Yearly Archives

97 Articles

CRĂCIUN FERICIT! LA MULȚI ANI!

Posted by on

20141209_165703

Dragi prieteni!

Va adresez cele mai cordiale felicitări tuturor cu ocazia Crăciunului! Fie ca lumina Nașterii Domnului să lumineze cugetele noastre, să ne facă mai buni, mai generoși, mai raționali și mai responsabili.

Noul an 2015 să ne aducă tuturor un suflu nou de libertate, prosperitate, idei creatoare în serviciul societății și progresului. Fie ca în 2015 Republica Moldova să-și urmeze inconturnabil parcursul său european, să se angajeze ferm pe calea reformelor structurale, atât de necesare pentru a asigura calitatea vieții fiecărui cetățean al Republicii Moldova.

Pentru realizarea dezideratului integrării europene e nevoie de o adevărată cncertare a voințelor politice și civice, e nevoie de un veritabil contract social pentru integrarea europeană.

La mulți ani fructuoși pe calea integrării europene!

****

La 24 decembrie la Președinția Republicii Moldova a avut loc ceremonia de înmânare a distincțiilor unui grup de deputați, miniștri, funcționari, pentru aportul lor în realizarea asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președintele RM Nicolae Timofti i-a înmânat Anei Guțu Ordinul Republicii.

Vezi AICI Video de la ceremonie.

foto 3 foto 6 poză 1 foto 11 poză 3

 

 

ANA GUȚU – MEMBRU ONORIFIC AL APCE, DECORATĂ CU MEDALIA APCE

Posted by on

foto mica 1 DSC06970 foto separatism ALDE_oct2012 photo discurs foto image 12100014Ana Gutu 1 41335_21 dsc063861 Screenshot_2014-04-07-13-57-50

La 17 decembrie 2014 Ana Guțu a fost înștiințată printr-o scrisoare oficială din partea președinției APCE, că, în conformitate cu Regulamentul APCE, amendat la 18.01.1998,  va primi statutul de membru onorific asociat al APCE, înmânându-i-se  pe de o parte, cardul și diploma respectivă. De asemenea, Anei Guțu îi va fi înmânată  Medalia APCE, în conformitate cu Regulamentul APCE, amendat la 23 aprilie 1978.

Ceremonia de înmânare a diplomei de membru onorific al APCE și al Medaliei APCE va avea loc la 26 februarie, la Consiliul Europei, în cadrul sesiunii plenare  APCE, Strasbourg, Franța.

Amintim că Ana Guțu a fost șefa delegației Parlamentului RM la APCE din 2009 până în 2011, în 2011 a fost vice-președintă APCE, în 2014 a exercitat funcția de președintă a Comisiei pentru Cultură, Cercetare, Educație și Mass-Media, APCE din partea grupului politic Alianța Liberalilor și Democraților Europeni (ALDE). 

Video – Ana Guțu: Republica Moldova, bine ai vent în spațiul european!

Discurs Ana Guțu: Despre semnarea Acordului de Asociere a RM la UE, seiunea APCE iunie 2014

Discurs Ana Guțu: Despre necesitatea introducerii a noi sancțiuni împotriva Rusiei, sesiunea APCE, aprilie 2014

Discurs Ana Guțu: Comemorarea victimelor Holodomorului și a foametei organizate din Basarabia, sesiunea APCE, aprilie 2010

Ana Guțu moderează una din ședințele plenare ale APCE

 

LES POUVOIRS DE LA LANGUE – NOUVEAU LIVRE D’ANA GUTU

Posted by on

carte 1 001 20141219_120546

Le nouveau livre de Mme Ana GUTU vient de paraitre, ayant comme titre „Les pouvoirs de la langue”. L’auteur nous présente sa théorie sur les pouvoirs qu’une langue exerce dans une société. A part le pouvoir politique, économique, social et culturel, la langue exerce des influences définitoires sur l’évolution des mentalités sociales dans un pays. L’auteur nous le prouve par le biais d’un riche matériel philosophique et empirique, se basant surtout sur l’exemple des réalités socio-l linguistiques de la République de Moldavie, mais puisant aussi ses idées dans le patrimoine civilisationnel européen, surtout celui français et roumain, sans négliger l’apport des autres continents (la référence que l’auteur fait à l’histoire de la pensée féminine en Amérique Latine).

Une version en langue roumaine paraitra bientôt,  toujours aux éditions de l’Université Libre Internationale de Moldavie. Le lancement du livre aura lieu l’année prochaine lors des journées de la Francophonie au mois de mars.

***

A văzut lumina tiparului o nouă carte a Doamnei Ana Guțu, „Les pouvoirs de la langue” – Puterile limbii, în ea autoarea își cristalizează teoria sa cu privire la puterile pe care o limbă le exercită în societate. Ana Guțu constată, că pe lângă puterile politică, economică, socială și culturală, limba are influențe determinante asupra evoluției mentalităților sociale în orice țară. Autoarea demonstrează afirmațiile sale printr-un material filosofic și empiric bogat, bazându-se mai cu seamă pe realitățile socio-lingvistice din Republica Moldova, dar inspirându-se de asemenea din patrimoniul civilizațional european, mai cu seamă cel francez și românesc, fără a neglija aportul altor continente (referința la istoria gândirii feminine din America latină).

Versiunea în limba română – ”Puterile limbii” – va fi publicată în anul 2015, la editura ULIM. Lansarea ambelor cărți vaavea loc anul viitor în cadrul Zilelor Francofoniei în luna martie.

 

 

”Îmi doresc o presă responsabilă, profund profesionistă…” – interviu pentru media-azi.md

Posted by on
Interviu cu Ana GUŢU, ex-deputată, preşedintă a Comisiei pentru Cultură, Ştiinţă şi Mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) în anul parlamentar 2014, prim-vicerector ULIM

 

Printre chestiunile pe care le-a avut în vizor Comisia pentru Cultură, Ştiinţă şi Mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe care o conduceţi a fost şi cea cu privire la asigurarea transparenţei proprietarilor mass-media. Cum este soluţionată această problemă în alte state? Ce soluţii au găsit ele şi de ce nu le pot găsi deputaţii din R. Moldova? Ce spun standardele europene în acest sens?
Agenda reuniunii de lucru a Comisiei Cultură, Știință, Educație și Mass-media a APCE a conținut examinarea mai multor rapoarte, unul din ele fiind în curs de elaborare de către Gulsun Belgehan (Turcia) cu tema: „Sporirea transparenței proprietarilor media”. Dumneaei a prezentat pre-proiectul de raport, însuși raportul și proiectul de rezoluție va fi adoptat de Comisie la sesiunea din ianuarie 2015, iar raportul va fi propus plenului sesiunii APCE în aprilie anul viitor. Subiectul este unul foarte important pentru ca problema transparenței proprietarilor instituțiilor mass-media să fie consfințită în legislațiile naționale ale statelor membre ale Consiliului Europei. Cel mai pozitiv exemplu, în acest sens, ni-l oferă Danemarca, unde legislația obligă să fie făcute publice numele proprietarilor tuturor instituțiilor media, TV, Radio, presă, inclusiv portaluri internet.

 

Pe parcursul anului 2014 v-aţi preocupat şi de crearea unei platforme web pentru monitorizarea situației vizând securitatea jurnaliștilor în Europa. În context, cât de protejaţi sunt jurnaliştii în statele membre ale Consiliului Europei?

LES INSTANCES DE L’AUF SE RÉUNISSENT A PARIS, 9-11 décembre 2014.

Posted by on

20141209_162952 20141210_091328 20141210_112612 20141210_112542  20141210_161942

Le 9-11 décembre à Paris dans les locaux de l’Agence Universitaire de la Francophonie ont eu lieu les réunions des instances de l’AUF– Conseil Scientifique, Conseil Associatif et Conseil d’Administration.

