport financiar suplimentar de la bugetul de stat. Care este situaţia la zi cu reformarea învăţământului superior din RM? Care sunt noile provocări ale universităţilor europene în cadrul construirii unei Europe bazate pe cunoaştere şi cercetare? Sunt doar câteva din întrebările la care au încercat să răspundă participanţii la conferinţă. Lucrările acesteia s-au încheiat cu adoptarea unei declaraţii, textul final al căreia va fi coordonat cu partenerii de la Consiliul Europei. Participanţii au decis să dea startul unei bienale la tema Spaţiului European al Învăţământului Superior, care să întrunească universitarii din Europa de Est şi să solidarizeze eforturile lor în procesul de reformare a universităţilor în spiritul Procesului Bologna.

Vezi AICI programul conferinţei

Vezi AICI discursul de salut al Doamnei Ana Guţu, Vice-preşedintă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei