Monthly Archives

8 Articles

CERCLE DE PARTAGE SUR LA GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

Posted by on

 

Le 19 et 20 octobre à Bucarest la Conférence des Recteurs des universités francophones de l’Europe Centrale et Orientale en partenariat avec le BECO a organisé un Cercle de partage sur la problématique de la gouvernance universitaire. Le Cercle de partage a réuni les redcteurs et les vice-recteurs des universités francophones de la Roumanie et de la République de Moldavie. Les sujets débattus ont été centrés autour de l’autonomie universitaire, la réforme du système de l’enseignement supérieur en Europe, les relations des universités avec les entreprises, la gestion des projets européens, l’amélioration continue de l’autoévaluation, la mutation des formations avec le procesus de Bologne. Les interbenants, M.Claude Condé, Directeur du Bureau Europe de l’Ouest, M.Michel Troquet, Président du Conseil Scientifique de l’AUF, M.Erol Kulahci, Chargé des relations avec l’Union Européenne de l’AUF  ont animé les débats durant deux journées de travail. Les échanges devues que les gestionnaires des universités ont pu réaliser se sont avérés très précieux pour la mise en place de nouveux projets de coopération universitaire au niveau de la région, pour l’élargissement des horizons des gestionnaires et  pour l’impulsion de la réforme LMD au niveaux des experts dans le domaine. Un Cercle de partage similaire a eu lieu à Sophia et à Kiev, auquels ont participé d’autres universités francophones de la région ECO.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ UNIVERSITAS EUROPAEAEA: ULIM 20 SAPIENTIA ET VIRTUS

Posted by on

  

La 15-16 octombrie la ULIM are loc simpozionul internațional Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin globalizare și europenizare dedicat[anivers[rii de 20 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. În cadrul simpozionului au loc 8 ateliere științifice, repartizate pe arii de cercetare, care cuprind jurisprudența, stiințele economice, filologia, biomedicina și ecologia, psihologia și asistența socială, biblioteconomia, ingineria și tehnologiile informaționale. Simpozionul a întrunit circa 350 participanți din 22 de state: Franța, SUA, România, Madagascar, Rusia, Ucraina, Estonia, Lituania, Kazahstan, Armenia, Georgia, Belarusi Olanda, Suedia ș.a.

În cadrul Facultății de Litere s-a desfășurat Colocviul științific internațional ”Plurilingvismul și traducerea ca provocări ale globalizării: de la învățământ la politici lingvistice și culturale”

Ana Guțu a prezentat comunicarea ”Plurilinguisșe et politiques linguistiques. problèmes et solutions”.

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “LEXIC COMUN/LEXIC SPECIALIZAT”, 11-12 OCTOMBRIE, GALAŢI, ROMÂNIA

Posted by on

 

La 11-12 octombrie Facultatea de Litere,  Departamentul Literatură, Lingvistică și Jurnalism al Universităţii “Dunărea de Jos” , Galați, România, a organizat conferința internațională “Lexic comun/lexic specializat: lexicul politic – – martor al transformărilor social-politice și de mentalitate în lumea contemporană”. La conferință au participat invitați din 12 țări, participanții au abordat problematica lingvisticii pragmatice din perspectiva funcţionării lexicului politic în toate varietăţile sale, atât în limba română, cât şi în alte limbi de circulaţie europeană.

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale   ULIM a fost co-organizatorul aceste manifestări ştiinţifice şi a donat Facultăţii de Litere, Departamentului Literatură, Lingvistică şi Jurnalism o colecţie de cărţi editate în anul academic 2011-2012.

Ana Guţu a susţinut o prelegere cu genericul “Limba politicului şi politica limbii în spațiul istoric  basarabean”.

Vezi AICI Programul conferinţei

Vezi AICI Discursul inaugural al Anei Guţu RO

Vezi AICI Prezentarea Power Point

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR MAI AREV DOUĂ REZOLUȚII APCE ÎN SPRIJINUL LIBERTĂȚII ACADEMICE ȘI AUTONOMIEI UNIVERSITARE

Posted by on

La 5 octombrie APCE a adoptat în ședință plenară două rezoluții și recomandări pe marginea rapoartelor ”Spațiul European al Învățământului Superior și internaționalizarea” și „Guvernanța instituțiilor de învățământ superior în Spațiul European al Învățământului Superior”. Proiectele de rezoluție reiterează importanța respectării autonomiei universitare și libertăților academice în definirea politicilor educaționale, de predare și cercetare, asigurării mobilității academice în afara factorului politic, internaționalizării relațiilor academice, ducerii la bun sfârșit a reformelor sistemului de învățământ superior în conformitate cu Procesului Bologna.