Le 10 décembre la réunion du Conseil Associatif a eu lieu dans le Collège de France, avec lequel l’AUF a conclu un Accord de collaboration, permettant l’ouverture vers le monde francophone des conférences tenues par les professeurs du Collège de France, institution fondée par François I en 1530. Les conférences seront accessibles via les Campus Numériques francophones, ouverts dans tous les coins du monde dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de l’AUF.

Le Collège de France regroupe environ 300 professeurs chercheurs dans ses 55 chaires. L’institution ne délivre aucun diplôme ni certificat, pourtant, les conférences des professeurs du Collège de France sont très populaires, des étudiants de tous les âges s’empressent à s’y inscrire, afin de bénéficier du savoir partagé par les plus brillants professeurs de la France.

Le Recteur de l’AUF, Bernard Cerquiglini a mentionné l’importance de cette collaboration pour le rayonnement de la pensée universitaire francophone à travers le monde. Le Président de l’AUF, Abdellatif Miraoui, a accentué l’importance de la libre circulation des savoirs dans l’ère du numérique, qui est mis aux services des étudiants et des professeurs y compris grâce aux multiples actions menées par l’AUF à travers le monde.

Les membres du Conseil Associatif ont discuté et ont validé les indicateurs stratégiques de l’AUF, la politique associative de l’AUF,  ont pris note des manifestations francophones les plus importantes telles la réunion des présidents des conférences des recteurs et des présidents des universités francophones membres de l’AUF, qui s’est tenue à Paris au mois de juillet, du colloque international « Femmes universitaires, femme du pouvoir ? », qui s’est tenu le 13-14 novembre lors du XV-e Sommet des Chefs d’États et de gouvernements de la Francophonie, de Dakar, Sénégal. Ensuite le Conseil Associatif a voté l’adhésion à l’AUF de dix établissements d’enseignement supérieur , dont la Universidad Autonoma de Mexico, la Universidad Nacional de Costa Rica, l’Université de Novi Sad, Serbie et autres. Avec ces adhésions le nombre des universités membres de l’AUF s’élève à 804, provenant de 102 pays du monde.

Le 11 décembre dans les locaux de l’AUF rue de la Sorbonne, 4, le Conseil d’Administration s’est réuni pour discuter devant les représentants des gouvernements membres de l’OIF  des stratégies et des priorités de l’AUF pour l’année 2015, en concordance avec la programmation quadriennale, adoptée lors de l’Assemblée Générale de l’AUF de Sao-Paolo, Brésil. Les représentants des gouvernements des pays francophones ont hautement apprécié les efforts de la présidence et de l’exécutif de l’AUF dans la promotion des actions menées par l’AUF au profit des étudiants, des chercheurs, de l’excellence universitaire. Les membres du Conseil d’Administration ont adopté le budget prévisionnel de l’AUF pour 2015.

20141211_144620 20141211_113302 20141211_092752 20141211_124139

 

 

 

 

 

 

CONFERINȚĂ: LIBERTATEA MASS-MEDIA ȘI SECURITATEA JURNALIȘTILOR, SENATUL FRANȚEI, PARIS, 4 decembrie 2014

Posted by on

20141204_140305 20141204_090906 20141204_093107

La 4 decembrie în Senatul Franței, Paris,  a avut loc Conferința pe tema Libertății mass-media și securității jurnaliștilor. Conferința a fost organizată de Comisia Cultură, Știința, Educație și Mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pe care am avut onoarea să o conduc pe parcursul anului parlamentar 2014 în numele grupului politic Alianța Liberalilor și Democraților Europeni (ALDE) din cadrul APCE. Inițiativa pentru găzduirea conferinței a avut-o Senatul Franței, senatorul francez Jacques Legendre fiind la sursa evenimentului. Conferința a fost precedată de semnarea solemnă a Protocolului pentru crearea platformei on-line vizând fortificarea protecției jurnaliștilor. Protocolul a fost semnat de Torbjørn Jagland, Secretarul General al CoE și reprezentanții organizațiilor media internaționale. Conferința a fost inaugurată de Anne Brasseur, Președinta APCE (ALDE), Catherine Morin-Desailly, Președinta Comisiei cultură, educație și comunicare din Senatul Franței și subsemnata. La conferință au participat atât membrii Comisiei Cultură, Știința, Educație și Mass-media (APCE), cât și senatori francezi, dar și 15 președinți ai comisiilor de profil din parlamentele statelor membre ale CoE.

Conferința s-a desfășurat în jurul a trei ateliere. Atelierul 1 – Fortificarea protecției jurnaliștilor împotriva atacurilor fizice; Atelierul  2 – Salvgardarea libertății jurnaliștilor media împotriva utilizării deturnate a legislației; Atelierul 3 – Spre un mecanism de alertă precoce și de reacție rapidă a CoE întru protecția libertății mass-media și securității jurnaliștilor.

În cadrul conferinței, pe care am avut onoarea să o moderez, au luat cuvântul  Gerard Davet, jurnalist, Le Monde (Franța), Claudio Fava, Vice-președinte al Comisiei parlamentare pentru lupta împotriva mafiei, Camera Deputaților (Italia), Oksana Romaniuk, jurnalistă, Președinta Institutului Media (Ucraina), Andrey Lipsky, Editor adjunct la Novaya Gazeta (Rusia), Liliane Landor, British Broadcasting Corporation – BBC (Marea Britanie), Amberin Zaman, jurnalist, The Economist (Turcia), Jean-Paul Marthoz, jurnalist, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (Belgia), Ales Beliatski, laureatul Premiului drepturilor omului Vaclav Havel 2013 (Belarus), Gvozden Flego, raportor APCE pentru protecția și libertatea mass-media în Europa, Jerome Bouvier, Mediator Radio France, creatorul și organizatorul ”Assises du journalisme”, William Horsley, Reprezentantul libertății mass-media al Asociației Jurnaliștilor Europeni (Londra), Lucie Morillon, Director de programe, Reporteri fără frontiere (Paris).

Vorbitorii au menționat importanța lansării Platformei on-line vizând fortificarea protecției jurnaliștilor, dar și necesitatea ca această să nu fie transformată într-o banală bază de date statistice cu privire la numărul jurnaliștilor uciși, arestați și maltratați în lume. Toți vorbitorii au lansat un apel către legiuitorii prezenți la conferință de a contribui la ameliorarea legislațiilor naționale în materie de de-penalizare a defăimării, de asigurare a securității jurnaliștilor de investigație, a persoanelor-surse de informare. În 18 țări din cele 28 membre ale UE defăimarea este subiect al codului penal.

Claudio Fava a menționat precaritatea materială a unor jurnaliști italieni, care din necesități materiale, sunt fie convinși să înceteze investigația, fie să publice materiale manipulatoare etc. Un caz îngrijorător reprezintă situația jurnaliștilor din Ucraina, unde circa 300 jurnaliști au fost bătuți și torturați. O problemă gravă constituie impunitatea personalelor implicate în cazurile de omor, tortură și maltratare a jurnaliștilor. Chiar dacă anchetele sunt uneori duse la bun sfârșit, sunt pedepsiți doar executorii crimelor, dar nu și comanditarii. Așa este cazul jurnalistei Ana Politkovskaya, a fost identificat ucigașul, nu și comanditarul. În unele cazuri jurnaliștii sunt arestați, dar motivele invocate nu sunt legate de exercițiul profesional, ci de alte cauze intentate, pentru a camufla de fapt pedepsirea acestora pentru libertatea de exprimare.

Pe parcursul anului 2014 101 jurnaliști au murit, 31 strict în legătură cu exercițiul profesional, zeci de percheziții au loc la redacțiile media din diferite țări, jurnaliștii sunt implicați în altercații cu organele de drept.

