VIZITĂ DE LUCRU LA BĂLȚI

Posted by on

La 6 iulie deputatul PL Ana Guțu a participat la ceremonia de depunere de flori împreună cu un grup de foști deportați și reprezentanți ai administrației publice locale și centrale la monumentul victimelor represaliilor comuniste, ridicat în 1999 cu sprijinul comunitășii. În discursul său deputatul Ana Guțu a menționat importanța menținerii și transmiterii memoriei despre evenimentele triste care s-au întâmplat în Basarabia pe timul ocupației sovietice: deportările din 1941, 1949, 1951 și 1953, foametea organizată din 1946-1947. Condamnarea politică a crimelor regimului totalitar-comunist este imperios  necesară pentru a  asuma în deplină conștiință istoria noastră, pentru a pune în capul mesei adevărul științific și nu minciuna.

***

La 6 iulie deputatul Ana Guțu a fost invitată la  ședința de recepție la terminarea lucrărilor prevăzute de subproiectul „Reconstructia drumului spre secţia de producere a cablurilor electrice pentru automobile a SRL „Dräxlmaier Automotive» din str. Dovator 86, mun.Bălţi” din cadrul proiectului „Conectarea Zonei Economice Libere «Bălţi» la utilităţile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces”s-au pus ultimele accente în ceea ce privește calitatea lucrărilor și importanța proiectului de la ZEL „Bălți”, proiect finanțat din sursele FNDR și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). În cuvântul de salut Ana Guțu a accentuat importanța investițiilor germane în RM care au fost posibile după crearea Zonei Economice Libere de la Bălți, ca urmare a adoptării de către parlament în 2010 a unei legi speciale în acest sens. Infrastructura este o condiție obligatorie pentru atragerea a noi investiții străine.

După ședința festivă, membrii comisiei de recepție s-au deplasat la obiectul reconstruit, analizînd calitatea lucrărilor efectuate, de-a lungul porțiunii reconstruite de drum în lungime de 1,260 m și 7 m în lățime, cu trotuare. În rezultat, obiecții privind calitatea lucrărilor nu au fost înregistrate. Drumul reconstruit este prevăzut, în special, pentru circulația mașinilor de mare tonaj. În curînd, va avea loc recepția finală, după care porțiunea de drum renovată va fi dată oficial în folosință.

Investitorul german compania Draxelmayer a creat până în prezent 2500 de locuri de muncă, beneficiari cărora sunt cetățenii din regiunea Nord a RM.

Vezi aici VIDEO  interventia deputatului Ana Gutu la sedinta comisiei mixte de dare in exploatare a unei porțiuni de drum din Zona Economică Liberă, Bălți, 6 iulie 2012