Monthly Archives

2 Articles

PROIECT DE LEGE PRIVIND INSTITUIREA RĂSPUNDERII PENALE PENTRU FRAUDE ÎN SPORT

Posted by on

La 8 iunie fracțiunea PL a înregistrat la cancelaria parlamentului un nou proiect de lege, autor principal Ana Guțu, care proiect instituie răspunderea penală pentru fraudarea intenționată a competițiilor sportive, traficul de influență în sport și organiyarea ilegală a pariurilor sportive. Inițiativa legislativă a fost elaborată în urma adoptării de către Adunarea Parlamentară a  Consiliului Europei la sesiunea din aprilie 2012 a unei rezoluții și recomandări pe marginea raportului ”Necesitatea combaterii fraudării meciurilor (FR)” prezentat de Anne Brasseur, președinta grupului politic Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), membru al Comisiei APCE Cultură, Educație, Cercetare, Mass-Media și Sport. Ținând cont de faptul că legislația Republicii Moldova nu reglementează în niciun fel fraudarea intenționată a meciurilor, blatul în sport, pariurile sportive ilegale, autoarea împreună cu ai săi colegi din fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal au elaborat prezentul proiect de lege.

Proiect de lege cu privire la răspunderea penală pentru fraude în sport, 08.06.2012, 1246.2012.ro

Rezoluiția APCE 1876 referitor la necesitatea combaterii fraudării meciurilor (FR)

Recomandarea APCE 1997 referitor la necesitatea combaterii fraudării meciurilor (FR)

CEREŢI-VĂ DREPTUL DE A FI ROMÂN

Posted by on

A fost promulgată Legea cu privire la modifcarea Legii actelor de stare civilă, în baza  proiectului 1335 înaintat de Ana Guţu în mai 2010 şi proiectului 809 înaintat de guvern în iunie 2011 . În conformitate cu modificările operate la Legea actelor civile fiecare cetăţen care se autoidentifică român poate să ceară modificarea respectivă la rubrica “naţionalitate/apartenenţă etnică”, ce apare în actele de naştere , redactând o declaraţie pe propria răspundere.

Istoria proiectului deputatei Ana Guţu durează doi ani. Esenţa proiectului era să se permită părinţilor să se autoidentifice aşa cum consideră ei de cuviinţă în baza unei declaraţii pe propria răspundere în actul de naştere a copilului. În RM reprezentanţii minorităţilor naţionale au posibilitatea să facă acest lucru, pe când reprezentanţăă majorităţii naţionale care se autoidentifică români nu aveau posibilitatea să o facă din cauza modificării Legii cu privire la actele civile de către guvernarea comunistă în 2004.

În aprilie 2011 proiectul elaborat de Ana Guţu a ajuns în parlament. Discuţiile s-au aprins între deputaţii comunişti şi autoare. La cererea preşedintelui fracţiunii PD Dumitru Diacov,  a preşedintelui fracţiunii PLDM Mihai Godea şi a vicepreşedintei parlamentului care modera şedinţa Liliana Palihovici proiectul a fost întors în comisii, în pofida avizelor pozitive din partea majorităţii  comisiilor.

O lună mai târziu guvernul a propus un alt proiect de lege, 809,  elaborat în urma pierderii la CEDO de către guvernul RM a dosarului Cibotaru vs RM. Din păcate, guvernul venea cu propunerea de a exclude definitiv orice însemnare a naţionalităţii în actele stării civile, aceasta fiind posibil de indicat doar în baza de date electronică de evidenţă a populaţiei.  Ana Guţu a propus două amendamente prin care, în primul rând termenul “naţionalitate” a fost păstrat alături de termenul “apartenenţă etnică” propus de guvern, şi, în al doilea rând, se fie pastrătă rubrica ” naţionalitatea” în actele de stare civilă,  la solicitarea cetăţeanului,  în baza  declaraţiei pe propria răspundere.

Stimaţi cetăţeni, cei care Vă consideraţi români, cereţi-Vă acest drept de acum înainte în oficiile stării civile, atunci când solicitaţi eliberarea actelor de stare civilă. 

VEZI AICI articol la subiect din Jurnal de Chişinău