La inițiativa deputatei APCE din Serbia Vesna Marianovic,  participanții au căzut de acord să inițieze în parlamentele lor naționale dezbateri anuale pe problema libertății mass-media și protecției jurnaliștilor cu participarea reprezentanților instituțiilor media. Gvozden Flego (Croația), deputat APCE, profesor universitar, a afirmat că poate uneori este cazul ca gândirea politică să se adapteze la gândirea mass-media.

Conferința a fost de real folos pentru legiuitorii prezenți la ea, rămâne de responsabilitatea parlamentelor naționale să ducă la bun sfârșit inițiativele jurnaliștilor internaționali pentru a ameliora situația la capitolul libertății de exprimare și securității jurnaliștilor.

Discurs de inaugurare a Conferinței, Ana Guțu  (FR)

Programul Conferinței (FR)

***

20141205_090835 20141205_092652 20141205_113712

La 5 decembrie, în localurile CoE, Paris,  a avut loc ședința de lucru a Comisiei Cultură, Știința, Educație și Mass-media a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Comisia a examinat proiectele rapoartelor pe tema Libertății media în Europa, Patrimoniului cultural în situații de criză, Bibliotecile și muzeele în condițiile lumii care se schimbă, Mobilitatea studenților, Augmentarea transparenței proprietarilor media, Strategii coordonate pentru o bună guvernanță a internetului, Democrație și cultură. Audierile reuniunii Comisiei din 5 decembrie au fost organizate pe marginea raportului Reforma guvernanței fotbalului. La audieri au participat experții Gilbert Houngbo, Director general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii, Steven Murphy, Secretar General al sindicatului britanic al muncitorilor din construcție, Walter de Gregorio, Director pentru comunicare și afaceri publice (FIFA) și Alasdair Bell, Directorul serviciului  juridic (UEFA). Discuțiile au fost purtate în contradictoriu cu preponderență în jurul subiectului dacă FIFA este responsabilă de soarta muncitorilor, care muncesc în condiții precare în Quatar la construcția stadioanelor pentru campionatul mondial de fotbal din 2022. În cadrul reuniunii Comisia Cultură, Știința, Educație și Mass-media a votat în unanimitate candidatura Muzeului Civilizațiilor Mediteraneene și Europene (MUCEM), Marsilia, Franța, la Premiul Muzeului Consiliului Europei 2015.

 

 

PUTEREA JUDICIARĂ A LIMBII

Posted by on

Themis

Puterea judiciară a limbii (versiune publicistică)

În unul din eseurile mele științifice pe subiecte sociolingvistice am stabilit existenţa a patru puteri pe care o limbă le poate exercita într-o societate: puterea politică, puterea economică, puterea socială şi puterea culturală. Nu am lăsat loc pentru puterea judiciară pe care o limbă o poate exercita în societate, fapt deloc întâmplător, deoarece jurisprudenţa acoperă în egală măsură segmentul politic (texte de legi), segmentul cultural (educaţie/formare) sau social (profesionalizare).

Totuşi,  definită dintr-un unghi instrumentalizat (mijloc excluziv de comunicare în cadrul proceselor judiciare oricare ar fi manifestarea de formă – scrisă sau orală),  limba constituie corpusul prin excelenţă al unui proces judiciar: începând cu discursul acuzatorului, trecând prin pledoaria avocatului şi intervenţiile martorilor.

Ceea ce vom încerca să elucidăm în articolul nostru este fenomenologia procesului judiciar în evoluţie în baza exemplului Franţei (corpusul de pledoarii). Ne vom pronunţa de asemenea a propos de impactul istoriei judiciare asupra destinul unei ţări.

Fundamentele filosofice ale unei societăţi sunt eminamente importante pentru constituirea unei naţiuni, pentru înflorirea culturii, artelor frumoase, sistemului educativ al unei ţări. Sistemele filosofice au generat dezvoltarea ştiinţelor, fie a celor exacte sau umaniste, care, la rândul lor, au contribuit la organizarea socio-economică a societăţilor. Limba a fost unicul vehicul cu ajutorul căruia doctrinele ştiinţifice au văzut lumina zilei, au fost experimentate, au triumfat ori s-au prăbuşit, ducând spre glorie sau uitare pe creatorii săi.

Din toate domeniile socio-economice jurisprudenţa pare să fi exercitat un rol determinant în avansarea ţărilor spre democraţiile moderne. Or, istoria unei ţări este fără doar şi poate şi istoria gândirii juridice. Franţa şi-a adjudecat pe bună dreptate paternitatea teoriei separării puterilor în stat graţie spiritului strălucit al lui Montesquieu, o figură emblematică pe firmamentul doctrinar juridic:

« Nu există libertate dacă puterea de a judeca nu este separată de puterea legislativă şi de cea executorie. Dacă ea ar fi fost alipită la puterea legislativă, puterea asupra vieţii şi libertăţii cetăţenilor ar fi arbitrară. Dacă ea ar fi alipită puterii executorii, judecătorul ar putea avea forţa unui opresor”. (traducerea noastră. » (Montesquieu, De l’esprit des lois).

Postulând că «Legea este, în general, raţiunea umană, Montesquieu i-a conferit limbii, purtătoare de cuvânt a raţiunii, puterea incontestabilă  de a ţese sisteme complexe ale jurisprudenţei în toate manifestările sale: legi, procese judiciare, contracte, testamente etc. Mult mai înaintea lui Montesquieu, Aristotel a fost acel care a definit limba/vorbirea drept un  fenomen specific, propriu în exclusivitate  oamenilor, utilizat de aceştia în scopuri sociale foarte precise:  « Omul este un animal politic, mult mai mult decât oricare albină sau oricare animal gregar. Căci, noi o spunem deseori, natura nu face nimic întâmplător. Singurul dotat cu vorbire printre animale este omul.…vorbirea există pentru a manifesta utilul şi dăunătorul, justul şi injustul.”/„L’homme est un animal politique, bien plus que n’importe quelle abeille ou n’importe quel animal grégaire. Car, nous le disons souvent, la nature ne fait rien en vain. Et seul parmi les animaux l’homme est doué de parole …la parole existe en vue de manifester l’utile et le nuisible, le juste et l’injuste… ». (Aristotel).

Examinând istoria marilor procese ale Franţei din sec.XV până în secolul XX, noi vom formula o primă constatare, din punctul nostru de vedere puterea judiciară a limbii poate fi definită drept utilizarea abilă a limbii în scopul de a acuza sau achita un prezumat vinovat, care, pe lângă faptul de a fi cetăţean, este de asemenea un principe (adică, monarh, ministru, personalitate  publică eminentă etc), al cărui conflict ajuns în faţa tribunalelor stigmatizează societatea, bulversând-o şi contribuind la schimbarea sau evoluţia mentalităţilor sociale. Această definiţie axiomatică ne va servi drept punct de start pentru reflecţiile noastre, şi nu e deloc întâmplător faptul că am ales exemplul Franţei, o ţară europeană, o veche democraţie, zidită din punct de vedere istoric de o manieră evolutivă, dar şi revoluţionară. Franţa este ţara care a cunoscut o adevărată paradă a spiritelor intelectuale cele mai prolifice, dar şi execrabila ghilotină, finalmente toate aducându-şi contribuţia la construcţia republicii moderne, încadrată în stabilitate economică, socială şi politică.

