Monthly Archives

4 Articles

REUNIUNEA COMISIEI APCE EDUCAŢIE, CULTURĂ, ŞTIINŢĂ, MASS-MEDIA ŞI SPORT, BUCUREŞTI, 29 MAI 2012

Posted by on

La 29 mai 2012 la Bucureşti, Palatul Parlamentului, a avut loc reuniunea Comisiei Educaţie, Cultură, Ştiinţă, Mass-Media şi Sport a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Agenda de lucru a comisiei a cuprins dezbaterile pe marginea a doua rapoarte importante care vizează învăţământul superior european:  raportul “Consolidarea şi deschiderea internaţională a Spaţiului European al Învăţământului Superior” şi raportul “Guvernanţa instituţiilor de învăţământ superior în Spaţiul European al Învăţământului Superior”. Ambele rapoarte sunt prevăzute pentru discuţii şi dezbateri la sesiunea plenaraă APCE din octombrie 2012.

Membrii comisiei au avut posibilitatea să se întâlnească cu deputaţi şi senatori români, au dezbătut probleme actuale ce ţin de reforma învăţământului şi audiovizualului din România.

Ana Guţu a propus două amendamente la proiectele de rezoluţie pentru amblele rapoarte care au fost votate şi susţinute de membrii comisiei.

Următoarea reuniunea a Comisiei Educaţie, Cultură, Ştiinţă, Mass-Media şi Sport a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei va avea loc în peroada sesiunii APCE din iune 2012.

16 MAI 2012 – 200 DE ANI DE LA OCUPAREA MOLDOVEI DE EST DE RUSIA ŢARISTĂ

Posted by on

   

La 16 mai s -au  împlinit  200 de ani de la ocuparea Moldovei de Est de către Rusia ţaristă în urma tratatului de pace încheiat cu Imperiul Otoman. Secolul XIX a fost un secol al obscurantizmului, deznaţionalizării şi rusificării românilor din Basarabia, nume atribuit Moldovei de Est de către ruşi. În timp ce în Europa de Vest secolul XIX a fost secolul luminilor, secolul libertăţii, în Basarabia 90% de populaţie era analfabetă, nu existau şcoli naţionale, timp de un secol Basarabia a fost supusă  unui adevărat etnocid. Consecințele ocupației țariste ruseștin a Basarbiei se fac resimțite și astăzi. O bună parte a populației RM ezită în a-și numi corect limba, identitatea națională, în a-și cunoalșteadevărata istorie.

Zi de doliu la Chişinău, drapelele au fost coborâte în bernă.

La 10.00 Partidul Liberal a depus flori la piatra comemorativă din faţa guvernului.

Seara, la 20.0 în Piaţa Marii Adunări Naţionale a avut loc  un miting şi o ceremonie comemorativă de aprindere a lumânărilor memoriei victimelor ocupaţiei ţariste, ruseşti şi sovietice.

COLOQUE INTERNATIONAL A L’ULIM

Posted by on

Le 11 mai à l’Université Libre Internationale de Moldavie a eu lieu le colloque international “Culture et communication: interférences etc confluences“.  Le colloque a été organisé en partenariat avec l’Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iasi, Roumanie. L’ objectif du séminaire a été la mise en contact de différents concepts de la communication, centrés sur les perspectives interculturelles. Les participants au séminaire ont eu la possibilité de répondre aux  questions liées aux différences civilisatrices des locuteurs mis en communication, mais aussi à l’implication du numérique dans l’acte de la communication. Les scientifiques de différentes disciplines telles que la sociologie, la psychologie, la philologie, la politologie, la philosophie, l’anthropologie se sont donnés rendez-vous à l’ULIM afin de débattre toutes ces questions tellement intéressantes et passionnantes, les professeurs ayant bénéficié de la présence massive de leurs étudiants.

Mme Ana GUTU a fait une communication ayant comme titre “Les trois légendes de la liberté de la création au féminin: Dona Marina, Frida Khalo et Eva Peron”.

VOIR ICI la présentation en Power Point

VOIR ICI l’article intégral

***

La 11 mai la ULIM a avut loc un seminar internaţional cu genericul “Cultură şi comunicare: interferenţe şi confluenţe“. Seminarul a fost organizat de Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale ULIM şi Catedra de Limbă Română pentru Studenţii Străini a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Participanţii la seminar au abordat varii subiecte interdisciplinare precum comunicarea politică, interculturalitatea, implicarea noilor tehnologii în actul comunicării, comunicarea artistică ş.a.  Cercetători în filosofie, politologie, filologie, antropologie, psihologie, sociologie şi-au dat întâlnire la ULIM pentru a dezbate aceste subiecte interesante şi pasionante, profesorii beneficiind de o vastă prezenţă studenţească.

Ana Guţu a prezentat comunicarea în limba franceză “Trei legende ale libertăţii creaţiei la feminin: Dona Marina, Frida Khalo şi Eva Peron”.

 

ZIUA UȘILOR DESCHISE LA ULIM

Posted by on

   

La 5 mai în incinta Sălii de lectură ULIM a avut loc Ziua ușilor deschise pentru viitorii absolvenți ai liceelor din Republica Moldova. La maifestare au participat viitori absolvenți, profesori din liceele RM, decanii facultăților ULIM, șefi catedre, profesori universitari, absolvenți ULIM.

Ana Guțu a făcut prezentare la subiectul Spațiului valoric european, trecând în valoare importanța schimbării mentalităților sociale în RM în sensul cultivării valorilor democratice precum respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dreptul de a alege și a fi ales, dreptul la libertatea de exprimare,  dialogul intercultural, toleranța și acceptarea diferențelor.

Vezi AICI prezentarea în Power Point