Daily Archives

One Article

ÎNTREVEDERE CU DEPUTAȚI DIN REGATUL NORVEGIEI

Posted by on

poză

La 2 iunie 2014 Ana Guțu, președinta Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană,  a avut întrevedere cu membrii membrii Comisiei permanente relații externe și apărare din cadrul Parlamentului Regatului Norvegiei. Din componenta delegației au făcut parte Dna Anniken Huitfeldt, Președintele Comisiei, Dl Oyvind Halleraker, Prim-vice-președintele Comisiei, Dl Kristian Norheim, Vicepreședintele Comisiei, Dl Bengt Holmen, Secretarul permanent al Comisiei. La întrevedere au participat membrii supleanți ai Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană Doamna Maria Ciobanu și Domnul Ghenadie Ciobanu. Delegația norvegiană  a fost interesată de evoluțiile politice din Republica Moldova, de atitudinile cetățenilor vizavi de proxima semnare a Acordului de Asociere a RM la UE, de securitatea națională a RM și alte chestiuni. Ana Guțu a ținut să menționeze importanța semnării și ratificării în parlamentul RM a Acorduluide Asociere, accentuând că Republica Moldova nu are alternativă pentru modernizarea în profunzime a societății decât integrarea europeană a tânărului stat. Oaspeții din Norvegia au dorit să afle ultimele evoluții din zona secesionistă din stânga Nistrului, atitudinea minorităților naționale față de parcursul european al RM. Ana Guțu le-a adus sincere mulțumiri deputaților norvegieni pentru suportul sistematic pe care îl acordă Norvegia Republicii Moldova pe calea reformării justiției, susținerii procesului de modernizare a RM, cu atât mai mult că Norvegia va dubla suportul financiar pentru Republica Moldova în acest an.