Daily Archives

One Article

LANSAREA CAMPANIEI DE COLECTARE A SEMNĂTURILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA PARTIDULUI LIBERAL REFORMATOR DIN MOLDOVA

Posted by on

CONS.REFORM.PLFOTO

CONSILIUL DE CONSTITUIRE A PARTIDULUI LIBERAL REFORMATOR DIN MOLDOVA

COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu deciziile reuniunii generale a Consiliului de Reformare a Partidului Liberal din 21 iulie de la Costeşti, ieri, 1 august 2013, la Chişinău, a avut loc prima şedinţă cu reprezentare naţională a Consiliului de Constituire a Partidului Liberal Reformator din Moldova.

Pe agendă s-au aflat probleme de ordin organizatoric şi juridic legate de demararea campaniei de colectare a semnăturilor membrilor viitorului partid şi a susţinătorilor lui în vederea îndeplinirii formularelor necesare înregistrării lui la Ministerul Justiţiei. În scopul eficientizării lucrului organizatoric al echipelor de colectare a semnăturilor şi a Centrului Naţional de Coordonare a campaniei, a fost adoptată o grilă corelată a acţiunilor, menită să asigure corectitudinea maximă a datelor referitoare la persoanele care vor depune semnătura, precum şi respectarea cotelor de reprezentare teritorială prevăzute de lege.

Concomitent cu declanşarea acţiunilor de colectare a semnăturilor, la şedinţă au fost discutate şi adoptate prin consens reperele ideologice de promovare a viitorului partid, care trebuie să însoţească campania de colectare. Între acestea se va regăsi ideea, care a determinat detaşarea politică de la 12 aprilie, cea a  reformării şi democratizării interne de partid, acţiune ce trebuie să se răsfrângă asupra calităţii actului de guvernare şi, implicit asupra calităţii vieţii cetăţeanului, precum şi ideea principală a unui act de curaj şi luciditate politică, prin care reformatorii au salvat cursul european al Republicii Moldova. Cetăţenii conştienţi, pe care mizează liberal-reformatorii, trebuie să ştie, că dacă ar fi existat o ezitare sau o conformare la murdarele acţiuni de intimidare a promotorilor Consiliului de Reformare, acum Republica Moldova se afla într-o cumplită perioadă de haos şi instabilitate politică, prielnică doar comuniştilor şi oponenţilor geopolitici ai cursului nostru european, se pomenea în afara sprijinului extern, financiar şi politic, era expusă la cheltuieli suplimentare de zeci de milioane de lei în vederea organizării unor alegeri generale în toamnă, la care visa extrema comunistă şi acoliţii lor, fapt care ar fi  declanşat o stare generală de lehamete şi neîncredere a populaţiei în partidele democratice şi în democraţie în general. O sinteză a acestor repere va fi editată pe diverse suporturi promoţionale ce va însoţi campania de colectare.

La şedinţă au fost constituite, de asemenea, echipele şi coordonatorii lor, însărcinate cu lucrul asupra Statutului şi Programului viitorului partid.

Prima şedinţă a Consiliului de Constituire a adoptat şi o decizie referitoare la denumirea formaţiunii politice. După dezbateri şi decizii luate la diferite niveluri, s-a convenit asupra denumirii de Partid Liberal Reformator din Moldova, denumire, care s-a afirmat deja în conştiinţa publică şi cu care liberal-reformatorii sunt decişi să-i dea Republicii Moldova şansa realizării tuturor dezideratelor naţionale politice, sociale şi economice, a opţiunilor fixate la 27 august 1991 în Declaraţia de Independenţă.

Chişinău, 2 august 2013.