CNI A CONSTATAT LIPSA CONFLICTULI DE INTERESE ÎN CAZUL DEPUTATULUI PL ANA GUȚU

Posted by on

La 30 mai 2013 CNI a adoptat actul de constatare care concluzionează referitor la lipsa conflictului de interese în cazul deputatului PL Ana Guțu. Autosesizarea CNI pe marginea eventualului conflict de interese, bazată pe incompatibilitatea deținerii mandatului de deputat și rămânerea în funcția de prim-vicerector ULIM a fost examinară de CNI, după care instituția a emis actul de constatare la 30 mai 2013.

Anterior CNI a solicitat deputatului Ana Guțu informația la acest subiect, deputatul expediind în adresa CNI copia ordinelor rectoratului ULIM din mai 2009 referitor la concedierea din funcția de prim-vicerector și profesor titular ULIM în legătură cu alegerea în calitate de deputat în Parlamentul RM. Ulterior CNI a solicitat informație suplimentară de la rectoratul ULIM, printre care rapoartele tuturor actvităților didactico-științifice ale Anei Guțu din 2009  până în prezent, salariul ridicat de deputatul Ana Guțu din casieria ULIM și (sic) copia confirmată notarial a cărții de muncă a Anei Guțu. Rectoratul ULIM a pus la dispoziția CNI toate aceste informații, cu excepția copiei confirmate notarial a cărții de muncă, din motiv că acest document se află în secția resurse umane a parlamentului RM din mai 2009.

Vezi

pag.1 pag.2 pag.3