 Astfel, puterea judiciară a limbii este constituită din tratate şi texte de legi, discursuri acuzatoare (publice), pledoariile avocaţilor, scrieri literare cu statut de pledoarii.  Această structură ne-a fost sugerată de sursele care sunt astăzi disponibile pentru cei ce sunt interesaţi de subiect. Desigur, modernitatea oferă alte posibilităţi de documentare, dar ţinând cont de incursiunea istorică a demersului nostru tematic, e de datoria noastră să menţionăm că istoria gândirii juridice este cuantificabilă, în primul rând, graţie documentelor scrise. Scrierile cele mai perene sunt, fără îndoială, tratatele şi textele de legi. Totuşi, partea majoră a tot ceea ce poate fi înglobat în fenomenul judiciar pe parcursul istoriei este evanescentă, deoarece discursurile acuzatorilor publici şi pledoariile avocaţilor au fost rareori documentate, cu excepţia unor procese judiciare de rezonanţă, care au supravieţuit graţie scrierilor literare ale epocii. Această istorie a dosarelor judiciare este de asemenea istoria cuvintelor pronunţate pentru a convinge, istoria emoţiilor şi elocinţei, istoria angajamentelor politice şi sociale. Evanescenţa oralităţii discursului judiciar ne face să ne gândim la o posibilă căutare a cuvintelor şi discursurilor pierdute în timp. Trebuie să remarcăm faptul că orice tribunal reprezintă un loc unde oamenii se exprimă. Acuzatorii, avocaţii, martorii, inculpaţii, care se apără ei înşişi – toţi sunt reuniţi sub acelaşi acoperiş, şi deseori tribunalul seamănă cu o scenă de teatru, unde un spectacol fabulos este jucat pentru un public al epocii, sau, mai mult decât atât, pentru timpurile viitoare.

Să aruncăm deci o privire  asupra interferențelor textelor produse de diferite personaje implicate direct în  procesele judiciare, prin ținerea discursurilor, dar și personaje implicate în procesele judiciare din exterior, prin luarea de atitudini, de obicei acestea fiind personalități ale vieții publice, cunoscute  în societate.

Din toate aceste entități discursive, fără îndoială, discursurile acuzatorilor par să ne intereseze mai puțin, deoarece ele reprezintă scrieri birocratice, impregnate de termeni juridici ale epocii, fără a mai spune că deseori discursurile acuzatorilor publici se dovedeau a fi non-fondate.

Anume discursul apărării este cel mai important, deoarece discursul apărării trebuie să influențeze sentința finală, pronunțată de judecători. Istoria reglementărilor apărării nu este deloc scurtă, chiar dacă umanitatea a avut nevoie de ceva timp pentru a ajunge la instituția avocatului. În Franța profesia de avocat a fost instituționalizată pe timpul regelui Filip cel Frumos (sec.XIV), dar sistemul de proceduri a fost pus la punct abia în sec.XVII.  Până atunci exista obișnuința de a oferi posibilitatea persoanei condamnate să se apere ea-însăși, sau, după condamnarea inculpatului, cineva putea interveni pe lângă suveran cu scopul de a implora grațierea condamnatului.  Aceste scrieri reprezintă adevărate pledoarii în sensul modern al termenului. Pe lângă aceasta, scrisorile-pledoarii, generate de scriitorii, care interveneau  pentru a clarifica un conflict ajuns în tribunal, au generat adevărate capodopere pe marginea proceselor faimoase.

Scopul suprem al unei pledoarii este de a convinge. Toate părțile componente ale pledoariei sunt axate pe persuasiune. Orice pledoarie este concepută pentru a convinge, și, în funcție de tipul discursului – acuzator sau apărător, oratorul trebuie să convingă judecătorii sau alte instanțe că verba  lor sunt veritabile, sunt cele mai corecte. Pledoariile pe care le-am analizat se pliază perfect structurii triadice– realul, imaginarul și simbolicul. Realul cuprinde în mod evident expunerea faptelor, imaginarul presupune manipularea verbală, care este utilizată pentru a falsifica realul, și, finalmente, simbolicul, reprezentând judecăți/raționamente, care se ridică deasupra contextului istoric și juridic al pledoariei, pentru a  lua viață în formulă lingvistică atemporală, uneori abstractă, aplicabilă în mod universal în situații similare. Noi le-am numit filozofeme – Expresii concentrate într-un adevăr socio-uman și care nu sunt susceptibile de a fi alterate în spațiu și timp.

Toate cele trei părți componente ale pledoariei sunt marcate de elocința oratorului. Alegerea lexicului este de o importanță crucială pentru atingerea finalității  pledoariei: a convinge judecătorii. Pledoariile pe care le-am analizat diferă în ceea ce ține de cota parte a realului, imaginarului și simbolicului în structura lor. Astfel, există pledoarii, în care locul faptelor reale este foarte important și în care oratorul evocă o suită de evenimente pentru a clarifica situația inculpatului (de exemplu, discursul acuzator al lui Robespierre împotriva lui Ludovic al XVI sau cele două pledoarii ale lui Berryer în favoarea generalului Cambronne). Există pledoarii mai scurte ca durată și mai concentrate pe dimensiunea elocinței (de exemplu, pledoariile lui Portalis, avocatul soției lui Mirabeau, sau perorarea lui Desèse pentru regele Ludovic al XVI. Ambele tipuri de pledoarii sunt construite pe exploatarea figurilor de gândire (figures de pensées), dar anume al doilea tip de pledoarie pare a fi bazat pe elocvență, deoarece rechizitoriul inculpaților este foarte solid.

Vom intra în miezul subiectului, adică, vom studia și analiza textele pledoariilor pentru a urmări cum limba și-a exercitat puterea asupra constituirii gândirii judiciare europene, stabilirii principiilor fundamentale ale dreptului, evoluției noțiunii de drepturi ale omului.

Am analizat un corpus de 44 de pledoarii și discursuri de acuzare, note de pledoarii, eseuri literare, repertoriate în cartea lui Nicolas Corato ”Cele mai mari procese ale Franței sec.XV-XX”, Barcelona, 2010. Zece din aceste discursuri reprezintă  documente scrise, care niciodată nu au fost pronunțate în fața tribunalelor.

Vom reproduce doar câteva din sintezele acestor pledoarii, ce au elucidat procese răsunătoare la nivel de întreaga Europă, vom trece în revistă filozofemele cele mai relevante, care și astăzi sunt de actualitate. Plângerea adresată regelui Franței Charles VI în favoarea gloriei regatului Franței și împotriva delapidărilor făcute de consilierii regelui Franței Charles VI ,a fost scrisă în  1405       de Jean Charlier de Gerson, teologul  Sorbonei. În numele Sorbonei clericilor el încearcă să prevină războiul civil și să întoarcă monarhiei litera nobleței, El se revoltă împotriva abuzurilor de orice gen, care făceau lege în acea epocă.  Filozofemă (idee de bază – critica corupției): ”Și cine mă rog sunteți, voi? răspunde adevărul: tu ești o simplă creatură aservită de orice frică și tribulație, de frig, de căldură, de durere, de boli și necesitatea inevitabilă a morții…: oricare ți-ar fi hainele pe care le ai, aurul sau argintul, sau pietrele prețioase, sau familia pompoasă alături de tine…ce mai contează toate acestea dacă trupu-ți oricum va sfârși în calitate de pradă a mormântului?”

