Daily Archives

One Article

DESPRE EXCEPȚIONALA SOLIDARITATE A LINGVIȘTILOR FRANCOFONI

Posted by on

20131213_105012 20131213_130033 20131213_151644

În fotografia din centru, de la stânga spre dreapta: Bernard Cerquiglini, rector AUF, Ana Guțu, profesor universitar ULIM, membru al instanțelor AUF din partea Europei Centrale și de Est, Abdellatif Miraoui, rectorul Universității Cadi Ayyad, Maroc, Președintele AUF

La 13 decembrie, Paris, Franța, am participat la reuniunea Consiliului de Administrare a Agenției Universitare a Francofoniei, asociație mondială, ce întrunește circa 800 universități din diferite colțuri ale lumii. Rectorul AUF este renumitul lingvist francez Bernard Cerquiglini, autor al multiplelor studii de autoritate în materie de istorie a limbii franceze. De-a lungul anilor Bernard Cerquiglini și-a asumat responsabilitatea de a consilia guvernul Franței în probleme de funcționare a limbii franceze, a condus echipa de savanți care a elaborat un set de regul noi pentru ortografia limbii franceze, a fost directorul Delegației pentru Limba Franceză, instituție publică ce s-a preocupat de integritatea limbii franceze normative și a vegheat asupra standardizării terminologiei franceze.

În cadrul reuniunii Consiliului de Administrare a Agenției Universitare a Francofoniei rectorul AUF Bernard Cerquiglini m-a felicitat pentru victoria obținută după decizia Curții Constituționale referitor la interpretarea art.13 din Constituție, luptă cu care distinsul lingvist francez era la curent, deoarece a vizitat Republica Moldova în calitate de rector AUF, cunoaște problemele lingvistice și identitare din RM. Bernard Cerquiglini a condus grupul de lucru pentru constituționalizarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și Cetățeanului în 1982 la capitolul statutului limbii franceze din Franța.  Amintim că Bernard Cerquiglini este Doctor Honoris Causa al Universității Libere Internaționale, acest titlu onorific fiindu-i conferit în cadrul unei ceremonii academice organizate cu prilejul seminarului francofon internațional pe tema reîntoarcerii tinerilor specialiști în țara de origine (1 martie 2012).

Astfel, vreau să pun în valoare rolul lingviștilor în soluționarea problemelor ce țin de politicile lingvistice și de rolul limbii naționale în buna funcționare a statului modern. Doresc să subliniez de asemenea rolul pe care l-a jucat și îl va juca Franța, veche democrație europeană, în calitate de sursă inepuizabilă de experiențe juridice și politice pentru statele democratice emergente din Europa de Est. Voi cita din Claude Hagège, care în cartea sa  ”L’homme de paroles. ”, Paris, Folio Essais, 2002, pp.270-271: ”Dacă (în problema limbii)  nu  intervin   lingviştii,   ei  abandonează  iniţiativa la decizia celor, care, …nu-şi pun problema de a obţine binecuvântarea pentru a interveni ei înșiși, în permanenţă, prin ..legi, asupra destinului limbilor… Lăsând cale liberă inginerilor, matematicienilor, juriştilor, care inventează – şi deseori reuşesc sa acrediteze aceste invenţii – tehnolectele, lingviştii  riscă să se lase să înţeleagă   faptul  că  limbile  sunt  chestii  mult  prea  complicate  pentru  a  fi încredinţate lingviştilor. Revendicându-şi  locul în acţiunea reformatoare a limbilor , lingvistul poate contribui la angajarea viitorului acestora,                     şi, într-o oarecare măsură, a viitorului  poporului pe care-l reprezintă, pe căi mai sigure.”

 

***

Le 13 décembre dans les locaux de l’AUF, Place de la Sorbonne 4, Paris, France  a eu lieu la réunion di Conseil d’Administration de l’AUF. Dans le cadre de cette réunion les membres du CA ont adopté le budget de l’AUF conformément à la programmation quadriennale. Les représentants des gouvernements qui sont également des bailleurs des fonds, ont mentionné la nécessité que l’AUF se concentre sur le rayonnement de ses activités, en appuyant la solution des problèmes les plus ardents des universités francophones :  le numérique éducatif, la langue française en tant que pivot des enseignements et de la recherche, la standardisation des revues scientifiques francophones etc. Le recteur de l’AUF M. Bernard Cerquiglini a mentionné les étapes d’évolution de l’AUF depuis 2007 jusqu’à 2013, des années qui ont qualitativement transformé l’AUF d’une agence des moyens dans une Agence pour le développement et la coopération, qui produit des doctrines. En parlant du numérique francophone Bernard Cerquiglini à lancé la métaphore de Pierre Larousse « semer à tout vent », principe d’ores et déjà appliqué pour les Cours Libres Ouverts  à Tous, formations non-diplômantes appelées à répondre au défi de la massification de l’enseignement supérieur.

Mme Ana Gutu a pris la parole pour mettre en évidence la nécessité de soutenir les projets visant à assurer la relève de la francophonie universitaires par des jeunes chercheurs et jeunes professeurs, tout en saluant les progrès fulminants de l’AUF d’une Agence des moyens vers une Agence pour le développement et la coopération, car les universités membres de l’AUD doivent s’engager non seulement à recevoir des moyens, mais aussi à contribuer au développement de la francophonie universitaire.