Daily Archives

One Article

SĂ FIE REDUSE PREȚURILE PENTRU PAȘAPOARTELE BIOMETRICE – DEMERS PUBLIC

Posted by on

La 29 aprilie 2014 deputatul liberal-reformator Ana Guțu a înregistrat un demers pe numele prim-ministrului Iurie Leancă și Pavel Filip, ministrului tehnologiei informației. Conținutul acestui demers a fost elaborat la solicitarea cetățenilor în urma campaniei inițiate de Partidul Liberal Reformator ”Eu sunt european”.

Prezentăm mai jos conținutul demersului:

***

Prim-ministrului Domnului Iurie Leancă

Ministrului Tehnologiei informației Domnului Pavel Filip

 

 

DEMERS

 

Stimate Domnule Prim-ministru,

Stimate Domnule Ministru,

În conformitate cu art.17 p.(6), art.20 p.(2) a Legii despre statutul deputatului în Parlament şi art.25 al Regulamentului Parlamentului solicit prin prezentul demers să examinați posibilitatea acordării de scutiri la perfectarea pașapoartelor biometrice următoarelor categorii de cetățeni ai Republicii Moldova :

  1. Pensionari având pensia mai mică decât 1 300 lei lunar;
  2. Participanții la condlictul armat din stânga Nistrului;
  3. Invalizi, inclusiv invalizi de război ;
  4. Copii cu vârsta de până la 16 ani.

Aceste scutiri trebuie operate în condițiile costurilor mari existente pentru perfectarea unui pașaport biometric raporate la veniturile acestor categorii de cetățeni.

 

În speranța că prezentul demers va fi examinat în termene utile, rog să acceptați expresia considerațiunii mele.

 

 

Ana GUȚU

Deputat Fracțiunea PLR

Parlamentul RM