Memoriile  pentru apărarea lui Fouquet au fost scrise  în 1664 de către Paul Pelisson, (1624-1693), cărturar, autor al primei Istorii a Academiei Franceze de la origini până la 1653, întemnițat pentru patru ani în Bastilia din cauza că l-a apărat pe Fouquet. Fapte : vestitul proces al lui Fouquet, fost  ministru al finanțelor al monarhiei franceze, împotriva căruia urzea planuri Colbert, învinuindu-l pe Fouquet de corupție și delapidare de bani din haznaua regelui. Ulterior Colbert a devenit următorul ministru al finanțelor al coroanei franceze. Ambii, și Fouquet și Colbert, au intrat în istoria Franței ca doi mari diriguitori ai finanțelor, care au introdus inovații în sistemul monetar francez  .  Elocința memoriilor  se datorează elogiilor excesive în adresa regelui Ludovic al XIV-lea. Filozofemă (invocă imperfecțiunea funcționării instituțiilor statului): ”Corupția a pătruns acolo, e adevărat, dar unde nu a pătruns aceasta deloc? Această parte a statului e cu adevărat bolnavă, dar care din alte părți ale statului beneficiază de o sănătate deplină și întreagă? Eu nu văd nimic mai demn de considerațiune în Franța decât Biserica, Spada și Veșmântul.”

Pledoaria prin care se pronunța împotriva utilizării de către judecători a confesiunilor în formă scrisă ca probă în procesul de judecată, a fost  prezentată în scris în 1675 de către Maitre Nivelle, avocat,  secolul XVII, în timpul procesului Marchizei  de Brinvilliers, cunoscută prin oroarea și atrocitățile crimelor sale, înveninărilor în serie. Ea a fost condamnată de parlament la moarte prin decapitare, iar corpul ulterior să-i fie ars și cenușă dispersată pe piața de Grève. Nivelle apără una din valorile religioase cele mai de preț – dreptul la confesiune și secretul confesiunii. Filozofemă: ”Deci, a afișa secretul confesiunii este o mare profanare. Toate motivele umane dispar ca niște umbre în lumina justiției divine, în brațele căreia omul este gata să cadă!”

O pledoarie vestită în istoria gândirii judiciare este pledoaria de avocat, menită să reabiliteze memoria lui Jean Calas . Pledoaria a fost pronunțată în 1762 de Alexandre Jérôme Loyseau de Mauléon  (1728-1771), avocat în parlamentul din Paris. Fapte : Afacerea Calas – pentru totdeauna devenită sinonim cu ”eroare judiciară”, dezvăluie că la 15 octombrie 1761 la Toulouse, fiul protestantului Jean Calas se sinucide. Rumoarea circulă precum că tatăl său și-ai ucis fiul pentru a evita ca acesta  să se convertească în catolicism. Probe nu existau, dar Jean Calas a fost judecat  și condamnat la moarte prin sfâșiere pe roată. Din acea zi familia sa nu a mai încetat să caute justiție pentru a-i reabilita memoria. Filozofemă (protest împotriva fanatismului): La ce meditați voi, o, judecătorii mei? Ce veți face? Sunteți voi oare tați, magistrați, bărbați? Excesele unui popor fanatic au pregătit oraculele voastre? Va cădea pânza din ochii voștri. Și atunci paloșul durerii va sfâșia zi și noapte măruntaiele voastre. O, judecată incredibilă și teribilă! Judecată, pe care aș dori să o smulg din analele secolului nostru, pentru onoarea patriei mele! Fanatismul face ca totul să fie credibil, deoarece, de fapt, el face ca totul să fie posibil.”

Pe marginea aceluiași caz al lui Jean Calas, a fost conceput și eseul filosofic al lui  de Voltaire (1694-1778)  Traité sur la tolérance/Tratat despre toleranță,  1763. Filozofemă (în apărarea toleranței ca valoare general-umană) : ”Nu e nevoie de o mare artă, de o elocință elevată, ca să dovedești că toți creștinii trebuie să se tolereze reciproc. Voi spune mai mult, vă spun că trebuie să îi privim pe toți oamenii ca pe frații noștri. Cum? Fratele meu Turcul? fratele meu Chinezul? Evreul? Siamezul? Da, fără îndoială, nu suntem noi oare toți copiii aceluiași tată și creaturi ale aceluiași Dumnezeu?”

Pledoariile în procesele de divorț au stat și ele la baza experienței judiciare civile. De exemplu,  pledoaria  în favoarea soției lui Mirabeau, pronunțată în 1780 de Jean Portalis (1746-1807) avocat în Aix en Provence, redactorul Codului civil și al concordatului din 1801. Fapte : procesul Mirabeau împotriva lui Portalis, avocatul soției lui Mirabeau. Elocința este obținută prin acuzații grave în adresa lui Mirabeau, iar jongleria de cuvinte a făcut ca soția lui Mirabeau să câștige procesul. Filozofemă (astfel de acuzații pot fi aduse și azi unor soți iresponsabili în cadrul proceselor de divorț) : El a fost un fiu rău, un soț rău, un tată rău, un cetățean rău, un tip periculos…; Ce drepturi poate să aibă cel care niciodată nu a știut ce înseamnă obligațiunea, care a jucat cu onoarea, cu buna credință, cu virtutea, care nu a respectat nici legăturile de conveniență, nici cele de sânge sau de natură?”

Pledoaria de avocat pronunțată în 1793 de   Raymond Romain Desèze (1748-1828) a fost în favoarea grațierii lui Ludovic al XVI;  el a fost asistat pentru redactarea pledoariei de   Malesherbes (autorul gramaticii fundamentale a limbii franceze) și Tronchet în procesul lui Ludovic al XVI-ea, care a compărut în fața Convenției, constituite cu statut de. Filozofemă (în apărarea grațierii monarhului): Îi reproșați sângele vărsat! Voi vreți ca acest sânge să fie răzbunat prin el! Cetățeni, eu nu închei…Eu mă opresc în fața istoriei: gândiți-vă că ea va judeca judecata voastră, și că această judecată va fi cea a secolelor!”

Prima  și ce  de a doua pledoarii ale lui Pierre Antoine Berryer (1790-1868), avocat, deputat de Marsilia, ales academician al Academiei Franceze. Pledoariile au fost pronunțate în 1816 în timpul procesului generalului Cambronne, un brav militar, care a fost învinuit de trădare a Franței pentru a fi luptat împotriva țării cu propriile arme, Cambronne a fost achitat, pledoaria lui Berryer ajutându-l în acest sens. Filozofemă (în apărarea onoarei și cinstei militare a unui brav general francez): De fiecare dată când o ardoare franceză v-a dus în mijlocul pericolului, în focul luptelor, ați admirat pe generalul  Cambronne. Dar Bonaparte, în ciuda greutății căderii sale, așa și nu și-a mai revenit din euforia acestei puteri suverane, de care a abuzat.”

O altă pledoarie renumită a aceluiași avocat  Pierre Antoine Berryer este cea din cadrul procesului lui Chateaubriand, care scrisese și publicase, în pofida interdicției guvernului, un Memoriu în care a luat partea ducesei de Berry, aceasta dorind să-și vadă revenit la tron pe fiul său, ultimul din dinastia Bourbon, tronul Franței fiind ocupat de Ludovic-Philippe, duce de Orléans. Subiectul central al pledoariei este apărarea dreptului la libertatea de exprimare a presei. Filosofemă: ”Care este rolul pe care presa este chemată să-l joace într-o țară unde legea majorități este suverană? Și, deoarece această revoluție a avut loc, așa se întâmplă că Domnul Chateaubriand nu mai are nici spiritul său elevat, nici dragostea sa pentru binele public; îi cereți să renunțe la credințele sale, pretindeți că el ar trebui să înceteze să aibă încredere în principiile și opiniile care, timp de atâtea secole, au edificat gloria Franței! Voi sunteți Francezi, voi sunteți poporul, voi îl veți achita pe Chateaubriand! Rege atotmilostiv, cum e posibil ca în lăcașul domniei tale ….cineva îndrăznește să- spună scriitorului: ”Lăsați la o parte pana; mergeți în piața publică, unde noi vom trimite ucigași ca să vă răspundă”. ”

Pledoaria lui  Charles-Forbes-René, conte de Montalembert (1810-1870), pair al Franței, apărător aprig al catolicismului pe timpul celei de-a II Republicii și al Imperiului, a fost pronunțată în cadrul procesului Școlii Libere. În 1831, la cei 20 de ani abia împliniți, contele de Montalembert împreună cu abatele Lacordaire deschid o școală liberă la Paris, ceea ce contravine legii, care încredințase monopolul educației Universității din Paris. Inculpații au plătit o amendă  de 1000 de franci. Pledoaria este de o elocvență rarisimă, și a avut un impact foarte răsunător în societate. Subiectul central al pledoariei este revendicarea dreptului la învățământul privat religios (minoritar), altul decât cel public. Filozofemă: ”Dar mai există în lumea aceasta ceva, care se numește credință, ea nu a murit încă în toate inimile: anume ei i-am dat la fragedă vârstă inima și viața mea. Legile voastre ne proclamă majoritatea poporului francez, ah! Pentru Dumnezeu! Scutiți-ne pe noi de acest titlu van, și întoarceți-ne pentru acest preț  libertățile pe care nimeni nu are dreptul să le conteste unei minorități ma slabe!”

