Daily Archives

2 Articles

28 iunie 1940 – ZI DE OCUPAŢIE PENTRU ROMÂNII BASARABENI

Posted by on

La 28 iunie 2012 membrii Partidului Liberal – deputaţi, miniştri, viceminiştri, funcţionari ai primăriei, au depus flori la piatra comemorativă din faţa guvernului pentru a comemora  72 de ani de la ocupaţia Basarabiei de către trupele sovietice. Din 1940 până 1941 şi din 1944 până în 1989 imperiul sovietic a adus pe meleagurile Basarabiei un regim ostil naţiunii româneşti, regim care a ucis prin foametea organizată din 1946-47 300.000 de oameni, regim care a decapitat elitele intelectuale ale Basarabiei prin deportaări şi  ucideri în masă. Deportările deveniseră din 1944 până la mijlocul anilor cincizeci o stare permanentizată de teroare şi genocid. Zeci de mii de români din Basarbia şi-au găsit moartea în gulagurile siberiene şi nici azi nu le cunoaştem locul înmormântării lor. Ocupaţia sovietică a avut drept scop continuarea operei regimului ţarist rus de deznaţionalizare a românilor, de inventare a unei noi identităţi inexistente, diferite de cea românească – identitatea moldovenească, bazată pe o limbă moldovenească în baza alfabetului chirilic şi pe ideologia comunistă creatoare a homo sovieticus. Românofobia, arma imperiului ţarist rusesc din secolul XIX, a devenit cadrul predilect pe care imperiul sovietic l-a montat în vederea  anihilării ca neam a românilor din Basarabia. Astăzi concepţia moldovenismului medieval primitiv, care bântuie în unele cercuri politice şi pseudointelectuale din RM, şi este insistent promovată de unele media, inclusiv pe internet, reprezintă faţa hâdoasă a războilui de gherilă împotriva naţiunii majoritare. Acest război, declanşat  de Rusia în zonele de fostă influenţă sovietică este dus cu ajutorul armelor moderne: invadarea spaţiului mediatic cu materiale de propagandă antiromânească, în care premeditat  se denaturează istoria, iar această denaturare este prezentată drept “pluralism de opinii”. Sub marca pretinsului pluralism de opinii mediile proruseşti, care prin esenţă sunt antiromâneşti şi antieuropene, menţin vie flacăra molodvenismului primitiv. Inculcarea acestui moldovensim primtiv se face prin unii reprezentanţi ai minorităţilor naţionale (politicieni sau jurnalişti-analiţti) şi unii conaţionali de-ai noştri,  diferenţa între ei fiind că primii o fac conştient, deoarece este o chestiune existenţială pentru ei (a fi sau a nu fi aici în RM), iar cei de-al doilea o fac din neghiobie, dar şi din interes, fiind plătiţi generos din milioanele Rusiei putiniste non-democrate.

Vezi aici video – Ana Guţu despre semnificaţia zilei de 28 iunie 1940

APCE PLUS VISIBLE AU PARLEMENT MOLDAVE- APCE MAI VIZIBIL ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Posted by on

 

Le 29 juin le parlement moldave a adopté une décision par laquelle les activités de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et du CoE seront plus visibles. Selon cette décision le président de la délégation moldave à l’APCE fera deux fois à l’an des rapports en séance plénière au parlement moldave afin de familiariser les députés moldaves avec les activités et les documents adoptés par l’APCE et sa Commission permanente. Toutes les décisions seront traduites en roumain, la langue officielle de la République de Moldova, et seront placées sur le site du parlement moldave. L’initiative appartient à Mme Ana GUTU, présidente de la délégation moldave à l’APCE en 2009-2011,  et ses collègues du Parti Libéral. La décision à été votée par les députés des groupes parlementaires de l’Alliance pour l’Intégration Européenne. Le grouoe du Parti des Communistes n’a pas voté en faveur de cette décision.

***

La 29 mai parlamentul RM a adoptat hotîrârea cu privire la promovarea activităţilor APCE şi Consiliului Europei în cadrul parlamentului RM, autor principal Ana Guţu, preşedinta delegaţiei RM la APCE 2009-2011, membru al delegaţiei RM la APCE. Conform acestei hotărâri parlamentul RM va audia de două ori pe an preşedintele delegaţiei RM la APCE  în şedinţe plenare, care va aduce la cunoştinţa deputaţilor toate activităţile  APCE şi CoE, deciziile adoptate la sesiuni. Rezoluţiile, recomandările cele mai relevante vor fi traduse în limba română şi plasate pe site-ul parlamentului RM. De asemenea urmează a fi plasate pe site şi versiunile româneşti ale convenţiilor CoE  la care RM este parte.

Vezi aici proiectul hotărârii în varianta propusă de autoare /776.2011.ro