CONSUMATORI AI SPAȚIULUI INFORMAȚIONAL ROMÂNESC – TRECEȚI PRUTUL!

Posted by on

tvr-moldova_11085400

Joi, în ședința plenară a parlamentului, a fost discutat raportul de activitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Toate bune și mai bune, însă, când ajungem la problema spațiului informațional al RM din perspectivă lingvistică – revenim la aceeași concluzie, care se impune deja de 22 de ani de la independență încoace: spațiul informațional al statului suveran și independent Republica Moldova este dominat de posturi TV și Radio cu emisie în limba rusă. Această stare de ocupație contribuie la distorsionarea percepțiilor sociale referitor la chestiunile existențiale ale cetățenilor RM: problema identitară, vectorul politicii externe și partenriatelor strategice, nivelul culturii lingvistice.

Prezența rusească masivă în spațiul mediatic TV și Radio, dar și în spațiul informațional scris – presa și internetul, țin în captivitate mentalitățile cetățenilor, alimentând nostalgiile de sorginte sovietică și subminând politicile statului pe calea modernizării societății. Nu înzădar, în rezultatul dominației rusești în spațiul informațional din RM cetățenii noștri îl preferă pe Putin în calitate de lider politic și leagă bunăstarea lor de apropiere de Rusia. În același timp, grație popularizării (foarte timide, de altfel) a ideii integrării europene, totușți, o bună parte din societate își dorește emanicparea valorică europeană și pledează pentru apropierea și integrarea în UE.

Extrem de timidă este prezența românească în spațiul nostru informațional. Din circa 1600 de reviste și ziare, 300 sunt de limbă română, iar 1300 sunt de limbă rusă. Dispariția TVR1, începând cu anul 2007, adevărat atac raider comunist asupra unui simbol național inalienabil,  a dus la rusificarea și mai intensă a serviciilor TV. Frecvențele de emisie sunt acordate unor agenți economici, care, judecând după preferințele de retransmisie a posturilor TV și radio, sunt antinaționali în esență, deoarece promovează posturi TV și Radio dintr-un stat, care nici măcar nu are frontieră comună cu RM! A invoca ideea de business în calitate de motivare a acestui fenomen, așa cum a facut-o M.Pocaznoi în ședința plenară a parlamentului de joi, 7 noiembrie, denotă o indolență crasă în raport cu interesul național ce ține de securitatea statului. Or, spațiul informațional, este o componentă definitorie a securității statului. La ora actuală, se pare, că nu se dorește în mod deliberat protejarea spațiului informațional al statului RM, asigurată fiind o stare de captivitate totală a emisiei în limba română. Nu se dorește promovarea a cât mai multe canale TV și radio de limbă română. A propo, nu e neapărat să fie canale autohtone, așa cum se invocă, făcându-se referință la Codul audiovizualului. Cunoaștem cu toții criza de proporții prin care trece RM la ora actuală din punct de vedere a calității resurselor umane. Nu poate peste noapte RM să înceapă a transmite simultan canale TV și Radio cu emisiuni AUTOHTONE în limba română la 100%. Și atunci, apare întrebarea firească: DECE AUTORITĂȚILE CCA NU APLICĂ PREVEDERILE CONVENȚIEI CU PRIVIRE LA TELEVIZIUNEA TRANSFRONTALIERĂ? Conmvenția CoE a fost semnată de RM în 1999 și ratificată de parlament în 2003. În conformitate cu această convenție statele pot reglementa retransmisia FĂRĂ licență special eliberată de autoritățile statelor semnatre a canalelor TV. Aceasta ar înseamna la ora actuală – posibilitatea de a RETRANSMITE (inclusiv în conformitate cu art.30 p.3 din Codul audiovizualului al RM) a canalelor publice românești. Astfel TVR1 ar reveni fără distorsiuni de programe, în casele cetățenilor RM. Nu mai vorbesc de alte canale românești private, care ar putea fi transmise cu acordul gestionarilor, dacă s-ar solicita acest lucru.

Și, dacă ne propunem să aderăm la UE, unde sunt canalele  TV din statele membre ale UE? De ce suntem invadați la 90% de canale rusești? Atâta timp cât vom merge pe filiera ”business și profit”, vom distruge în continuare spațiul informațional românesc din RM și vom contribui la formarea unei gândiri sociale mutante, duplicitare, fără pivot civilizațional ferm. Între timp, voi formula un sfat: TOȚI CETĂȚENII RM, DORITORI DE AVEA ÎN CASELE LOR POSTURI  TV ROMÂNEȘTI, FĂRĂ INGERINȚE DE PUBLICITATE ȘI SUBTITRARE AGRAMATĂ, PROCURAȚI-VĂ  O ANTENĂ PARABOLICĂ ȘI UN APARAT DE RECEPȚIONARE CU CARTELĂ (LA ORICE FIRMĂ DE SERVICII SPECIALIZATE DIN CHIȘINĂU), DUPĂ CARE FACEȚI UN DRUM LA IAȘI UNDE VEȚI PROCURA O CARTELĂ FOCUSSAT (a nu se confunda cu firma Focussat din RM, nu are nimic comun cu Focussat-ul din România!) ȘI CARTELE DE REÎNCĂRCARE. Costul echipamentului de recepționare variază între 50 și 100 euro. O cartelă  de reîncărare pentru un pachet”Familia” costă 5 euro lunar, pentru a nu merge în fiecarea lună la Iași, puteți proura abonamentul pentru tot anul, reîncărcarea se face prin telefonul fix la numerele stabilite în contract.

Astfel, consumatorii de informație românească pot face abstracție de toate aranjamentele de business, boicotând totodată toate firmele din RM care prestează servicii TV prin cablu sau digitale, căci prestatorii acestor servicii încalcă drepturile cetățenilor băștinași la informare în limba oficială a statului – limba română.