Pledoaria, pronunțată în 1856 de către Marie-Antoine-Jules Sénard (1800-1885), avocat, președinte al Adunării Naționale și Ministru al Internelor, în cadrul faimosului proces al Doamnei Bovary, a intrat în istoria gândirii judiciare ca pledoarie în favoarea libertății creației literare. Gustave Flaubert a fost purtat prin tribunale pentru ofensă adusă în adresa moravurilor și religiei. Grației pledoariei lui Sénard, scriitorul a fost achitat la 7 februarie 1857.  Filozofemă: ”Oare lectura unei cărți ca aceasta îți inspiră dragostea pentru viciu, îți inspiră oroarea pentru viciu? Lectura acestei cărți nu poate să producă asupra voastră o altă impresie decât cea pe care a produs-o asupra noastră, adică: această carte este excelentă în ansamblu, iar detaliile sunt ireproșabile. ”

Un alt proces similar a avut loc  împotriva poetului Charles Baudelaire, autorul culegerii de poeme Florile răului”. În cadrul procesului  avocatul Gustave Chaix d’Est-Ange (1800-1876), personalitate politică, magistrat,  pronunță pledoaria sa în 1857 , elocința acestei pledoarii face ca poetul să fie achitat.  Filozofemă: Așa precum există falși  enoriași, așa există și falși bravi. Și cu riscul de a confunda moneda falsă cu cea adevărată, trebuie să facem diferență între ipocrizie și devoțiune.”

O altă pledoarie renumită prin cauza sa este cea pronunțată în 1851 de Victor Hugo  (1802-1885) împotriva pedepsei cu moartea, în cadrul procesului lui Charles Hugo, jurnalist, fiul lui Victor Hugo, care se prezentă în fața tribunalului Senei, pentru că  a publicat un articol în ziarul Evenimentul (L’Evénement), în care a descris în detalii ororile unei execuții prin ghilotinare. Filozofemă: ”Critica – da, revolta – nu. Iată adevăratul sens; sensul unic al acestui cuvânt – respectul față de lege. Această lege în fața căreia conștiința umană reculează cu anxietate în fiecare zi tot mai profundă,  e vorba de pedeapsa cu moartea. În prezența unor fapte înspăimântătoare, pe care vi le-am descris, voi veți spune ghilotinei: Tu ai dreptate! și voi veți spune milei: Tu nu ai dreptate!”

Eseul „Eu acuz” (« J’accuse »), de fapt e o scrisoare adresată președintelui republicii, redactată de Emil Zolà (1840-1902),  din cauza căreia i s-a intentat și lui  un proces judiciar. Procesul Dreyfus (1894-1898)  a intrat pentru totdeauna în istoria gândirii judiciare ca un proces împotriva antisemitismului, în care armata a jucat un rol nefast, deoarece mai mulți generali au fost implicați în istoria cu ”bilețelul”, fabricat și el de militari-intriganți. În urma acestor intrigi Dreyfus, ofițer evreu, a fost învinuit de mare trădare a Franței. Emile Zola s-a implicat personal în apărarea lui Dreyfus, care nu a fost achitat decât în 1904.   Filozofemă: ”Ce pată de glod pe numele dumneavoastră – vroiam să zic, pe a dumneavoastră domnie – această afacere Dreyfus! Da, noi asistăm la acest spectacol infam, al oamenilor pierduți în datorii și crime, a căror inocență este proclamată, în timp ce însăși onoarea unui alt om, cu o viață și carieră nepătată, este lovită! Nu am decât o singură pasiune, cea a luminii, în numele umanității, care a avut atât de suferit și care are dreptul la fericire. Ce pată de glod pe numele dumneavoastră – vroiam să zic, pe a dumneavoastră domnie – această afacere Dreyfus!” În cadrul aceluiași proces, a fost pronunțată în 1898 pledoaria lui  Fernand Labori (1860-1917), avocat, jurnalist, om de afaceri, deputat de Reims. Dreyfus, acuzat de înaltă trădare, este condamnat în 1994, exilat pe Insula Dracului, refugiat în 1999, condamnat din nou și grațiat de președintele Franței Emile Loubet în 1904. Filozofema sa a intrat în istorie: ”Eu tot aș vrea să strig : ”Trăiască armata!”, dar aș vrea de asemenea să strig ”Trăiască Republica!” și ”Trăiască Franța!”, adică ”Trăiască Dreptul! Trăiască idealul etern!””

Pledoaria lui Joseph Paul-Boncour (1873-1972), avocat, personalitate politică influentă, ministru al muncii, ministru al războiului, ministru al apărări naționale, ministru de stat, ministru al afacerilor externe, a fost pronunțată în cadrul procesului asasinatului lui Jean Jaurès, în 1919.  Jaurès a fost asasinat la 31 iulie 1914 de către Raoul Villain. Acesta l-a asasinat pe  Jaurès, fanatismul fiindu-i alimentat de atacurile isterice ale presei împotriva renumitului politician de stânga. Asasinul nu a fost judecat decât în 1919 după Armistițiu. Din păcate, el a fost achitat și imediat pus în libertate. Filozofemă:  ”Deci, unde va merge acest om să caute opiniile care îl inspiră, dacă nu în mediile pe care le frecventează și ziarele pe care le citește? Iată calomnia adunată în presă, iată prima cauză a crimei!… Și noi întrebăm în spirtul reconcilierii la, la care suntem îndemnați, să nu uităm, totuși – și eu spun aceasta fără mânie, fără ură, fără a ridica vocea măcar – dar, să nu uităm, totuși, pe drumul pe care îl avem a parcurge, că, pe de o parte, există victima, iar pe de alta – ucigașul.”

Ne rămâne să reflectăm impactul, pe care puterea judiciară a limbii, prin exemplele de pledoarii  și discursuri de acuzare analizate, a exercitat asupra societății franceze în plan istoric. Primul impact, de obediență individuală: toate discursurile au influențat direct destinele acuzaților, unii din ei fiind achitați, alții condamnați. Al doilea impact, de obediență istorică: procesele pe care le-am analizat, sunt toate emblematice și ele au marcat nu doar istoria gândiri judiciare franceze,  istoria țării – Franța, ci și istoria Europei. Din pledoariile analizate am distins clar nașterea unor principii fundamentale ale dreptului modern, dar și a democrației contemporane – supremația legii, dreptul la un proces echitabil, dreptul pentru libertatea de exprimare a presei, dreptul la alegerea opțiuni educaționale, dreptul la viață, dreptul la creație, dreptul minorităților, toleranța, ș.a.

