LINGVISTUL ANA GUȚU A FĂCUT DREPTATE LIMBII ROMÂNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Posted by on

 20131205_095658

La 5 decembrie 2013 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a examinat sesizarea cu numărul 8b din 26 martie 2013 și suplimentul la această sesizare cu numărul 271 din 15 octombrie 2013 prin care deputatul Ana Guțu, lingvist, doctor în filologie romanică, a solicitat Înaltei Curți interpretarea art.13 din Constituția Republicii Moldova în sensul constituționalizării Declarației de Independență a Republicii Moldova, prin ridicarea acesteia la rang de normă constituțională, decretând astfel primordialitatea denumirii corecte a limbii oficiale din Republica Moldova, așa cum figureză ea în Declarație, LIMBA ROMÂNĂ.

” Solicit Înaltei Curți să se pronunțe definitv asupra  denumirii corecte a limbii vorbite pe teritoriul RM, ținându-se cont de textul Declarației de Independență, care face referință la ”limba română” și nu la limba moldovenească, de opiniile științifice exprimate în plan internațional  și național românesc.. Solicit de asemenea  constituționalizarea Declarației de Independență a Republicii Moldova din 27 august 1991, adică ridicarea acestui document politic fondator al statulul Republica Moldova la rang de normă constituțională prin declararea acesteia drept corp comun cu textul Constituției, deoatece Declarația de Independență a RM este documentul politic, ce primează ca timp și importanță asupra documentului juridic –  Constituția RM, care decurge din Declarația de Independență.   Astfel, prin aceasta se va  recunoaște, inclusiv din punct de vedere juridic, denumirea corectă a limbii oficiale din RM –  limba română. Excelențele voastre, distinși judecători ai Curții Constituționale, Vă rugăm să faceți lumină din punct de vedere juridic pentru adevărul științific, și anume, că limba română e denumirea corectă a limbii vorbite în Republica Moldova, răspunzând astfel năzuințelor seculare ale generațiilor de intelectuali din spațiul istoric-civilizator românesc.  Dumneavoastră sunteți români și veți face dreptate limbii române din Republica Moldova!

 Citește AICI pledoaria Anei GUȚU la Curtea Constituțională, 5 decembrie 2013

Lire le Discours d’Ana GUTU à la our Constitutionnelle en français

Vezi AICI sesizarea partea 1

Vezi AICI sesizarea partea 2