DEMERS DESCHIS CĂTRE CCA: OPRIȚI PROPAGANDA RUSEASCĂ LA TV ȘI RADIO

Posted by on

Domnului Marian POCAZNOI

      Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 

Stimate Domnule Preşedinte,

 În conformitate cu art.17 p.(6), art. 20 p.(2) ale Legii despre statutul deputatului în Parlament și art. 125 al Regulamentului Parlamentului, solicit respectuos următoarea diligență din partea instituției pe care o conduceți:

Rugăm să solicitaţi distribuitorilor de posturi Radio şi canale TV retrnasmise din Federația Rusă pe teritoriul Republicii Moldova, prin frecvențe terestre sau eter, ca buletinele de știri şi emisiunile de dezbateri politice produse în Federaţia Rusă şi distribuite pe teritoriul Republicii Moldova să fie înlocuite cu alte emisiuni, de exemplu, știri europene, republicane sau locale, emisiuni de muzică, enciclopedie  sau divertisment.

Această solicitare vine în contextul evenimentelor politice din Ucraina şi a agresiunii Federaţiei Ruse în această ţară. Astfel, canalele de televiziune ruse se dedau unei propagande agresive, prin care opinia publică este intoxicată cu falsuri, propagate în spirit șovin, incitator la ură interetnică,  scopul fiind  justificarea  agresiunii FR în Ucraina (anexarea Crimeii).  Amintim că judecătoria din Kiev a dispus suspendarea difuzării posturilor TV rusești pe teritoriul Ucrainei. Motivele invocate de această instanţă au fost următoarele: „activitatea posturilor nu corespunde legislatiei ucrainești, şi există dovezi precum că cu ajutorul unor informaţii părtinitoare aceste canale alimentează separatismul, incită la ură etnică şi război”.

Ținând cont de faptul că spațiul informațional este parte componentă a sistemului de securitate națională și că motivele invocate mai sus sunt plauzibile şi aplicabile inclusiv pentru Republica Moldova, în condiţiile în care aceleaşi canale sunt difuzate şi pe teritoriul republicii noastre, consider imperios necesar luarea măsurilor de protecţie pentru stoparea propagandei rusești pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Cu respect,

Ana GUȚU

Deputat în Parlament

P.S.  Deputații fracțiunii PLR din parlament au depus anterior un Proiect de legel 77.2014.ro cu privire la proporția canalelor TV și Radio redifuzate în RM