Daily Archives

3 Articles

ÎNTREVEDERE CU AMBASADOAREA SUEDIEI LA CHIȘINĂU

Posted by on

2013-09-16 14.04.17 2013-09-16 15.24.39

La 16 septembrie, Ana  Guțu, președinta Comisiei parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Suediei la Chișinău Doamna Ingrid Tersman. În cadrul întrevederii au fost abordate problemele ce ținde agenda parlamentară în sesiunea curentă, de prioritățile legislative vizând  angajamentele RM ce țin de parcursul european.

Ana Guțu a mulțumit Ambasadoarei Suediei pentru sprijinul constant și substanțial pe care-l acordă  Suedia prin proiecte ce țin de securitatea energetică, solidaritatea comunitară, suma acestui suport depășind 100 mln euro. În acest context Ana Guțu a formulat sugestia unei posibile expertize din partea Suediei în materie de reformă educațională, Suedia fiiind țara membru UE cu cel mai înalt grad de calitate a educației.

Ambasadoarea Suediei a salutat decizia liberal-reformatorilor de a vota un guvern pro-european la 30 mai 2013 și a subliniat importanța avansării RM pe calea integrării în UE.

 

 

 

 

ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANȚII DIASPOREI LA PARIS, FRANȚA, 14 SEPTEMBRIE 2013

Posted by on

poză 2

La 14 septembrie deputatul Ana Guțu a avut o întâlnire cu reprezentanții diasporei la Paris. În cadrul întrevederii cetățenii RM stabiliți la Paris cu trai permanent au avut ocazia să audă din prima sursă informații referitor la situația politică din RM, perspectivele de evoluție a procesului politic în contextul summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnus. Reprezentanții diasporei s-au arătat interesați și au solicitat detalii asupra concesionării Aeroportului internațional Chișinău și transmiterii pachetului de 23% de acțiuni din proprietatea statului în gestionare privată de la BEM.

Un subiect de discuție a constituit și sesizarea la Curtea Constituțională pe motivul interpretării articolului 13 din Constituție. Deputatul Ana Guțu a adus la cunoștința compatrioților săi detalii cu privire la fondarea Partidului Liberal Reformator și evenimentele care au precedat lansarea ideii de creare a unei noi entități politice.

Cetățenii RM stabiliți cu trai permanent în țările membre ale UE reprezintă segmentul civic cel mai educat și mai pregătit pentru a accepta și respecta valorile europene, ținând cont de gradul înalt de responsabilitate și adaptabilitate a diasporei la realitățile sociale, economice din UE.

Deputatul Ana Guțu le mulțumește tuturor participanților la întâlnirea din 14 septembrie pentru sensibilitate și disponibilitate  și îi asigură pe toți compatrioții săi că va ține cont de părrerile și opiniile lor formulate, în procesul exercitării mandatului său de parlamentar.

REUNION DU CONSEIL ASSOCIATIF DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Posted by on

13090003 13090005 13090002

Le 13 septembre, à Paris, a eu lieu la réunion du Conseil Associatif de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Dans le cadre de la réunion les membres du CA ont examiné 51 demandes d’adhésion à l’AUF, qui sont parvenues à l’AUF après l’Assemblée Générale de l’AUF qui s’est tenue à Sao Paolo, Brésil, le 7-1à mai 2013. Le recteur de l’AUF M.Bernard Cerquiglini a mentionné le rayonnement de l’AG de Sao Paolo, qui s’est avéré une véritable feuille de route pour les universités membres de l’AUF.

La programmation quadriennale 2014-2017 comprend les priorités de l’AUF qui visent l’appui aux universités  en matière de numérique (cours en ligne ouverts), gouvernance universitaire, mais également support aux gouvernements de certains pays francophones qui nécessitent une expertise dans le domaine de la réforme LMD (par exemple, le cas du mali, dont le ministre de l’éducation a sollicité l’expertise de l’AUF. Lors de la réunion du CA a été présenté le Vade-mecum relatif à l’application des aspects linguistiques de la charte d’adhésion à l’Agence universitaire de la Francophonie.

La démarche du Vade-mecum est fondée sur l’incitation et l’encouragement avec, chaque fois que cela est possible, des initiatives concrètes de l’AUF pour faciliter la mise en œuvre de la charte. L’application de la charte d’adhésion, pour ses aspects linguistiques, doit aider à renforcer le dialogue entre l’AUF et ses établissements membres et consolider la place de la francophonie universitaire au sein de ces établissements.