Ana Guțu a ținut un discurs în numele grupului politic Alianța Liberalilor și Democraților

Vezi AICI VIDEO – Concluzii pe marginea sesiunii APCE 1-5 octombrie 2012

Vezi AICI Discursul pe marginea Spațiului European al Învățământului Superior, 5 octombrie 2012, sesiunea APCE,  FR-RO/Vezi AICI VIDEO – Discursul dspre autonomia universitară

 

PĂRINȚII ȘI ELEVII TREBUIE SĂ-ȘI EXERCITE DREPTUL LA ALEGEREA INSTITUȚIILOR EDUCATIVE

Posted by on

La 4 octombrie în ședința plenară APCE a fost audiat raportul ”Dreptul la libertatea alegerii opțiunii educative”. Rezoluția adoptată în unanimitate de plenul APCE prevede exercitarea dreptului cetățenilor prevăzut de articolul 2 din Protocolul adișional al Convenției Europene a Drepturilor Omului referitor la ”libertatea convingerilor filosofice și religioase”. Rezolușia statuează angajamentul statelor membre ale CoE de a asigura libera competiție a instituțiilor de învățământ  publice și private, fără discriminare pe orice criterii, în strictă conformitate cu principiile de evaluare a calității învățământului, cu programele curriculare care trebuie să fie comune pentru toate instituțiile de învățământ, indiferent de forma de proprietate. Statul, conform rezoluției, trebuie să asigure inclusiv finanțarea instituțiilor private, care răspund criteriilor de calitate a învățământului, acceptate la nivel național.

Amendamentul Anei Guțu referitor la necesitatea asigurării de către stat a unui sistem  de acreditare și evaluare a calității învățământului a fost votat în unanimitate atât în Comisia Cultură, Educație, cât și în plenul APCE.

Vezi AICI Discursul Anei GUȚU pe marginea raportului Dreptul la libertatea de alegere a opțiunii educative ES-RO/Vezi AICI VIDEO Discursul cu privire la dreptul opţiunii educaţionale ES

Vezi AICI răspunsurile președintelui Nicolae Timofti la întrebările membrilor APCE, 3 octombrie 2012

DISCURSUL ANEI GUȚU PE MARGINEA RAPORTULUI DESPRE FUNCȚIONAREA INSTITUȚIILOR DEMOCRATICE ÎN RUSIA, 2 OCTOMBRIE, SESIUNEA APCE, STRASBOURG, CONSILIUL EUROPEI, FRANȚA

Posted by on

Vezi AICI VIDEO discursul Anei GUTU pe marginea raportului de monitorizare a Rusiei, 2 octombrie, 2012, APCE

Doamnelor şi Domnilor,

Felicitări raportorilor care au realizat un efort enorm elaborând acest raport, care e foarte amplu, din cauza termenului de 7 ani, absolut inadecavt în comparaţie cu rapoartele pe marginea procedurii de monitorizare a altor state. Permite-şi-mi să constat „discriminarea” pozitivă Rusiei la acest capitol.

În confromitate cu datele raportului, funcţionarea instituţiilor democratice în Federaţia Rusp este dezastruoasă, fiind stigmatizată de virarea statului spre autoratitarism, fenomen ce afectează grav funcţionarea justiţiei, procesul electoral, dreptul la libertatea de exprimare, activităţile societăţii civile. Lista obligaţiunilor pe care FR urmează să le îndeplinească este atât de lungă, încât ar părea să fie exhaustivă.

Însă, nu este cazul. Din păcate raportorii nu au menţionat niciun cuvânt în proiectul de rezoluţie despre politica şantajului pe care Federaţia Rusă prin intermediul companiei sale Gazprom o duce în raport cu partenerii aşa zişi „egali”. Republica Moldova este unul din partenerii aşa zişi egali şi paritari. Însă, despre ce fel de paritate este vorba atunci când în schimbul pfrelungirii contractului de livrare a gazelor naturale ruseşti, deocamdată unica sursă energetică a RM, oficialii ruşi, în persoana ministrului Novac, cer Republicii Moldova să denunţe Tratatul energetic cu UE?  Compania Gazprom adevenit oa devărată armă economicăîmpotriva ţărilor care refuză să gândească în maniera Rusiei.

Republica Moldova în ultimii trei ani a efectuat paşi gigantici pe calea integrării europene, declaraţia scrisă a 91 de membri APCE, No12915 este şi ea o dovadă în plus.

