PROIECT DE LEGE – 80% DIN CANALE TV ȘI RADIO SĂ FIE RETRANSMISE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Posted by on

Fracțiunea Partidului Liberal Refortmator a înregistrat un proiect de lege prin care propune amendarea articoluluio 28 și 19 din Codul audiovizualului astfel, încât 80% din publicitatea și teleshoping să fie transmise în limba română, și, respectiv 80% din canalele retransmise în baza unei autorizații obținute de la CCA să fie de asemenea canale de expresie românească.

***

Spațiul informațional al unui stat constituie un element al securității naționale. Republica Moldova, din punct de vedere a națiunii majoritare, este un stat național uniform, cu 80% de populație autohtonă vorbitoare de limbă română. În aceste condiții de structură demografică, ponderea serviciilor de televiziune și radio în altă limbă decât cea română, este disproporționată. Astfel, prestatorii de servicii TV și Radio, în marea majoritate agenți economici privați, oferă serviciile respective în altă limbă decât limba oficială a Republicii Moldova, situație nemaiîntâlnită în alte state naționale, unde serviciile TV și radio sunt prestate până la 100% în limba oficială a statului.

În Republica Moldova, din pachetul de canale TV și radio, cifra canalelor retransmise în limba rusă atinge o proporție de 90% din totalul ofertei. Populația majoritară este discriminată în ceea ce privește dreptul la informație în limba maternă – română, canalele TV și radio, redifuzate în limba rusă fiind deseori un mijloc fățiș de propagandă antieuropeană, pro-estică.

Numărul exagerat de mare al canalelor TV și radio de limbă rusă a dus și duce la infectarea corectitudinii limbii române vorbite de populație. În lipsa unor politici coerente de promovare și salvgardare a limbii române într-un spațiu informațional aservit unei alte limbi, canalele TV și Radio nu doar pot, ci și trebuie să contribuie la marea operă de cultivare lingvistică a populației. Situația la zi e una lamentabilă, puținele canale TV, care (re)emit în limba română, sunt și ele împestrițate de filme artistice piratate, dublate în rusă, subtitrate într-o limbă română infectă, plină de greșeli. Subtitrarea a devenit o scuză stângace pentru a face față cerințelor Codului Audiovizualului, dar  aceste cerințe sunt pseudo-respectate, mai bine zis, sunt respectate pentru bifă.

Ținând cont de structura demografică a societății din RM – 80% de cetățeni ai RM având româna ca limbă maternă și doar 20% de cetățeni vorbitori de alte limbi, considerăm oportună modificarea Codului audiovizualului în sensul respectării aceleeași proporții în ceea ce privește numărul de canale TV și radio retransmise.

Prestatorii de servicii TV și Radio vor fi încurajați să încheie acorduri de retransmisie cu agenții corespondenți din România, unde oferta TV și Radio este bogată și diversificată, limba serviciilor TV și Radio este aceeași – limba română, ceea ce va aprofunda libera circulație a patrimoniului cultural, lingvistic, istoric românesc pe ambele maluri ale Prutului. Faptul că România este  o țară membă a UE, va contribui la promovarea discuțiilor și dezbaterilor legate de spațiul valoric european, la informarea corectă a populației din perspectiva pluralismului de opinii.

Citește AICI proiectul de lege Nr 77.2014.ro

Vezi/ascultă AICI interviul de la Europa Libera din 05.03.2014