După această prezentare foarte succintă a celor mai vestite procese din istoria gândirii judiciare a Franței, ne putem da seama despre importanța precedentelor judiciare, a proceselor răsunătoare, devenite renumite grație problematicii generice, grație impactului social al acestor procese. Justiția unei țări funcționează inclusiv în baza patrimoniului istoric propriu.

Dar cum rămâne cu sistemul judiciar al țărilor cu democrații emergente, precum e, de exemplu, cel al Republicii Moldova? Care ar fi pentru scurta istorie a RM cele mai răsunătoare procese judiciare, ridicate la rang de interes social și național? Stau și mă gândesc, și nu găsesc un răspuns! Avem răspuns clar și net referitor la ”Dosarul 7 aprilie 2009”? Dar referitor la dosarul ”Vânătoarea din Pădurea Domnească?” Care alte dosare ar fi putut marca istoria gândirii judiciare a Republicii Moldova? Oare nu din astfel de dosare, devenite proverbiale, este constituit întreg sistemul judiciar al unei țări? Consider, că adevărata reformă a justiției din Republica Moldova se va realiza atunci, când, noi, cetățenii, vom fi martori ai unor procese, în care acuzatorii publici și avocații vor încrucișa argumentele pentru a încrimina sau a achita în numele binelui public, și nu a intereselor unor clanuri, personaje insolite etc. Iar pentru moment, ar fi bine ca actorii sistemului judiciar din RM, cel puțin, să mai studieze istoria gândirii judiciare europene, să se contamineze de principii și valori, pentru care au luptat generații întregi de-a lungul secolelor.

 Citește AICI versiunea științifică a articolului ”Puterea judiciară a limbii – abordarea semiotică a pledoariei”.

 

LA 30 NOIEMBRIE VOTEAZĂ INTEGRAREA EUROPEANĂ LA FEMININ!

Posted by on

liberte delacroix

Duminică va avea loc un nou scrutin parlamentar, care va trasa direcția și strategia de dezvoltare a Republici Moldova pentru următorii patru ani. Se presupune că votul de duminică va, fi de fapt, hârtia de turnesol pentru a testa gradul de maturitate a votantului din RM, capacitatea lui de a se informa și de a analiza la rece. Desigur, RM este o democrație emergentă, cu probleme serioase ce țin de asigurarea independenței instituțiilor statului în raport cu factorul politic, funcționarea sistemului judiciar, combaterea corupției, implantate adânc în toate sferele socio-economice etc.

Totuși, nici așteptările cetățenilor nu ar trebui să fie exagerat de mari. Mentalitățile sociale din RM sunt tributare trecutului sovietic, cetățeanul mai visează la un stat asistențial, se lasă pradă reveriilor, conform cărora ar cădea ”para mălăiață” fără nici un efort din partea solicitantului, cetățeanul mai ezită să declare veniturile, preferă salariul în plic, antreprenorul nu plătește impozite conform legislației fiscale, unii preferă să-și soluționeze problema în justiție dând mită etc.

Marea întrebare trebuie formulată de cetățeanul care va veni la vot duminică: dacă se dorește o schimbare în bine în RM, el, cetățeanul, este gata să accepte noile reguli de joc? Să participe, să contribuie, că creeze, să respecte legile, să se angajeze, să se responsabilizeze… Și dacă da, atunci vom găsi solidaritatea socială pentru un proiect de succes al RM, ancorat univoc și exclusiv pe ideea integrării europene.

Votul de duminică trebuie să fie unul solidar, un vot pentru  schimbarea la față a Republici Moldova, un vot util, DOAR pentru partidele pro-europene cu șanse de a accede în parlament.

După câțiva ani tumultuoși petrecuți în politica moldovenească, am tras unele concluzii. Anume, femeile implicate în procesul politic din RM sunt foarte responsabile, sensibile la problemele cetățenilor, incoruptibile, capabile de a detașa un consens judicios în situați de criză. Prin urmare, celor care încă mai ezită cum să voteze duminică, le sugerez să voteze LA FEMININ. Examinați cu atenție listele a trei partide pro-europene, care vor forma o coaliție pro-europeană după alegeri: PLDM, PD și PL. Votați pentru femeile incluse pe listele acestor partide, cu siguranță, în toate aceste trei liste veți găsi nume de doamne, care merită respectul nostru și care doamne  s-au remarcat prin fermitatea discursului politic, prin acțiuni concrete, prin curaj și perseverență. Printre aceste doamne sunt miniștri, primari, deputați actuali, profesori, medici. Important este că ele vor mereu capabile de sacrificii, deoarece au experiența maternă, unică și inalienabilă, experiență ce va conta mult în asigurarea unui proces decizional în beneficiul cetățenilor.

La 30 noiembrie votați pentru Integrarea Europeană la feminin, deoarece ”Europa” este un nume propriu de gen FEMININ!

DOR DE TATA

Posted by on

Valentina si Pavel Petrov, 1963  pavel petrov 1980pavel petrov 1980

Am primit un apel telefonic de la profesoara mea de istorie pe când eram elevă la școală moldovenească Nr2 din Cahul (așa cum se numea ea pe timpurile sovietice),  Doamna Elena Cechir. Mă întreba de ce am părăsit politica, și-a exprimat admirația pentru activitatea mea și, la un moment dat, l-a adus în discuție pe tatăl meu, Pavel Petrov, în trecut profesor de istorie la școala pedagogică din Cahul. Doamna profesoară Cechir și-a adus aminte, cum într-o bună zi, în discuție cu ea, după ce m-a lăudat că sunt elevă exemplară la disciplina ei, tatăl meu i-a spus orgolios: ”Fata mea nu are nevoie de profesori”. Profesoara Elena Cechir mi-a zis la telefon, că abia acum a înțeles foarte bine ce a avut tatăl meu în vedere.

Fata mea, fetele mele” – aceste vorbe pline de mândrie la adresa noastră – mama mea Valentina, sora Viorica și eu – au rămas în memoria mea ca cea mai alintătoare  dezmierdare, nepieritoare și protectoare, precum doar vorba unui tată poate fi. Tatăl meu Pavel Petrov, originar din Alexandru Ioan Cuza, localitate românească de pe malul Prutului din sudul Basarabiei, a fost un bărbat înalt, frumos la chip, cu abilități excepționale de comunicare. Tata era franțuzit la maniere și  vorbă, căci era îndrăgostit de limba franceză, preda istoria, dar mai preda uneori și  limba franceză în școala din Cuza, ca apoi să se transfere la Cahul pentru a-și dedica toată viața activității profesorale la școala pedagogică din Cahul. Astăzi în incinta fostei școli pedagogice este amplasată universitatea din Cahul.

…Pașii mei din copilărie au rămas pe culoarele școlii pedagogice, când după lecții, treceam pe la tata să-i cer cheia de la casă. Găseam sala de curs după vocea-i răsunătoare. Când intram în laboratorul de istorie, primul lucru pe care îl făcea, mă lua de mână și mă prezenta studenților: ”Ea este Aneta, fiica mea, este foarte deșteaptă, este eminenta clasei”. Mereu i-a plăcut să se laude cu fiicele sale. Țin minte cum înainte de a merge la școală, un coleg, bătrân evreu, profesor de matematică, l-a întrebat: ”La ce școală dai fata?” Tata i-a răspuns: ”La școala Nr2”. Colegul făcu ochii mari: ”Cum? La școala moldovenească? Păi o lași fără viitor! Trebuie să dai fata la școala rusă, unde se va duce ea la studii după absolvire? Trebuie să plece la Moscova, căci doar acolo se fac studii serioase.” Tata i-a replicat cu fermitate: ”Fetele mele vor merge la școala moldovenească”.

