REUNIUNEA COMISIEI CULTURĂ, ȘTIINȚĂ, EDUCAȚIE ȘI MASS-MEDIA, APCE, PARIS, FRANȚA, 4 IUNIE 2014

Posted by on

20140604_114039 20140604_094053 20140604_094102

La 4 iunie a avut loc reuniunea Comisiei Cultură, știință, educație și mass-media APCE, președinta căreia este Ana Guțu, deputat liberal reformator. În agenda reuniunii au fost incluse chestiuni privind examinarea pre-rapoartelor cu tema ”Spre un cadru european al competențelor pentru cetățenie democratică, drepturile omului și dialog intercultural”, autor Gerard Terrier (Soc), Franța,  ”Ridicarea statutului  formărilor profesionale tehnice”, autor Piotr Wach (SOC), Polonia, ”Libertatea religiilor și practicilor religioase”, autor Rafael Huseinov (ALDE), Azerbaidjan, ”Bibliotecile și muzeele în epoca schimbărilor”, autoare Lady Diana Eccles (GDE), Marea Britanie, ”Mobilitatea studenților”, autor Christian Barrilaro (ALDE),Monaco, ”Fenomenul cultural în situațiile de criză și post-criză”, autoare Ismeta Dervoz (EPP), Bosnia-Hertsegovina. Pe marginea prezentării fiecărui pre-raport au fost invitați cu prezentări și luări de cuvânt experți în domeniile vizate: Ana Perona-Fjeldstad, Directoarea Centrului Wergeland, Jun Moroashi, Specialist în Programe Educație, UNESCO, Luis Raposo, membru al Consiliului de administrație ICOM, Ilona Kish, Directoare programe Reading and Writing Fondation, Bruxelles, Belgia, Fatou Esteoule, Responsabilă Birou Relații Internaționale, Universitatea Paris Diderot, John Bold, profesor la Universitatea Westminster, Marea Britanie.

 

Autorii rapoartelor și experții au menționat importanța subiectelor abordate în proiectele de rapoarte examinate, aducând fiecare mărturii prețioase din experiența organismelor din care fac parte. La reuniunea Comisiei cultură, știință, educație și mass-media din iunie 2014, în cadrul sesiunii plenare APCE, unele din pre-rapoartele examinate vor fi supuse adoptării, pentru dezbatere ulterioară în plenară și adoptarea rezoluțiilor și recomandărilor pe marginea respectivele subiecte.