LIMBA ROMÂNĂ A FOST CONSTITUȚIONALIZATĂ

Posted by on

La 12 septembrie Curtea Constituțională va examina sesizarea deputatului Ana Guțu prin care Înalta Curte este solicitată de a da răspuns la următoarea întrebare:

Sintagma din articolul 13 al Constituţiei RM „limba moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei latine” poate fi echivalată semantic cu sintagma „limba română”, din moment ce sintagma „limba română” este în exclusivitate valabilă din punct de vedere ştiinţific, fapt demonstrat prin cercetările lingvistice contemporane şi aplicat fără excepţii în realităţile educaţionale şi ştiinţifice din RM?

Necesitatea interpretării articolului 13 din Constituția RM este motivată de caracterul nul din punct de vedere științific al respectivului articol. Sintagma „limba moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei latine” nu se regăsește nici întro definiție științifică în sursele lingvistice de autoritate, această sintagmă poate fi explicată doar din punct de vedere politic și conjunctural, deoiarece în 1994 când a fost adoptată Constituția RM, majoritatea parlamentară agraro-comunistă denota un nivel rudimentar de intelectualism (să ne amintim că pentru elita politică aflată la guvernare în acea perioadă circumferința avea 380 grade, Moldova ocupa un glob pămânesc întreg, iar cuvântul ”speaker” provinea de la cuvântul ”spic”).

Însă, din momentul în care această gafă monumentală a fost transformată în normă constituțională, iar modificarea articolului 13 pare a fi o misiune imposibilă în actuala conjunctură politică, este imperios necesar ca Înalta Curte să se pronunțe în cunoștință de cauză.  Aceasta ar permite să ne debarasăm de rușinoasa utilizare a sintagmei ”limba de stat” în toate documentele birocratice, care este o  pretinsă scuză pentru a nu ”incălca norma constituționale” și o manieră fariseică de a nu utiliza sintagma ”limba română”. În același timp, din momentul tranșării problemei de către Curtea Constituțională va fi posibilă adoptarea unei noi legi cu nprivire la politicile lingvistice, iar sintagma ”limba română” să nu mai constituie obiect de manipulare pentru politicienii de stânga.

Fiat lux! Să se facă lumină pentru limba română!

Citește AICI Sesizarea la CC privind interpretarea art.13 din Constituție/Sesizarea privind solicitarea constituționalizării Limbii Române