CONTROL PARLAMENTAR: STATUL DE DREPT ÎNSEAMNĂ FUNCȚIONARI RESPONSABILI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Posted by on

La 24 ianuarie deputatul Ana Guțu a avut audiență în orașul Cahul. În cadrul audienței s-au prezentat cetățeni cu varii probleme, ce țin de respectarea legislației în vigoare. Din dialogul cu cetățenii au ieșit la iveală încălcări grave, pe care și le permit funcționarii din administrația publică locală în materie de respectare a legislației în vigoare. Cetățeanul Petru Boinegri, născut în 1929, la perfectarea certificatului său de naștere   a solicitat să fie înscris la rubrica ”naționalitate/apartenență etnică”   român. Acest drept i-a fost refuzat de funcționara de la Oficiul stării civile Cahul Maria Micinschi, dar și de șefa acestei instiutuții, Vasilisa Nistor. Cetățeanului Boinegri i s-a cerut un act doveditor, precum că părinții săi au fost români, și nu i s-a permis scrierea unei declarații pe propria răspundere așa cum prevede Legea No100,  modificată în aprilie 2012, și anume, articolul 29 punctul  (1)  litera e) și punctual (4), ce vizează  dreptul cetățeanului la autoidentificare, prin scrierea unei declarații pe propira răspundere. Funcționarele Maria Micinschi și Vasilisa Nistor au dat dovadă de necunoaștere a legislației în vigoare, sau poate în mod expres au împiedicat exercitarea dreptului cetățeanului la autoidentificare, prevăzut și de art.8,9 și 14 ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Rămân în așteptarea răspunsului pe care urmează să mi-l dea Serviciul Stării Civile, în adresa căruia am expediat un demers. Cetățeanul Petru Boinegri a prezentat și copia documentului, eliberat de întreprinderea de stat ”Registru”,  în care document apare termenul ”apartenența etnică” (altă încălcare a legii 100, deoarece termenul corect stipulat în lege este naționalitate/apartenență etnică), certificat pentru care a plătit 80 lei (????????), vezi documentul doveditor. Naționalitatea ”român” i-a fost înscrisă doar în baza de date Registru.

 

Un alt caz de abuz grosolan, admis de funcționarii locali, este legat de colectarea cererilor din partea cetățenilor, cu privire la plata indemnizațiilor pentru perioada rece a anului. Șeful Departamentului Asistență Socilaă Cahul Domnul Vasile Radu a refuzat să colecteze aceste cereri, motivând că nu avea pusă la punct baza de date electronică, racordată la noile prevederi ale legislației în domeniu (Legea 133, art.15 prim, litera b) care presupune alocații pentru unele categorii ale popualției în perioada rece a anului, venitul lunar pentru un membru al familiei fiind de 1024 lei). Totodată,  a fost încălcat și Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin hotărâre de guvern 1167 din 16.10.2008. Mai mult ca atât, funcționarul Vasile Radu la telefon îi spunea deputatului Ana Guțu că nu putea colecta cererule din lipsa bazei de date ajustate, iar funcționarilor de la Ministerul Muncii, Protecții sociale și Familiei le-a spus ca avea deja colectate 1000 de cereri. Deputatul Ana Guțu califică această atitudine drept sabotaj nerușinat, care, probabil, decurge din interese înguste de partid, respectivii funcționari fiind membri ai Partidului Democrat, cu o precizare că Maria Micinschi este soția președintelui raionului Cahul Avram Micinschi, în tecutul nu prea îndepărtat membru PCRM.

Aceste cazuri nu sunt nici pe departe unice. Astfel de abuzuri au loc la nivelul structurilor locale, fie din incompetența funcționarilor, fie sunt instrumentate în mod intenționat, în scopul prejudicierii imaginii actualei puteri sau în scopul aplicării selective a legislației doar în favoarea anumitor susținători ai anumitor partide.

Vezi Demersurile adresate instuituțiilor de stat în rezultatul audienței din 24 ianuarie 2013