PEDEAPSĂ PENALĂ PENTRU SEPARATISM – PROIECT DE LEGE

Posted by on

La 16 mai deputații liberal reformatori au depus un proiect de lege, Nr.186, care prevede sancțiuni, inclusiv penale, pentru propagarea și organixarea de acțiuni  separatiste.

Autorii propun amendarea Legii cetățeniei, pedeapsa pentru propagarea separatismului ajungând până la retragerea cetățeniei; amendarea legii cu privire la organizațiile obștești și  a legii cu privire la partidele politice, pedeapsa pentru acțiuni separatiste fiind interzicerea partidului politic sau a organizației obștești; amendarea codului penal, pedeapsa pentru acțiuni de instigare la separatism fiind închisoarea până la 5, 12, 20 de ani, iar în cazul persoanelor juridice amenzi usturătoare și lichidarea persoanei juridice.

Prezentul proiect de lege vine să completeze un vid legislativ, devenit vizibil în contextul crizei geopolitice din Ucraina – revoltele separatiștilor din Estul acestei țări, soldate cu victime umane, criză umanitară, evenimente ce vor duce inevitabil la apariția încă a unui conflict înghețat. Separatismul este un fenomen periculos, răspândit mai cu seamă în țările fostului imperiu sovietic. În virtutea experienței migraționale din fostul imperiu sovietic, când mii de cetățeni, vorbitori de limbă rusă, erau dislocați masiv pentru a fi trimiși cu trai permanent în fostele republici sovietice, a fost perturbată structura etnică a popoarelor conviețuitoare în imperiu. Astfel, minoritățile rusofone, importante ca număr, recalcitrante la orice politică de integrare în țările gazdă, conform exemplului crizei din Ucraina, au devenit un pericol real pentru integritatea teritorială a acestor țări.

În ultimul timp, din ce în ce mai des, în Republica Moldova se încearcă a induce aceleași idei de separatism în mijlocul populației vorbitoare de limbă rusă, cu scopul de a destabiliza situația politică din Republica Moldova, de a periclita parcursul european, asumat de autoritățile constituționale ale statului. În aceste condiții, legislația Republicii Moldova, trebuie să prevadă instrumentariul legal necesar pentru a preveni și eventual pedepsi persoanele fizice sau juridice, care se implică în acțiuni de promovare și organizare a separatismului.