Tata a știut să ne asigure o copilărie fericită. Eu cu sora Viorica am avut mereu parte de multe jucării – păpuși, marionete  și niciodată nu am dus lipsă de dulciuri. Dar  cele mai frumoase cadouri de la tata erau cărțile. La fiecare salariu el venea cu câteva cărți noi, aveam în casă toate poveștile lumii, acumulasem și o colecție de cărți în limba franceză.  Cărțile în limba română erau păstrate pe rafturi aparte, le adusese tata din România în 1967, și apoi dintr-o altă călătorie în România în 1977. Pe lângă cărți, tata mi-a dăruit o impresionantă colecție de discuri muzicale. Erau discuri cu muzică românească, franceză, italiană. Îmi amintesc că ajunsesem să învăț pe de rost piesele, care îmi plăceau cel mai mult.

Serile mi-l amintesc pe tata cu urechea lipită de  ”radiola” Sirius, și, prin undele care fâșâiau enervant, tata încerca să deslușească vocea înfundată a ”dictorului” – era Vocea Americii sau Radio Europa Liberă. Agățase prin geam o sârmă mai lungă, ca să poată prinde mai bine aceste posturi. Eram mică și nu înțelegeam rostul acestor ascultări clandestine. Apoi discutau cu mama despre evoluțiile din lume. Râdeam împreună de discursurile lui Ceaușescu, priveam serialele americane, nu trecea nicio seară fără emisiunile de divertisment românești, deoarece aveam TVR 1 în casă.

Îmi plăceau discuțiile sale cu buneii, bunica Ileanca și bunelul Ion. Nu voi uita nicicând serile calde de vară, când își aminteau de România Mare, bunica interpreta romanțe românești împreună cu tata, apoi ne arăta fotografiile mamei sale și ale surorilor sale, stabilite în România Regală din 1933. Vorbeau cu tristețe de anii cu foamete și de faptul că după venirea rușilor totul s-a întors anapoda: pământurile le-au luat, părintele din sat l-au ucis, biserica au închis-o, iar lumea s-a umplut de viciul beției.

Tata scria versuri în română și în franceză. Mai avea și un caiet gros cu amintiri de la Țelină. Nu le-a publicat niciodată. Semna în zilnicul meu școlar românește. Cineva l-a turnat și a fost chemat la partid să dea explicații. După această discuție a fost nevoit să înceapă să semneze cu litere chirilice.  Au vorbit mult timp cu mama în familie despre acest episod. Ca să mă răzbun pe acest episod, am început și eu să semnez românește deja la universitate. Când mi s-a făcut observație, am spus că semnez de fapt franțuzește….

În cadrul reuniunilor de familie, cu buneii, rudele, tata era sufletul și animatorul discuțiilor. Mereu avea ceva de povestit, fie din istorie, fie din propria experiență. El era în centrul atenției. Îi plăcea să glumească pe seama nasului său, se lăuda că are nasul lui Voltaire,  de aceea avea spiritul și cugetul liber, nu i-a plăcut nedreptatea, totul ce avea de spus o spunea pe față, îi plăcea gândirea critică, mergea împotriva tuturor, dar nu ceda niciodată când știa că are dreptate. Tata era de o integritate proverbială, îi plăcea să spună ”Vreau să dorm liniștit noaptea, nu vreau să am conștiința pătată”.

Acum îmi dau foarte bine seama, că am moștenit plenar de la tatăl meu spiritul voltairian de a gândi liber, de a gândi critic, de a nu accepta compromisuri conjuncturale, de a spune lucrurilor pe nume. Îmi lipsește  tatăl meu de la 1995 încoace, de când a luat drumul eternității. Mi-a lipsit vorba lui înțeleaptă, sprijinul necondiționat pentru ceea ce fac. Îmi lipsește  aprecierea succeselor mele, apreciere părintească, bărbătească, exonerată de patima invidiei și urii, de care mereu am avut parte în viața aceasta.

Oricum, pot să spun cu mâna pe inimă, că dorm liniștită noaptea. La întrebarea: ”Ce ar fi spus tata despre asta?” – îmi răspund eu mie însumi – tata ar fi salutat decizia mea, m-ar fi încurajat să procedez anume așa.  Și, poate că tata a avut dreptate când a spus că fata lui nu are nevoie de profesori, deoarece tatăl meu, Pavel Petrov, cel care a educat și învățat zeci de generații de pedagogi pentru instituțiile școlare din republică, a fost, în primul rând,  profesorul meu prin excelență.

Mi-e dor de Tata…   

 

 

PLR – OOOOPS, SRL HaBoPo SAU DEZINTEGRAREA FINALĂ

Posted by on

Am aflat azi că pretinsul Consiliu Național al PLR, alias SRL HaBoPo,  m-a dat afară din partid! Ha! Un déjà-vu dezgustător, pe care doar politicul din RM ți-l poate oferi gratis! Ilegalitatea acțiunii este evidentă, pretinșii politicieni au încălcat art.25 din Statutul PLR, pe care l-au votat cu fast la congres. Oooh, plr-iști-srl-iști, de ce nu ați făcut-o ieri, 13 noiembrie, să fie perfect déjà-vu-ul! Mai țineți minte 13 aprilie 2013?! Păcat, situația ar fi fost perfectă din punctul de vedere al numerologiei. Dar pe mine nu mă deranjează numărul 13… Mama știe de ce….

Cât de puțin durează  democrația și integritatea unui partid în RM, născut din dorința avidă de a controla fluxuri financiare! Bravissimo, figuranți plr-iști de trei parale! Ați sucombat în fața banului, care v-a întunecat mințile de politicieni srl-iști, ați dat dovadă de lipsă totală de bun simț și discernământ. La 12 aprilie v-ați ascuns în spatele unei femei, care a salvat RM de alegeri anticipate, iar în mințile voastre strâmte deja se făceau calcule matematice – cât, de la cine, cum și unde! V-ați pricopsit cu apartamente în capitală, v-ați alimentat generos businessul, ați vândut pe sub masă funcții……

Ați exclus  ILEGAL din partidul, la care am muncit alături de voi, pe Anatol Arhire, pe Dorin Dușciac, pe Maxim Guțu și subsemnata. Dar cum vă imaginați să deveniți deputați, dacă voi încălcați chiar statutul propriului  partid, pe care l-ați creat și care acum se dezintegrează urât, public,  în ochii societății, în plină  campanie electorală? Politica făcută la disperare este un exhibiționism dezgustător, ghiciți cine a spus asta….

Inventați conjurații, campanii de denigrare etc. Cum să nu….dacă mintea voastră venală e e axată doar pe ban, nici că ați putea gândi altfel!

Conjurația, stimați, foști colegi, se cheamă BUNUL SIMȚ și GÂNDIREA RAȚIONALĂ. De fapt, în politica moldovenească există mai puțin loc pentru aceste două noțiuni. Nu vă salvează nici blonda cu câteva picături de Chanel No5 pe ea…. Vă spun eu, o brunetă cu mintea mai trează decât la unii ”bărbați ai neamului”, îmbătați la propriu și la figurat prin gospodăriile silvice, devastate de tăieri ilicite și furturi obraznice. A propos, pădurarii nu-i mai calculați ca potențiali votanți, vă mai rămân doar drumarii, dar și ăștia vor lua alt drum, cred eu, zilele acestea…. Dezintegrarea  PLR, alias, SRL HaBoPo este fatală și….finală. Și ca orice dezintegrare politică….pute….

Garçon! Să vină distribuitorii de parfumuri franceze!… Ah da, ce  marcă preferați; plr-iștilor –srl-iști? Vă propun Imperatrice 3 de la Dolce and Gabbana, poate vă veniți în fire….în cel de-al doisprezecelea ceas!

 

***

PLR-iști mai rămași prin partid, rupeți rândurile….nu merită efortul să mai munciți pentru un….