DOUĂ PROIECTE DE LEGI INIȚIATE DE DEPUTATUL ANA GUȚU

Posted by on

Două proiecte de legi au fost recent înregistrate la cancelaria parlamentului, autor principal – deputatul PL Ana Guțu. Proiectul cu numărul 93 ține de interzicerea lucrărilor de explorare și extragere a resurselor naturale în ariile naturale științifice  protejate de stat. Acest proiect vine să repare un viciu legislativ introdus în Legea cu privire la ariile naturale protejate de stat, în conformitate cu care în anul 2002 au fost permise lucrări de extragere a petrolului în rezervația științifică naturală protejată de stat Prutul de jos. În rezultatul explorării excesive a zonei respective locuitorii din satul Văleni, raionul Cahul, au fost martorii distrugerii fără precedent a ecosistemului din lunca Prutului. Responsabil pentru această viciere a Legii Nr.1538 din 1998 a fost actualul președinte al AȘM Gheorghe Duca, autorul inițiativei legislative de atunci pentru modificarea articolului 26 litera b) din lege.

Vezi AICI proiectul 93.2013.ro

Inițiativa legislativă cu numărul 92 vine să propună amendarea art.20 din Legea cu cu Nr.1163-XII a Codului fiscal. Autoarea propune scutirea de impozite a veniturilor provenit din proiecte ce sunt menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a învățământului și cercetării. Actualmente lista proiectelor de acest gen este întocmită de AȘM în fiecare an și este prezentată guvernului spre aprobare prin hotărâre de guvern. De obicei, în aceste anexe nu se regăsesc proiectele și granturile mici, care sunt acordate de  centrele culturale acreditate în RM precum Alianța Franceză, Agenția Universitară a Francofoniei, Institutul Cervantes, Institutul Goete, Centrul de cultură germană DAAD ș.a.  În situația când salariile profesorilor și cercetătorilor sunt modeste, e foarte greu să convingi cadrele respective să se implice în proiecte internaționale, care solicită eforturi și timp suplimentar. Sumele remunerărilor provenite din astfel de proiecte sunt mici, dar fiind supuse impozitării ele devin și mai neatractive.  Prin această modificare a Codului fiscal sperăm  să intensificăm procesul dede internaționalizare a învățământului și cercetării. 

Vezi AICI proiectul 92.2013.ro