Regretăm nespus de mult că Federaţia Rudă încearcă să refacă Uniunea Sovietică, lansând proiectul aşa zisei Uniuni Euroasiatice. Un proiect inexistent, dar ale cărui ecouri, bine plătite în persoana unor jurnalişti şi analişti politici angajaţi, isterizează minorităţile rusofone  din fostele republici sovietice, inclusiv din Republica Moldova, unde nostalgia după trecutul sovietic comunist obsedează mentalităţile sociale ale unei părţi a populaţiei, încremenită în minciuna proiectului totalitar comunist. ONG-uri şi partiduţe politice sunt finanţate de FR, scopul lor este să deturneze parcursul european al Republicii Moldova.

Permiteţi-mi să le amintesc colegilor ruşi membri ai APCE că imperiul sovietic a colapsat în 1991, nu există cale de întoarcere, concentraţi-vă asupra problemelor grave pe care le aveţi în ţara voastră mare şi care sunt clar expuse în raport.

Retrageţi armata voastră de pe teritoriul Republicii Moldova şi nu fiţi ipocriţi, afirmând că suntem egali şi paritari în materie de cooperare. Nu mai alimentaţi Transnistria cu bani, acest regim separatist susţinut de ţara voastră nu vă face onoare: spălare de bani, crima organizată, trafic de arme – este oare aceasta filosofia ţării voastre? Eu refuz să cred. Jos pălăria şi glorie Rusiei lui Radişcev, Dostoievskii, Lomonosov, Ceaikovskii, Esenin, Saharov, Soljeniţin. Ruşine Rusiei lui Putin şi Medvedev, un duet care exasperează tânăra democraţie rusă. Distinşi colegi ruşi, pentru când marea schimbare? Distinşi raportori, pentru când un nou raport pe marginea funcţionării instituţiilor democratice din Rusia?

Vă mulţumesc pentru atenţie, căci, presupun, răspunsurile nu vor urma.

Vezi AICI discursul FR-RO

 

 

 

 

 

PROTESTUL DIASPOREI DIN FRANȚA ÎMPOTRIVA PREZENȚEI ARMATEI RUSE ÎN RAIOANELE DIN STÂNGA NISTRULUI

Posted by on

La  2 octombrie, în fața Consiliului Europei are loc un protest al diasporei moldovenești de la Strasbourg, organizat de Clubul Liberal Paris și cetățenii RM stabiliți cu traiul la Strasbourg.

Vezi AICI reportajul  video de la manifestatie

Participanții la manifestație au ales ziua de 2 octombrie deoarece  în plenul APCE s-a discutat  raportul referitor la funcționarea instituțiilor democratice în Rusia. Un raport care s-a lăsat așteptat timp de 7 ani, pe când alte state membre ale CoE supuse procedurii de monitorizare  sunt audiate cu regularitate.

Ana Guțu a elaborat un amendament la proiectul de rezoluție, care vizează interzicerea presiunilor economice exercitate de Federația Rusă prin intermediul companiei Gazprom față de țările Europei Centrale și Orientale. Amendamentul a fost semnat de mai mulți colegi din delegațiile Franței (A.Groskott), României (C.Preda, V.Badea, T.Panțâru), Poloniei (A.Halicki), Lituaniei (E.Zingeris), Spaniei (J.Xucla, A.Diaz Tejera, P.Agramunt), Malta (A.Bardina Pau).

Amendamentul (FR)  a fost votat în plenul APCE în a doua jumătate a zilei.

Amendamentul nu a fost susținut de adunarea în plen, a picat cu 35 voturi pentru și 147 împotrivă.

Ana Guțu a rostit un discurs pe marginea raportului în a doua jumătate a zilei.

Vezi AICI discursul FR-RO

SESIUNEA APCE – 1-5 OCTOMBRIE, STRASBOURG, FRANȚA

Posted by on

În perioada 1-5 octombrie la Strasbourg are loc sesiunea de toamnă APCE. În cadrul sesiunii plenare vor fi abordate varii probleme, printre rapoartele cele mai importante figurează Funcționarea instituțiilor democratice în Federația Rusă, Pentru alegeri mai democratice, Drepturile omului și politica externă, Dreptul la alegerea educației, Dezbatere de actualitate pe marginea cazului Ramil Safarov, Alegerea judecătorilor la CEDO din partea Republicii Moldova și Croației, Guvernanța în învățământul superior, Importanța constituirii Spațiului European al Învățământului superior și internaționalizarea. Miercuri, Președintele RM Domnul Nicolae Timofti va ține un discurs în fața membrilor APCE și va răspunde la întrebările deputaților.

Marți, 2 octombrie, Clubul Liberal Paris împreună cu diaspora din Strasbourg, organizează un protest în fața CoE care are drept subiect cererea adresată Rusiei de a retrage armata de pe teritoriul RM.